بخشی از برنامه شطرنج–سیروس مشکی:‌ اگر حکومتی قدرتش بر اساس مقبولیت عامه استوار نباشد، طبیعتا مشروعیتش را از دست می‌دهد

04 دی 1399