سخنرانی پرزیدنت رونالد ریگان: ۱۲ ژوئن ۱۹۸۷ - فروپاشی دیوار برلین: ۹ نوامبر ۱۹۸۹