لینکهای قابل دسترسی

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۸:۳۷

کودکان سوریه، قربانیان از یاد رفته جنگ


یک گزارش جدید حاکی است نزدیک دومیلیون کودک سوری پس ازدوسال مناقشه که برتوانایی آنها برای خوردن غذا، رفتن به مدرسه و دسترسی به وسائل بهداشتی اثر گذاَشته است، به کمک نیاز دارند.

گزارش که گروه امداد "کودکان را نجات دهید" روزچهارشنبه منتشرکرد، تاثیربحران سوریه را برآنچه "قربانیان ازیاد رفته" جنگ نامیده می شوند، برجسته می سازد.

گزارش می گوید زدخورد بین شورشیان ونیروهای دولت سوریه به بیمارستان ها ومدارس آسیب رسانده است، وتقریبا هرخانواده ای که گروه با آنها صحبت کرد گفتند به توالت های تمیزدسترسی ندارند.

گزارش ازتمام طرف های مناقشه می خواهد اجازه دهند کمک های انسانی به نیازمندان برسد، درهمین حال به استفاده ازمواد منفجره درنواحی پرجمعیت پایان دهند. گزارش همچنین جنگجویان را ترغیب می کند استخدام سربازان خردسال را متوقف سازند – تحقیقگران سازمان ملل دراوائل هفته گفتند ارتش سوریه و شورشیان هردوازاین شیوه استفاده می کنند.

گروه کودکان را نجات دهید ازشورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهد ازبرنامه ای برای پایان دادن به خشونت و تضمین دسترسی کودکان به کمک های انسانی درسراسر سوریه حمایت کند.

گروه می گوید بسیاری ازکودکان درحالی که ازجنگ وتهدید خشونت جنسی می گریزند، از خانواده هایشان جدا شده اند.

روزسه شنبه یونیسف – صندوق کودکان سازمان ملل متحد – گفت این خطر وجود دارد که جنگ داخلی بر زندگی یک نسل از کودگان سوری اثربگذارد.

سخنگوی یونیسف درژنو گفت کودکان سوری که فقط جنگ را دیده اند یا تجربه کرده اند، ممکن است "در یک چرخه دایمی خشونت گرفتار شوند."

او گفت بسیاری ازکودکان از ضربه ناشی ازدیدن کشته شدن اعضای خانواده یا دوستانشان رنج می برند درحالی که سر و صداهای جنگ آنها را به وحشت می اندازد.

یونیسف می گوید بسیاری ازکودکان همچنین از آموزش محروم هستند زیرا از هر پنج مدرسه یکی ویران شده، آسیب دیده یا به پناهگاه تبدیل شده است.
XS
SM
MD
LG