پژوهشگران برزیلی می‌گویند کارایی واکسن چینی تنها حدود ۵۰ درصد است

25 دی 1399