با مجوز آزمایشی هواپیمای مشهور بوئینگ دوباره به پرواز در می‌آید

10 تیر 1399