لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۵:۱۴

گزارش: مدت بيمه بيکاری يک و نيم ميليون آمريکايی به پايان می رسد


گزارش: مدت بيمه بيکاری يک و نيم ميليون آمريکايی به پايان می رسد
گزارش: مدت بيمه بيکاری يک و نيم ميليون آمريکايی به پايان می رسد

ميليونها نفر از بيکاران آمريکايی، موسوم به ۹۹ هفته ای ها، که کمک نقدی ۹۹ هفته ای بيمه بيکاری آنها به پايان رسيده است، تا پيدا کردن کار جديد، بدون هيچ درآمدی، سخت در انتظار کمکهای بيشتری از سوی دولت و يا منابع ديگری هستند.

يک و نيم ميليون نفر از بيکاران آمريکايی که بيمه بيکاريشان به پايان رسيده است در جستجوی منبع مالی جديدی هستند تا زمانيکه بتوانند کار تازه ای، پيدا کنند.

بيکاران آمريکا تا ۹۹ هفته ميتوانند از کمکهای مالی بيمه بيکاری دولت که معمولا برای مشاغلی که حقوق آن پايين است ممکن است بيش از نيمی از درآمد قبلی آنها باشد، استفاده کنند. البته بايد طی اين مدت بتوانند کار جديدی پيدا کنند. آنهاييکه بيمه ۹۹ هفته ای خود را استفاده کرده اند خود را ۹۹ هفته ای ها مينامند که بدون هيچگونه درآمدی سخت تلاش ميکنند تا به بقاء خود، ادامه دهند.

يکی از اين ۹۹ هفته ای ها گِرِگ نام دارد، سه سال پيش شغل خود را که مدير فروش يک شرکت بود از دست داد و از آن زمان تا بحال مرتباً بدنبال کار ميگردد. گرگ می گويد که بکمک بيمه بيکاری دولت مدت ۹۹ هفته توانست قسط خانه خود را بپردازد اما مدتی قبل بيمه بيکاری و سپس بيمه تندرستی وی تمام شد و اکنون زندگی برايش بسيار مشکل زا شده و ديگر نميتواند از مادر معلول خود، نگهداری کند.

پژوهشهای جديد نشان ميدهد که رکود اقتصادی آمريکا ۱۵ ماه پيش به پايان رسيده، اما نرخ بيکاری همچنان نزديک به ۱۰ درصد است. اقتصاددانی بنام هايدی شيرهلتس ميگويد که از هر ۵ نفری که در جستجوی کار هستند برای يک نفر کار وجود دارد که بدين ترتيب برای چهار نفر ديگر هيچ امکانی برای پيدا کردن شغل جديد نيست.

تحليل گران ميگويند که کارفرمايان آمريکا يا از تعداد مشاغل خود کاسته اند و يا بعلت ورشکستگی کار خود را رها کرده اند که اين امر بازار مشاغل را کساد و از فرصتهای شغلی، بشدت کاسته است.

کارشناسان در باکس کانتی در شمال ايالت پنسيلوانيا ميگويند که ۲۸ هزار نفر بدون هيچ اشتباه و يا تقصيری کار خود را از دست داده اند.

اليزابت والش، رييس محلی انجمن شهر باکس کانتی، که از وظايفش سرمايه گذاری، آموزش و پيدا کردن شغل برای بيکاران است، با اشاره به شمار بيکاران و تعداد استخدامهای جديد ميگويد که فقدان کار، تلاش ما را محدود و بی ثمر ميسازد.

«اسکات پتری،» نماينده ايالت پنسيلوانيا، سرمايه گذاری در شرکتهای محلی و ايجاد کار را تنها راه حل مسأله بيکاری آمريکا ميداند و ميگويد تمديد بيمه بيکاری دير يا زود خزانه دولت را تهی خواهد کرد.

اما گرگ که يکی از ۹۹ هفته ای ها ست ميگويد که من اکنون به شغل بصورت يک رويا نگاه ميکنم و در آرزوی روزی هستم که بتوانم مانند گذشته به سرکار بروم، ۸ ساعت کار کنم و بابت آن دستمزدی، دريافت کنم. گرگ ابراز اميدواری کرد که کنگره آمريکا بيمه بيکاری ۸۹ هفته ای ها را افزايش دهد.

گرگ می گويد که در ماه جاری سرانجام وی موفق شده است اتحاديه ای از ۱۸ وبسايت ۹۹ هفته ای ها ايجاد کند. او گفت که اکنون ما يک صدا از قانونگذاران و مقامات منتخب آمريکا می خواهيم تا هرچه زودتر بيمه بيش از يک نيم ميليون نفر از بيکاران ۹۹ هفته ای را تمديد کنند.

XS
SM
MD
LG