لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ ایران ۱۵:۱۶

تاثير دارودر علاج افسردگی خفيف


پزشکان برای درمان افسردگی از درمانهای مختلفی از جمله داروهای ضدافسردگی استفاده می کنند. مطالعه ای جدید که پژوهشهای انجام شده روی این داروها را بررسی کرده است نشان می دهد با وجود آنکه این داروها اثر قابل توجهی در درمان افسردگی بسیار شدید دارند، به نظر می رسد در درمان افسردگی خفیف یا متوسط اثر ناچیزی داشته باشند.

افسردگی هر ساله تا یک نفر از هر ده فرد بزرگسال را تحت تاثیر قرار می دهد. پزشکان می گویند این بیماری بواسطه عدم توازن شیمیایی در مغز رخ میدهد.

دکتر داروباس می گويد، «بسیاری برای تصحیح این عدم توازن از داروهای ضد افسردگی استفاده می کنند. مهمترین یافته مطالعه ما آن بود که برای نخستین بار ما توانستیم در گروهی از بیماران که عمدتا در مطالعات داروهای ضدافسردگی بررسی نشده بودند، اثر داروی ضدافسردگی را با دارونما مقایسه کنیم.»

جی فورنيور، دانشجوی دوره دکتری از دانشگاه پنسیلوانیا می گويد «ما دریافتیم در کسانیکه بیماری خفیف یا حتی متوسط دارند، داروها کار چندان بیشتری از دارونما نمیکنند، و در کسانیکه بیماری شدید دارند، داروها اثری بسیار نیرومند داشتند. ما نتیجه گرفتیم با توجه به تعاریفی که از فواید داروهای ضدافسردگی داریم کسانیکه بیماریشان بسیار شدید نیست به طور متوسط پس از استفاده از دارو، در مقایسه با دارونما فواید خاص چندانی نشان نمی دهند.»

دکتر داروباس و جی فورنيورو همکارانشان داده های شش مطالعه مختلف را که طی ۲۰ سال گذشته انجام شده است، برای مقایسه اثر داروهای ضدافسردگی در مقابل دارونما در ۷۱۸ بیمار بررسی کردند.

دکتر داروباس می گويد، «اطلاعاتی که ما جمع آوری کردیم مهم است زیرا پرسشها در مورد اثرات داروهای ضدافسردگی و به طور کلی درمان افسردگی در این بخش است و تاکنون نیز مورد مطالعه قرار نگرفته است. این اطلاعات اهمیت دارو را برای بیمارانی که افسردگی شدید دارند خاطرنشان میکند اما همچنین اهمیت همان داروها را در بیمارانیکه افسردگی خفیف یا متوسط دارند مورد پرسش قرار می دهد.»

جی فورنيور می گويد، «ما نتیجه گرفتیم با توجه به تعاریف و معیارهای بکار رفته برای توصیف فواید داروهای ضدافسردگی، کسانیکه افسردگی بسیار شدید نداشته باشند، به طور متوسط سود چندانی از دریافت دارو در مقایسه با دارونما نشان نمی دهند. با آنکه داروهای ضدافسردگی عموما موثرند اما محدودیتهایی نیز دارند. به همین دلیل این داروها مخصوصا در کسانیکه افسردگی شدید دارند موثرند، به نظر میرسد در کسانیکه بیماریشان شدت کمتری دارد تفاوت چندانی بین دارو و دارونما نیست. در این مطالعه بیماری باید شدید میبود تا اثر درمانی دارو در مقابل دارونما مشخص میشد.... ما دریافتیم در سطوح خفیف، متوسط و حتی شدید افسردگی برتری دارو در مقابل دارونما هیچ یا ناچیز بود و فایده دارو با افزایش شدت بیماری بیشتر میشد.»

مطالب مرتبط

XS
SM
MD
LG