معرفی برنامه| شطرنج - مصطفی دانش: تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی تأثیر چندانی بر سیاستهای آن نخواهد داشت

20 تیر 1399