لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۳:۰۴

روز سازمان ملل متحدروز ۲۴ اکتبر ۱۹۴۷ ، منشورسازمان ملل متحد پس ازآن که به تصویب ۲۹ کشوررسید به اجرا درآمد. این روزبه عنوان روز ملل متحد جشن گرفته می شود.
سازمان ملل متحد، که ازخاکسترهای جنگ جهانی دوم زاده شد، برای تقویت و حفظ صلح، پیشبرد حقوق بشر وروشن ساختن راه بسوی پیشرفت اجتماعی برای تمام بشریت تاسیس شد. بیش از شش دهه بعد، همچنان کانون این هدف ها است، وایالات متحده آمریکا بعنوان استوار ترین پشتیبان این نهاد باقی است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درسخنرانی اخیر دراجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برادامه اهمیت سازمان ملل تاکید گذاشت وگفت "برای ده ها سال، سازمان ملل متحد درحقیقت تغییرکرده است – ازکمک به ازبین بردن بیماری ها تا آموزش کودکان وبرقراری صلح.
آمریکا ازنخستین روزها بزرگترین سهم رادرتامین بودجه سازمان ملل متحد داشته است، و درحال حاضر ۲۲ درصد نیازهای آن و نیزبیش ازیک چهارم بودجه نیروی صلحبان را تامین می کند. به این دلیل که سازمان ملل متحد نقشی مهم درپیشبرد راه حل های مشترک برای چالش های مشترک جهان بازی می کند، و ازاین طریق منافع آمریکا را درراه های متعدد پیش می برد.
برای مثال، سازمان ملل متحد درپیشرفت چشمگیربسوی هدف های توسعه هزاره نقشی مهم بازی کرد – پیشرفتی که کاهش شمار مردمی را که درفقر فوق العاده زندگی می کنند شامل می شود.
جهان به سازمان ملل متحد نیازدارد. فضایی فراهم می آورد که در آن ملت ها می توانند به اختلافات خود بپردازند و نگرانی های مشترکشان را بشناسند. ایالات متحده آمریکا به کاربا سازمان ملل متحد درپیشبرد صلح، توسعه وکامیابی درسراسرجهان متعهد خواهد ماند و روزسازمان ملل متحد را با درنظرداشتن چنین هدف هایی جشن می گیرد.
XS
SM
MD
LG