ویژه برنامه روز جهانی مبارزه با کار کودکان

22 خرداد 1400
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت: 6:00 بعد از ظهر
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۰۲ روز ۱۲ ماه ژوئن ۲۲ خرداد ماه را بعنوان روز جهانی مبارزه با کار کودکان نامگذاری کردند. این اقدام با هدف برانگیختن توجه جهانی و مبارزه با این پدیده جدی و نگران کننده است. کارشناسان مسائل اقتصادی در آماری نه چندان دقیق کودکان کار ایران را بین ۳ تا ۷ میلیون نفر اعلام می کنند که از این تعداد حدود ۲۰ هزار کودک تنها در تهران پایتخت کشور به کارهای سخت و خطرناک مشغولند.