لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۴۹

متن کامل چهارمين قطعنامه شورای امنيت و ضميمه های آن


شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه (۹ ژوئن ۲۰۱۰ برابر با ۱۹ خرداد ۱۳۸۹) چهارمین قطعنامه تحریم ایران به دلیل ادامه فعالیتهای غنی سازی اورانیوم را تصویب کرد. این قطعنامه با ۱۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از تصویب شورای امنیت گذشت.

برزیل و ترکیه رأی مخالف و لبنان رأی ممتنع دادند.

اندک زمانی پیش از رأی گیری نمانیدگان برزیل و ترکیه دلایل مخالفت خود با قطعنامه را تشریح کردند.

نماینده برزیل گفت تصویب قطعنامه پیام نادرستی به ایران خواهد داد.

هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا قطعنامه سازمان ملل را شدیدترین تحریمی خواند که آن کشور با آن روبرو بوده است.


متن قطعنامه مربوط به ایران:

با یادآوری و تأیید مفاد قطعنامه هایی که در سالهای گذشته به تصویب شورای امنیت رسیده است؛ با تأیید تعهد شورا نسبت به پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای، و لزوم رعایت مفاد آن از سوی همه کشورهای عضو؛ و با در نظر گرفتن حق کشورهای عضو به تحقیق، تولید و کاربرد انرژی هسته ای صلح آمیز، و همچنین با یادآوری قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی دائر بر اینکه حل مسأله هسته ای ایران به تلاشهایی که در زمینه عدم گسترش سلاحهای هسته ای صورت می گیرد کمک خواهد کرد، و نیز بوجود آمدن خاورمیانه عاری ازسلاح هسته ای را تسهیل خواهد کرد؛ و همچنین با تذکر این نکته که احداث تأسیسات غنی سازی اورانیوم در قم ناقض تعهدات دولت ایران در زمینه تعلیق فعالیتهای غنی سازی بوده است؛ و با توجه به اقدام دولت ایران در غنی سازی اورانیوم در سطح ۲۰درصد، بدون مطلع ساختن آژانس؛ و با تأکید بر اهمیت تلاشهای دیپلماتیک و مذاکره و توافقنامه ترکیه - برزیل و ایران در این راستا؛ و با تأکید بر اینکه هیچیک از مفاد این قطعنامه کشورهای عضو را ملزم به اقدام در خارج از چهار چوب این قطعنامه نمی کند، و با توجه به ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد موارد زیر را از تصویب گذراند:

ا- شورا تأیید می کند که جمهوری اسلامی ایران تا کنون از اجرای الزامات مصوب شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و نیز مفاد سه قطعنامه ای که در سالهای ۲۰۰۶، ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به تصویب این شورا رسیده کوتاهی و قصور کرده است؛

۲- شورا تأکید می کند که ایران باید، بی درنگ، اقداماتی را که شورای حکام آژانس در مصوبات پیشین خود، در راستای اعتماد سازی تصویب کرده انجام دهد، مسایل باقیمانده را حل و فصل کند، و نگرانیهایی را که در جامعه جهانی بخاطر احداث تأسیسات هسته ای در قم پیش آمده برطرف سازد؛

۳- شورا تأکید میکند که ایران باید با آژانس بین المللی در تمام مسائل باقیمانده، به ویژه آنچه به ابعاد نظامی برنامه هسته ای مربوط می شود، همکاری کامل داشته باشد، که از جمله میتوان تأمین دسترسی بدون تأخیر نمايندگان آژانس به همه تأسیسات، تجهیزات، اشخاص، و اسناد مورد درخواست آژانس را نام برد؛

۴- شورا از مدیرکل آژانس بین المللی درخواست می کند همه مواردی را که مربوط به اجرای موافقتنامه تضمینات در ایران است به شورای امنیت گزارش دهد؛

۵-شورا رأی داد که جمهوری اسلامی ایران بدون تأخیر، بطور کامل و بدون هیچگونه قید و شرطی، موافقتنامه تضمینات، شامل ترتیبات فرعی را، بطور کامل اجرا کند؛ و همچنین از جمهوری اسلامی میخواهد که مفاد پروتکل الحاقی را که در هجدهم دسامبر ۲۰۰۳ امضا کرده است به تمام و کمال اجرا کند؛ و نیز از ایران میخواهد بی درنگ پروتکل الحاقی را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند؛

شورا همچنین تأیید می کند که، طبق مواد ۲۴ و ۳۹ موافقتنامه تضمینات، ایران حق ندارد بطور یکجانبه موافقتنامه تضمینات را اصلاح کند یا تغییر دهد، و تأکید می کند که هیچ نوع ساز و کاری در موافقتنامه مذکور وجود ندارد که براساس آن ایران بتواند تمام یا بخشی از ترتیبات فرعی را به حال تعلیق درآورد؛

۶- شورا تأکید می کند که ایران، باید همه فعالیتهای مربوط به عمل آوردن اورانیوم، عملیات مربوط به آب سنگین و غنی سازی اورانیوم را طبق تعهدات مندرج در قطعنامه های پیشین به حال تعلیق درآورد؛ و نباید احداث تأسیسات جدید غنی سازی اورانیوم یا تأسیسات مربوط به آب سنگین را آغاز کند؛ و باید عملیات مربوط به تأسیساتی را که در دست ساختمان دارد متوقف سازد؛

۷- ایران نباید هیچگونه مشارکتی در فعالیتهای تجاری کشورهای دیگر در زمینه استخراج اورانیوم، یا تولید، و استفاده از مواد هسته ای دیگر و فناوری مربوط به آن، که در فهرست INFCIRC-254/Rev.9/Part 1 آمده است، داشته باشد؛

۸- شورا رأی داد که همه کشورها باید از فروش، تأمین یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم هرگونه تانک رزمی، خودروهای زرهی، موشک، یا سیستمهای موشکی به ایران، که مشخصات آنها در دفتر ثبت سلاحهای متعارف سازمان ملل قید شده است، و نیز تجهیزات وابسته به آنها، از جمله قطعات یدکی یا اقلامی که کمیته شورای امنیت مشخص کرده است، جلوگیری کنند؛

۹ - ایران نباید در هیچ گونه فعالیتی که به تولید و کاربرد موشکهای بالستیک قادر به حمل کلاهک هسته ای شرکت کند؛ و دولتها باید برای جلوگیری از انتقال فنآوری یا کمکهای فنی مربوط به این فعالیتها به ایران، هر تدبیر لازمی را به کار بندند؛

۱۰- شورا رأی داد که همه دولتها باید تدابیر لازم را بکار بگیرند تا از ورود یا ترانزیت افرادی که در پیوستهای C، DوE قطعنامه شماره ۱۷۳۷ مصوب سال ۲۰۰۶ ، و پیوستهای شماره یک و ۲ قطعنامه ۱۸۰۳ و سایر قطعنامه های شورا از آنها نام برده شده است جلوگیری شود، به استثنای مواردی که ورود یا ترانزیت این اشخاص مستقیماً به منظور اجرای بندهای قطعنامه های شورای امنیت باشد؛

۱۱- شورا رأی داد که تدابیر مندرج در بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۱۷۳۷ ، شامل افراد و مؤسسات یا نمایندگان آنها نیز خواهد شد که در پیوست شماره یک قطعنامه مندرج است؛

۱۲- شورا رأی داد که تدابیر مندرج در بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۱۷۳۷ شامل اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و مؤسسات وابسته به آن، که در ضمیمه ۲ آمده است، یا نمایندگان و برگزیدکان آنها نیز خواهد شد، و از همه دولتها میخواهد مراقبت کنند تا معاملاتی که مربوط به سپاه پاسداران می شود و می تواند به فعالیتهای هسته ای ایران یا تولید سلاح هسته ای از سوی آن کشور کمک کند انجام نگیرد؛

۱۳- شورا رأی داد که به منظور اجرای تدابیر مندرج در بندهای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ قطعنامه ۱۷۳۷ فهرست اقلام INFCIRC/ 254 /REV.9/PART 1 و INFRCIRC/254/Rev.7/Part 2 جایگزین فهرست S/2006/814 خواهد شد، و نیز هرگونه اقلام دیگری را که دولت ذیربط تشخیص دهد امکان دارد به منظور غنی سازی اورانیوم ، تولید آب سنگین یا سلاح هسته ای مورد استفاده قرار گیرد، در بر خواهد گرفت؛

۱۴- شورا از همه کشورها می خواهد که، مطابق با اختیارات و مقررات ملی و قوانین بین المللی، ویژه قانون دریا و توافقنامه های بین المللی هواپیمایی کشوری، تمام محموله هایی را که به ایران حمل یا از آنجا خارج می شود، در سرزمین خود، از جمله بنادر و فرودگاه ها بازرسی کنند. به ویژه وقتی کشوری، اطلاعاتی دارد که بر اساس آن، باور می رود آن محموله، حاوی موادی است که فروش، انتقال یا صدور آن مطابق بندهای 3، 4 و 7 قطعنامه 1737 (2006)، بند 5 قطعنامه 1747 (2007)، بند 8 قطعنامه 1803 (2008) یا بندهای 8 و 9 این قطعنامه ممنوع است؛

۱۵- یادآور می شود که کشورها، بر اساس قوانین بین المللی، به ویژه قانون دریاها، ممکن است بازرسی از کشتی در دریاهای آزاد را با موافقت کشوری که پرچمش بر کشتی مورد نظر وجود دارد انجام دهند، و (شورا) از همه کشورها می خواهد در اجرای چنین بازرسی هایی همکاری کنند به ویژه وقتی کشوری، اطلاعاتی دارد که بر اساس آن، باور می رود آن محموله، حاوی موادی است که عرضه، فروش، انتقال یا صدور آن مطابق بندهای 3، 4 و 7 قطعنامه 1737 (2006)، بند 5 قطعنامه 1747 (2007)، بند 8 قطعنامه 1803 (2008) یا بندهای 8 و 9 این قطعنامه ممنوع است؛

۱۶- (شورا) تصمیم می گیرد به همه کشورها اجازه دهد محموله ها را ضبط و معدوم کنند (از طریق امحا، تبدیل، ذخیره یا ارسال به کشوری غیر از مبدا و مقصد)؛ محموله هایی که عرضه، فروش، انتقال یا صدور آن مطابق بندهای 3، 4 و 7 قطعنامه 1737 (2006)، بند 5 قطعنامه 1747 (2007)، بند 8 قطعنامه 1803 (2008) یا بندهای 8 و 9 این قطعنامه ممنوع است؛

۱۷- دولتها موظفند، هر زمان که بر اساس بندهای 14 و 15 بالا بازرسی انجام ميشود، ظرف 5 روز کاری يک گزارش کتبی مقدماتی به کميته ارسال دارند، که شامل زمينه و نتيجه بازرسی، ميزان همکاری، و انتقال اقلامی که حمل آنها منع شده خواهد شد، دولتها همچنين موظفند پس از گزارش مقدماتی در مرحله بعد، گزارش ديگری از جزئيات بازرسی، از جمله اقلام ضبط و يا منهدم شده، تشريح و ذکر جزئيات اقلام منتقل شده، و توصيف مبداً و مقصد انتقال را چنانچه در گزارش مقدماتی ذکر نشده به کميته ارائه دهند.

۱۸- تمام کشورها اتباع خود ، یا استفاده از سرزمین آنها را، از ارائه خدماتی مانند تهیه سوخت و يا تدارکات ديگر به کشتی های متعلق به ایران يا تحت قرارداد با آن را، از جمله کشتی های دربست، ممنوع هستند، در صورتيکه زمینه های معقولی وجود داشته اشد که باور شود آنها حامل محموله هائی هستند که بموجب بند 3، 4، و 7 قطعنامه 1727 سال 2006 فروش، انتقال، و يا صدورشان ممنوع اعلام شده اند. به استثنای فراهم آوردن خدماتی که برای مقاصد انساندوستانه لازم باشد یا تا زمانی که محموله بازرسی ، ضبط یا در صورت لزوم منهدم شود، و تاکید می کند که مقصود از این بند این نیست که بر فعالیت های اقتصادی قانونی اثر بگذارد.

۱۹- اقدامات مشخص شده در بندهای 12، 13، 14، و پانزده قطعنامه 1737 سال 2006 در مورد موسسات متعلق به شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران، و بر اساس پيوست شماره 3 قطعنامه، به فرد و يا نهادهائی که به عناوين مختلف به نمايندگی، يا تحت کنترل، هدايت و مالکيت جمهوری اسلامی، که بنا به تشخيص شورای امنيت سازمان ملل متحد يا کميته نظارت بمنظور گريز از تحريم و يا نقض قطعنامه های 1737 سال 2006، 1747 سال 2007، 1803 سال 2008، و يا اين قطعنامه به آن کشور کمک کرده اند نيز، اعمال خواهد شد.

۲۰- از کليه دولتهای عضو ميخواهد هر نوع اطلاعی در مورد فعاليتها و حمل کالا از سوی هواپيماهای باری و يا خطوط کشتيرانی تجارتی متعلق، و يا تحت اداره و کنترل جمهوری اسلامی ايران، از جمله کشتی ها و هواپيماهای تجاری که با تغيير نام و ثبت نام مجدد تلاش ميکنند از تحريم بگريزند و يا مفاد قطعنامه های 1737، 1747، و 1803 را نقض کنند، در اختيار کميته قرار دهند و از کميته بخواهند که اطلاعات کسب شده را بطور گسترده ای در دسترس قرار دهند.

۲۱- از کليه دولتها ميخواهد علاوه بر رعايت و اجرای قطعنامه های1737، 1747، 1803، و اين قطعنامه از هر گونه خدمات مالی مانند بيمه، تمديد بيمه، ارسال و يا دريافت پول، اعتبار، دارائی از سوی اشخاص، سازمانها، نهادها، موسسات مالی و يا شعبات آنها در خارج، در صورتيکه اطلاعات کسب شده از سوی دولتها دلائل مستدلی ارائه دهد که اين خدمات، دارائیها، و منابع ميتواند به گسترش فعاليتهای حساس اتمی، و توليد سلاح هسته ای جمهوری اسلامی ايران کمک خواهد کرد، جلوگيری کنند، دولتها همچنين موظفند اعتبارات، دارائیها، و منابع مالی موجود در کشور و يا آنهائيکه در آينده در آن کشور و يا در حوزه قضائی آن کشور در ارتباط با فعاليت ها، و برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ايران تشکيل خواهد شد مسدود، و بر طبق قوانين و با نظارت گسترده و پيشرفته ای از چنين دادوستدهای مالی جلوگيری کنند.

۲۲- تصمیم می گیرد که تمامی کشورهای از اتباع خود، افرادی که تحت حاکمیت قلمروی آنها هستند، و شرکت های ثبت شده در خاک آنها یا تحت حاکمیت آنها بخواهند تا در انجام معاملات بازرگانی با اشخاص [حقوقی] ثبت شده در ایران یا تحت حاکمیت ایران، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کشتیرانی جمهوری اسلامی/ و اشخاص حقیقی و حقوقی که از طرف آنها/ یا به دستور آنها اقدام می کنند، یا مؤسسات مستقلی که مالکیت یا اداره شان به هر نحوی– از جمله به صورت پنهانی - بر عهدهء آنهاست، در صورتی که بر اساس اطلاعات شان باور دارند که چنین معامله ای به ایران کمک می کند تا فعالیت های حساس هسته ای/ یا سیستم های نقل و انتقال سلاح های هسته ای را گسترش دهد، یا ناقض قطعنامه های 1737 (مصوب سال 2006)، 1747 (مصوب سال 2007)، 1803 (مصوب سال 2008) یا قطعنامهء فعلی است، هوشیاری و احتیاط به خرج دهند؛

۲۳- کشورها را فرا می خواند تا با اتخاذ تدابیر مناسب، جلوی گشایش شعبه های اصلی و فرعی یا دفاتر نمایندگی بانک های ایرانی را در خاک خود بگیرند؛ و همچنین مانع از راه اندازی فعالیتهای اقتصادی مشترک با بانکهای ایرانی، دریافت سود از مالکیت مشترک یا راه اندازی و حفظ روابط در ارتباط با فعالیت بانکها در قلمرو حاکمیت خود شوند، و مانع از تدمین خدمات مالی توسط این موسسات شوند؛ به شرط آن که بر اساس اطلاعاتشان منطقاً اعتقاد داشته باشند که این فعالیت ها به ایران کمک می کند تا فعالیت های حساس هسته ای، یا سیستم های نقل و انتقال سلاح های هسته ای اش را گسترش دهد؛

۲۴- کشورها را فرا می خواند تا با اتخاذ تدابیر شایسته، مانع از آن شوند که مؤسسات مالی واقع در خاک یا قلمرو حاکمیت آنها، دفاتر نمایندگی یا شعب وابسته، و یا حساب های بانکی در ایران افتتاح کنند؛ به شرط آن که بر اساس اطلاعاتشان منطقاً به این باور برسند که چنین فعالیت هایی به ایران کمک می کند تا فعالیت های حساس هسته ای، یا سیستم های نقل و انتقال سلاح های هسته ای اش را گسترش دهد؛

۲۵- ضمن ابراز تأسف از بابت تخطی های صورت گرفته از موارد ممنوع شده در بند 5 قطعنامهء 1747 (مصوب2007) - که از زمان تصویب قطعنامه 1747 (2007) به این کمیته گزارش شده است، اقدام کشورهایی که موارد نقض شده را به کمیته گزارش داده اند، تحسین می کند؛

۲۶- به کمیته دستور می دهد که به نحو مؤثری به نقض موارد ذکر شده در قطعنامه های 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و قطعنامهء کنونی پاسخ دهد، و یادآوری می کند که کمیته می تواند اشخاص و مؤسساتی را که در تخطی از تحریم ها، یا نقض مقررات این قطعنامه ها به اشخاص و مؤسسات ناقض آنها کمک کرده اند، معین کند؛

۲۷- تصمیم می گیرد که کمیته در اجرای کامل قطعنامه های 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و قطعنامهء کنونی - به طرق مختلف و از جمله از طریق یک برنامهء کاری - بر تلاش های خود بیفزاید؛ این برنامه کاری مشتمل بر ارائهء طرح ها، رسیدگی و تحقیق، دسترسی، گفتگو، کمک و همکاری باید ظرف چهل و پنج روز از تصویب این قطعنامه تسلیم شورای امنیت گردد؛

۲۸- تصمیم می گیرد که حکم کمیته، مندرج در بند 18 قطعنامهء 1737، و اصلاحیهء مندرج در بند 14 از قطعنامهء 1803 (2008)، در مورد اقداماتی که در این قطعنامه در مورد آنها تصمیم گیری شده نیز قابل اجراست؛ از جمله دریافت گزارش از کشورها پیرو بند 17 بالا؛

۲۹- از دبیر کل می خواهد تا با مشاوره با کمیته، گروهی متشکل از حداکثر هشت کارشناس ("پانل کارشناسان")، تشکیل دهد تا در مدتی - که بدواً یکسال در نظر گرفته شده - تحت ریاست کمیته، وظایف زیر را انجام دهد: (آ) کمک به کمیته در اجرای حکم خود به نحوی که در بند 18 قطعنامهء 1737 (2006) و بند 28 این قطعنامه مشخص شده است؛ (ب) اطلاعات مربوط به اجرای اقدامات مصوب در قطعنامه های 1737 (مصوب سال 2006)، 1747 (مصوب سال 2007)، 1803 (مصوب سال 2008) و قطعنامهء کنونی را - به ویژه در موارد خاصِ تخطی از این مصوبات - از کشورها، نهاد های ذیربط در سازمان ملل متحد و دیگر طرفین علاقه مند به همکاری، گردآوری، بررسی، و تجزیه و تحلیل کند؛ (پ) در زمینهء اقدامات شورا، کمیته یا کشور توصیه هایی ارائه کند، و ممکن است ترتیباتی برای اجرای بهتر اقدامات مرتبط در نظر بگیرد؛ و (ت) حداکثر ظرف 90 روز از انتصاب اعضای پانل کارشناسان، گزارش موقت اقداماتش را به شورا ارائه کند. گزارش نهایی بایستی همراه با یافته ها و توصیه ها، حداکثر سی روز قبل از پایان دورهء کار پانل، به شورا ارائه شود؛

۳۰- همه دولتها، سازمان های ذیربط سازمان ملل متحد و دیگر گروه های مرتبط را به همکاری کامل با این کمیته و گروه کارشناسان در زمینه ارائه اطلاعات و اعمال تحریم های مندرج در قطعنامه های 1737، 1747، 1083 و قطعنامه جدید بویژه در صورت تخلف فرا می خواند؛

۳۱- از همه دولتها خواسته شده در ظرف 60 روز درباره اقدامات موثری که در جهت اعمال تحریم های یاد شده در جمله های 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 22، 23 و 24 به کمیته گزارش بدهند؛

۳۲- بر تمایل گروه 1+5 به تقویت تلاش ها در راستای ادامه گفتگوها و رایزنی تاکید می کند از جمله ادامه گفتگوهای بدون پیش شرط با ایران بر سر برنامه هسته ای آن کشور؛

۳۳- نماینده ارشد اتحادیه اروپا در حوزه روابط خارجی و سیاستگذاری امنیتی را به ادامه ارتباط با ایران به منظور پشتیبانی از تلاش های دیپلماتیک و سیاسی برای یافتن راه حلی نظیر پیشنهادهای گروه 1+5 برای ایجاد فضای لازم جهت ادامه گفتگوها بر سر برنامه هسته ای ایران تشویق می کند و ایران را به نشان دادن واکنش مثبت به چنین پیشنهادهایی تشویق می کند؛

۳۴- از پیشنهاد مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 21 اکتبر 2009 دایر بر تهیه پیش نویس توافقنامه ای میان آژانس، و دولتهای فرانسه، روسیه و ایران برای کمک به تامین سوخت هسته ای رآکتور تحقیقاتی تهران قدردانی می کند، نسبت به پاسخ غیرسازنده ایران به این پیشنهاد ابراز تاسف می کند و آژانس بین المللی انرژی اتمی را به ادامه ارائه چنین اقداماتی در راستای اعتمادسازی منطبق با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد تشویق می کند؛

۳۵- تاکید می کند که مهم است تمام کشورها، از جمله ایران، اقدامات لازم را بعمل آورند تا مسلم شود که هیچ ادعایی نزد دولت ایران، یا هر شخص و نهادی در ایران، یا اشخاص و نهادهایی که مطابق با قطعنامه 1737 مصوبه سال 2006، و قطعنامه های مربوط تعیین شدند، یا هر شخصی که از طریق یا بنفع چنین فرد یا نهادی ادعایی را در ارتباط با هر قرار داد یا معاملات دیگر، در جایی که از انجام آن بدلیل اقدامات مندرج در قطعنامه های 1737 مصوبه سال 2006؛ 1747 مصوبه 2007؛ 1803 مصوبه 2008 و این قطعنامه جلوگیری شد، باقی نماند؛

۳۶- از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست می کند از چگونگی عملکرد ایران نسبت به تعلیق کامل همه فعالیت هایی که در قطعنامه 1737 درج شده و نیز پایبندی ایران به همه موارد قید شده در قطعنامه های 1737، 1747، 1083 و قطعنامه جدید گزارشی در ظرف 90 روز تهیه کند و در اختیار شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار بدهد؛

۳۷- بطور قطع عملکرد ایران را در غالب گزارشی که در بند 36 به آن اشاره شد مورد بازنگری قرار خواهد داد و الف) اگر ایران همه فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازآمایی از جمله تحقیق و توسعه در این حوزه ها را زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی به حال تعلیق درآورد، اعمال تحریم ها نیز از روی حسن نیت و به منظور ایجاد فضای رایزنی و دستیابی زودرس به یک نتیجه قابل قبول برای طرفین به حال تعلیق در خواهد آمد. ب) اگر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کند که ایران به تعهداتش در غالب قطعنامه های شورای امنیت و درخواست های آژانس بطور کامل پایبندی نشان داده، اعمال تحریم های مندرج در بندهای 3، 4، 5، 6، 7 و 12 قطعنامه 1737، بندهای 2، 4، 5 و 7 قطعنامه 1747، بندهای 3، 5، 7، 8، 9، 10 و 11 قطعنامه 1803 و بندهای 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 22، 23 و 24 قطعنامه جدید نیز متوقف خواهد شد. پ) اگر گزارش نشان دهد ایران قطعنامه های 1737، 1747، 1803 و قطعنامه جدید را اجابت نکرده است، برپایه ماده 41 فصل 7 منشور سازمان ملل متحد بمنظور متقاعد ساختن ایران به پایبندی به قطعنامه ها و درخواست های آژانس اقدام های متناسب بیشتری اعمال خواهد شد و به تصمیم های بیشتری اتخاذ خواهد شد؛

۳۸- حق تصمیم گیری درباره موضوع برای شورای امنیت محفوظ باقی می ماند.

لیست شخصیت های حقیقی و حقوقی (افراد و نهادها) ی در گیر در فعالیت های هسته ای یا تولید موشک های بالستیک یا دوربرد.

نهادها

1) گروه صنعتی امین : این نهاد در پی تولید دستگاه کنترل دما با قابلیت کاربرد در تحقیقات هسته ای و مراکز تولید و عملیات این پژوهش ها است. این گروه وابسته به سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران است که در قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2006 نیزمورد اشاره و تأکید قرار گرفته بود.

آدرس: صندوق پستی 91735-549 مجتمع صنعتی امین –

مشهد – ایران

شهرک سیدی- جاده خلج- کوچه سیدی- مجتمع کاوه

A.K.A گروه صنعتی امین


2) گروه صنعتی آرمامنت: تولید کننده و ارائه خدمات ِ پشتیبانی جنگ افزارها و سلاح های سبک شامل تفنگ های با کالیبر متوسط و بزرگ. این گروه غالب تکنولوژی ها و خدمات مربوطه را از طریق گروه صنعتی حدید ارائه و عرضه می کند.

آدرس: صندوق پستی 19585/777

تهران- ایران

کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج-

خیابان سپاه اسلام- کوچه پاسداران

3) موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي: این مرکز تحت نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اداره می شود. این وزارتخانه بر کلیه فعالیت های تحقیق و توسعه، تولید، تهیه و نگهداری و صادرات صنایع نظامی ایران نظارت عالیه دارد.

آدرس: صندوق پستی 19585/777

تهران- ایران

خیابان پاسداران

4) شرکت بین المللی دوستان: این شرکت مسئول تأمین تدارکات، تجهیزات و خدمات مرتبط با برنامه موشکهای بالستیک یا دوربرد است.

5) صنایع فراسخت: این گروه صنعتی توسط سازمان صنایع هوایی ایران اداره و کنترل می شود. سازمان صنایع هوایی ایران نیز به نوبه خود زیر نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فعالیت می کند.

آدرس: صندوق پستی صندوق پستی 83145-311

ایران- اصفهان

شاهین شهر- کیلومتر 28 اتوبان اصفهان- تهران

6) بانک صادرا ت شرق P.L.C. FIRST EAST EXPORT BANKاین بانک توسط بانک ملت ایران در مالزی پایه گذاری و توسعه داده شده است و در طی 7 سال گذشته صدها ميلیون دلار عملیات بانکی مربوط به فعالیت های هسته ای و موشک های دوربرد ایران را انجام داده است.

آدرس: مالزی- پارک صنعتی لابوآن

شماره 10-B1- ساختمان مرکزی87000 WP لابوان خیابان مردکا (استقلال)

شماره ثبت بازرگانی: IL06889

7) شرکت ابزار برشی کاوه: این شرکت توسط سازمان صنایع دفاع اداره و کنترل می شود.

آدرس: مشهد – ایران

صندوق پستی: 91735-549 کیلومتر 4 جاده خلج -شهرک سیدی- انتهای کوچه سیدی شماره 91638

8) صنایع شهید بابایی: این مجموعه صنعتی تحت نظر گروه صنعتی شهید احمد کاظمی ( سازمان صنایع دفاع هوایی موشکی سابق وابسته به سازمان هوا-فضای وزارت دفاع جمهوری اسلامی). سازمان هوا-فضای وزارت دفاع جمهوری اسلامی اداره کننده گروه صنعتی شهید همت و گروه صنعتی شهید باکری است که این هردو در قطعنامه ی 1737 سال 2006 نیزمورد اشاره و تأکید قرار گرفته بود

آدرس: تهران- ایران صندوق پستی -7616535

تهران 16548

بزرگراه امام علی، پارچین

9) دانشگاه صنعتی مالک اشتر: این دانشگاه تحت نظر موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است و شامل گروه تحقیقاتی فیزیک است که پیش از آن تحت نظر مرکز تحقیقات فیزیک اداره می شد. مقامات جمهوری اسلامی، تا به حال به ناظرین سازمان بین المللی انرژی اتمی اجازه مصاحبه با کارکنان یا بررسی مدارک این دانشگاه را، به منظور روشن شدن نکات مبهم برنامه اتمی ایران نداده است.

آدرس: تهران- ایران

تهران، تقاطع بزرگراه امام علی و شهید بابایی

10) وزارت دفاع و پشتیبانی صادرات نیروهای مسلح: این سازمان مسئولیت و اختیار بازاریابی و فروش تجهیزات نظامی تولید شده ی ایران را به مشتریان خود در سراسر جهان دارد. هرگونه فروش و صادرات فن آوری نظامی ایران به موجب قطعنامه 1747 سال2007 شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوع اعلام شده است.
آدرس: تهران- ایران

صندوق پستی 16315-189

غرب خیابان دبستان- منطقه عباس آباد

11) ماشین آلات سازی میزان: این نهاد صنعتی توسط گروه صنعتی شهید همت اداره و کنترل می شود.

آدرس: تهران- ایران

صندوق پستی 365-16595

گروه صنعتی امین A.K.A.:3MG

12) شرکت راهکار صنایع نوین : طراح و سازنده قطعات و سازه های IR-40 راکتورهای آب سنگین در اراک است.

آدرس: اراک- ایران

شرکت راهکار، صنایع راهکار، راهکار صنایع نوین.

13) مرکز پژوهشهای هسته ای برای تحقیقات کشاورزی و پزشکی: مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای یکی از مراکز بزرگ تحقیقاتی وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران است که در قطعنامه 1737 سال 2006 شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد اشاره وتأکید قرار گرفته است. این مرکز در کرج واقع است و درآن فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم انجام می شود

آدرس: کرج- ایران

صندوق پستی 31585-4395

A.K.A : مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی کرج

14) گروه خدمات صنعتی پژمان: این نهاد توسط گروه صنعتی شهید باکری اداره و کنترل می شود.

آدرس: تهران- ایران

صندوق پستی 16785-195

15) شرکت سبلان: سبلان یک شرکت اسمی است که به منظور ایجاد پوشش (امنیتی) برای فعالیت های گروه صنعتی شهید باکری تاسیس شده است.

آدرس: تـهران- ایران- جاده دماوند

16) شرکت صنعتی قطعات آلومینیومی سهند: سهند یک شرکت اسمی است که به منظور ایجاد پوشش (امنیتی) برای فعالیت های گروه صنعتی شهید همت تاسیس شده است.

آدرس: تـهران- ایران- جاده دماوند

17) صنایع شهید خرازی: این نهاد توسط گروه صنعتی شهید باکری اداره و کنترل می شود.

آدرس: تهران- ایران

18) صنایع شهید ستاری: این نهاد توسط گروه صنعتی شهید باکری اداره و کنترل می شود.

آدرس: جنوب شرق تهران- ایران

A.K.A گروه تجهیزات صنعتی شهید ستاری

19) صنایع شهید صیاد شیرازی: این نهاد توسط سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران تملک، اداره یا کنترل می شود.

20) گروه صنایع ویژه: از گروههای زیر مجموعه سازمان صنایع دفاع است.

آدرس: تهران- ایران

خیابان پاسداران- صندوق پستی 19585/777

21) تیز پارس: یک شرکت اسمی است که به منظور ایجاد پوشش فعالیت های گروه صنعتی شهید همت تاسیس شده است. این شرکت در فاصله ماههای آوریل و ژوئیه سال 2007و با مسئولیت گروه صنعتی شهید باکری تلاش کرد تا ماشین برش و جوشکاری 5 محوره لیزری را تولید کند تا بدان وسیله ایران را در برنامه ساخت و تولید موشکی خود یاری کند.

آدرس: تـهران- ایران- جاده دماوند

22) شرکت ذوب فلزات یزد: این نهاد از واحدهای زیر مجموعه سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران است.

آدرس: تهران- ایران

صندوق پستی 89195-678 خیابان پاسداران- جنب مخابرات

یزد- ایران- کیلومتر 5 جاده تفت

A.K.A صنایع مهمات سازی و ذوب فلزات یزد

شخصیت های حقیقی (افراد)

جواد رهیقی : سرپرست سازمان انرژی اتمی- مرکز فن آوری هسته ای اصفهان

لیست شخصیت های حقوقی و حقیقی مرتبط با برنامه هسته ای ایران که در تملک، اداره یا کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.

1) مؤسسه فاطر: زیر مجموعه قرارگاه خاتم الانبیاء. فاطر با مسئولیت خاتم الانبیا طرف معامله تأمین کنندگان خارجی تجهیزات مورد نیاز برنامه اتمی ایران بوده است.

2) قرارگاه سازندگی قائم: این سازمان در تملک، اداره یا کنترل قرارگاه خاتم الانبیاست.

3) قرارگاه سازندگی کربلا (قرب کربلا): این سازمان در تملک، اداره یا کنترل قرارگاه خاتم الانبیاست.

4) قرب نوح: این سازمان در تملک، اداره یا کنترل قرارگاه خاتم الانبیاست.

5) شرکت حرأ: این سازمان در تملک، اداره یا کنترل قرب نوح است.

6) شرکت مهندسی مشاور ایمن سازان: این سازمان در تملک، اداره یا کنترل قرارگاه خاتم الانبیاست.

7) سرپرستی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء: این سازمان یکی از شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که مستقیمأ در فعالیت های مربوط به راه اندازی پروژه های عظیم سازه های عمرانی، نظامی و اقتصادی مداخله و مشارکت دارد. این سازمان مسئولیت های بسیاری را نیز در پروژه های بخش دفاع غیر نظامی در سیطره خود دارد. شرکتهای زیر مجموعه و اقماری خاتم الانبیاء به طور خاص در ساخت و راه اندازی سایت غنی سازی اورانیوم در فردو در نزدیکی قم دخیل بوده اند.

8) مکین: این سازمان در تملک، اداره یا کنترل قرارگاه خاتم الانبیاست.

9) عمران ساحل: این سازمان در تملک، اداره یا کنترل قرب نوح است.

10) شرکت نفت اورینتال کیش: این سازمان در تملک، اداره یا کنترل قرارگاه خاتم الانبیاست

11) راه ساحل: این سازمان در تملک، اداره یا کنترل قرارگاه خاتم الانبیاست.

12) مؤسسه مهندسی رهاب: این سازمان زیر مجموعه خاتم الانبیاء و در عین حال در تملک، اداره یا کنترل قرارگاه خاتم الانبیاست.

13) مهندسین مشاور ساحل: این سازمان در تملک، اداره یا کنترل قرب نوح است.

14) سپانیر: این سازمان در تملک، اداره یا کنترل قرارگاه خاتم الانبیاست.

15) شرکت مهندسی سپاصد: شرکت مهندسی سپاصد در تملک، اداره یا کنترل قرارگاه خاتم الانبیاست.

نهادهای در تملک، اداره یا کنترل خطوط کشتیرانی ناوگان جمهوری اسلامی ایران

1) شرکت کشتیرانی ایران و هند

آدرس: تهران-خیابان ولی عصر- روبروی پارک ملت- خیابان صداقت- کوچه مهرداد- پلاک 18

2) شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی IRISL BENELUX NV
آدرس: بلژیک

NOORDERLAAN 139,B-2030,ANTWERP,BELGIUM; V.A.T. NUMBER: BE480224531

3) شرکت کشتیرانی جنوب:

آدرس: تهران- خیابان قائم مقام فراهانی- خیابان شهید قندی- کوچه 4- پلاک 7- طبقه سوم- واحد2

------------------------------------------------

واکنش پرزيدنت اوباما به چهارمين قطعنامه شورای امنيت

XS
SM
MD
LG