لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۲۹

نتایج نظرسنجی پیو نشان از کاهش حمایت از توافق هسته‌ای با ایران دارد


گروهی از شرکت کنندگان در تجمع مقابل کنگره در اعتراض به توافق اتمی با ایران - ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
گروهی از شرکت کنندگان در تجمع مقابل کنگره در اعتراض به توافق اتمی با ایران - ۱۸ شهریور ۱۳۹۴

در حالی که کنگره آماده رای گیری بر سر توافق هسته ای ایران می شود، حمایت افکار عمومی در آمریکا از توافق رو به کاهش گذاشته است. در حال حاضر، تنها ۲۱ درصد از پرسش شوندگان در یک نظرسنجی جدید، توافق هسته‌ای ایران را تایید می‌کنند؛ حدود نیمی (۴۹ درصد) آن را رد می‌کنند و از هر ده نفر سه نفر (۳۰ درصد) هم نظری ندارند.

در اواخر تیر ماه وقتی باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا توافق را اعلام کرد، ۳۳ درصد افکار عمومی از توافق حمایت می‌کردند، در حالی که ۴۵ درصد مخالف بودند و ۲۲ درصد هم موضعی نداشتند.

طی شش هفته گذشته، حامیان توافق در ایالات متحده ۱۲ درصد ریزش داشته‌اند (از ۳۳ درصد به ۲۱ درصد)، در حالی که مخالفان تقریبا ثابت بوده‌اند (آن موقع ۴۵ درصد و اکنون ۴۹ درصد). درصد بیشتری هم اعلام نظر نمی‌کنند (۲۲ درصد آن موقع و ۳۰ درصد در حال حاضر).

تازه ترین نظرسنجی «مرکز پژوهش پیو» که در فاصله سوم تا هفتم سپتامبر از ۱۰۰۴ نفر انجام گرفته، نشان می‌دهد مباحثات تند بر سر توافق هسته‌ای ایران تاثیر گسترده‌ای بر افکار عمومی نگذاشته است. در واقع، درصد آنهایی که می‌گویند بسیار زیاد یا بسیار کم درباره توافق شنیده‌اند، از ۷۹ درصد به ۶۹ درصد تقلیل یافته است.

درصد پرسش شوندگانی که گفته‌اند «کلا هیچ چیز» درباره توافق نشنیده‌اند، ۹ درصد افزایش داشته و از ۲۱درصد به ۳۰ درصد رسیده است.

جمهوریخواهان به مراتب بیش از دموکرات ها درباره توافق شنیده اند و تفاوت میان آنها در مقایسه با نظرسنجی انجام گرفته هنگام اعلام توافق در تیرماه بیشتر شده است. امروز ۸۶ درصد از جمهوریخواهان، ۶۹ درصد از دموکرات ها، و ۶۳ درصد از مستقل ها، می‌گویند دست کم اندکی درباره توافق شنیده‌اند.

از تیر ماه به این سو درصد جمهوریخواهانی که می‌گویند از توافق اطلاع دارند تغییری نکرده است (۸۴ درصد در آن زمان) در حالی که در میان دموکرات ها ۹ درصد کاهش داشته است (۷۸ درصد به ۶۹ درصد) و در میان مستقل ها ۱۴ درصد ریزش نشان می دهد (۷۷ درصد به ۶۳ درصد).

هر چند شکاف حزبی بر سر توافق هسته‌ای با ایران کماکان قابل توجه است، اما حمایت از توافق به طور گسترده‌ای از تیر ماه به این سو کاهش یافته است. در حال حاضر، ۴۲ درصد دموکرات ها توافق را تایید می کنند، در حالی که ۲۹ درصدشان آن را رد کرده و همین میزان هم نظری ندارند. در تیر ماه، ۵۰ درصد دموکرات ها توافق را تایید، ۲۷ درصدشان آن را رد، و ۲۲ درصد نظری نداشتند.

حمایت جمهوریخواهان از توافق کم بود کمتر هم شده است (از ۱۳ درصد به ۶ درصد). حمایت مستقل ها از توافق هم نزول داشته است (از ۳۱ درصد به ۲۰ درصد)، اگر چه مانند دموکرات ها، مخالفت شان با توافق از تیر ماه تغییری نکرده و ۴۷ درصد مانده است.

وقتی نظرات پرسش شوندگان درباره توافق هسته‌ای ایران بر مبنای افرادی باشد که بسیار زیاد یا بسیار کم درباره توافق شنیده‌اند، مخالفت با توافق از حمایت از آن به نسبت دو به یک پیشی می‌گیرد (۵۷ درصد به ۲۷ درصد).

در میان آنهایی که از توافق اطلاع دارند، شمار موافقان در مقایسه با نظرسنجی تیر ماه ۱۱ درصد افت کرده است، در حالی که درصد مخالفان ۹ درصد رشد داشته است.

اعتماد به رهبران ایران و بازرسان بین المللی

افکار عمومی کماکان نسبت به این که رهبران ایران به تعهدات خود در توافق هسته‌ای پایبند بمانند، اعتماد اندکی دارند. تنها ۲ درصد به رهبران ایران اعتماد فراوان دارند که به توافق متعهد بمانند، در حالی که ۱۸ درصد می گویند اعتماد خوبی به رهبران ایران در این باره دارند. از هر ده نفر حدود هفت نفر (۷۰ درصد) می گویند اعتماد چندانی ندارند یا اصلا به رهبران ایران اعتماد ندارند (۴۲ درصد).

این نگاه افکار عمومی آمریکا از تیر ماه به این سو تغییر چندانی نکرده است؛ اگر چه آنهایی که اصلا اعتمادی به رهبران ایران ندارند کمی بیشتر شده‌اند (از ۳۷ درصد به ۴۲ درصد).

افکار عمومی به قابلیت ایالات متحده و بازرسان بین المللی در نظارت بر عمل ایران به تعهداتش اعتماد بیشتری دارند. در حال حاضر، ۴۲ درصد می گویند اعتماد فراوان (۱۲ درصد) یا اعتماد خوبی (۳۰ درصد) به آمریکا و نهادهای بین المللی دارند تا پایبندی ایران را زیر نظر داشته باشند؛ این مهم از تیر ماه تا کنون تغییر اندکی کرده است (۴۶ درصد دست کم اعتماد خوبی داشته‌اند).

شمار دموکرات‌هایی که نسبت به عمل رهبران ایران ابراز اعتماد نسبی کرده بودند، از تیر ماه به این سو ۸ درصد کاهش یافته است و از ۴۱ درصد به ۳۳ درصد رسیده است. تنها ۸ درصد جمهوریخواهان چنین سطحی از اعتماد را نسبت به رهبران ایران دارند، که از تیر ماه تغییر اندکی کرده است (۹ درصد). اما از تیر ماه تا کنون، سهم جمهوریخواهانی که هیچ اعتمادی به رهبران ایران ندارند ۱۱درصد رشد کرده است (از ۵۶ درصد به ۶۷ درصد).

اکثریت دموکرات ها (۶۴ درصد) می گویند اعتماد فراوان (۱۶ درصد) یا اعتماد خوبی (۴۸ درصد) به قابلیت آمریکا و نهادهای بین المللی در نظارت بر عملکرد ایران دارند. کمتر از نیمی از جمهوریخواهان (۲۳ درصد) می گویند به این توان آمریکا و نهادهای بین المللی اطمینان دارند. این نقطه نظرات از تیر ماه به این سو تفاوت اندکی کرده است.

تغییر نگاه‌ها به توافق هسته‌ای ایران

از تیر ماه تا کنون، حمایت از توافق هسته‌ای ۲۳ تیر ماه بین قدرت‌های جهانی با ایران تقریبا در تمام گروه‌های آماری سقوط کرده است، اگر چه در بسیاری از موارد درصد مخالفان تفاوت چشمگیری نکرده است.

در میان پرسش شوندگان بزرگسال که تحصیلاتی بالاتر از دیپلم دبیرستان ندارند، تنها ۱۴ درصد توافق را تایید می‌کنند، در حالی که ۵۱ درصد مخالف آن هستند؛ تقریبا یک سوم (۳۵ درصد) در این گروه آماری نظری ندارند. تایید توافق در میان این گروه از تیر ماه ۱۳ درصد کم شده است (۲۷ درصد)، اما مخالفت با توافق تقریبا همانقدر است (۵۰ درصد آن موقع). سهم آنهایی که در این گروه نظری ندارند ۱۲ درصد بالا رفته است (۲۳ درصد).

در عوض، فارغ التحصیلان دانشگاهی دیدگاه هایی متضاد نسبت به توافق هسته‌ای ایران دارند (۳۵ درصد تایید، ۴۰ درصد رد). در تیر ماه، درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی تایید کننده کمی بیشتر از مخالفان بود (۴۴ درصد در برابر ۳۷ درصد).

همچون نظرسنجی تیر ماه، پرسش شوندگانی که زیاد درباره توافق شنیده‌اند بیشتر از آنهایی که کمتر شنیده‌اند از آن حمایت می‌کنند. با این وجود، در میان آنهایی که زیاد درباره توافق شنیده‌اند، فقط ۳۴ درصد آن را تایید می‌کنند که ۹ درصد نسبت به تیر ماه کم شده است (۴۳ درصد). حمایت از توافق در میان افرادی که کمتر درباره توافق شنیده‌اند، ریزش بیشتری داشته است (از ۳۴ درصد به ۲۰ درصد).

حمایت کلی دموکرات‌ها از توافق هسته‌ای ایران از تیر ماه کاهش داشته است، اما تغییری در میان ۳۳ درصد دموکراتهایی که درباره توافق بسیار شنیده‌اند دیده نمی‌شود. تمام ۷۶ درصد از دموکرات‌هایی که درباره توافق بسیار شنیده‌اند، آن را تایید می کنند، در حالی که تنها ۱۶ درصد آن را نمی پذیرند؛ این عملا همان نتیجه نظرسنجی تیر ماه است (۷۴ درصد تایید، ۱۷ درصد رد). در میان جمهوریخواهانی که درباره توافق بسیار شنیده اند ۹۰ درصد آن را رد می‌کنند، که از تیر ماه تغییر اندکی داشته است (۸۴ درصد).

آگاهی اندک افکار عمومی از توافق هسته‌ای

در حالی که درصد آمریکایی‌هایی که تا حدودی از توافق هسته‌ای اطلاع دارند ۱۰ درصد کاهش را در مقایسه با نظرسنجی تیر ماه نشان می‌دهد، اما تغییری در نسبت آنهایی که بسیار درباره آن شنیده‌اند نمی‌بینیم (۳۵ درصد آن موقع، ۳۶ درصد حالا).

جمهوریخواهان (۴۹ درصد) به مراتب بیشتر از دموکرات ها (۳۳ درصد) یا مستقل ها (۳۶ درصد) درباره توافق بسیار شنیده اند و این فاصله از تیر ماه به این سو بیشتر شده است.

درباره آگاهی کلی از توافق، کاهش درصد افراد به ویژه در میان گروه با تحصیلات تا سطح دیپلم مشخصا قابل لمس است. در تیر ماه، ۷۱ درصد از پرسش شوندگان دارای دیپلم دبیرستان یا افراد با تحصیلات پایین تر گفتند دستکم اندکی درباره توافق هسته ای ایران شنیده اند؛ امروز ۵۵ درصد می گویند از آن اطلاع دارند. این امر در میان افراد با تحصیلات بیشتر تغییر کمتری کرده است.

نظرسنجی پیو از طریق تماس‌های تلفنی انجام گرفته است.

XS
SM
MD
LG