لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۴۴

گزارش: برشمار ناپدبد شدگان در سوریه افزوده می شود
یک هیات سازمان ملل متحد می گوید براین عقیده است که دولت سوریه با ناپدید ساختن سیستماتیک مردم، مرتکب جنایت علیه بشریت می شود. شورشیان نیزاخیرا ناپدید کردن مخالفان خود را آغازکرده اند.

بگزارش آسوشیتد پرس، هیات چهارنفری کارشناسان، که به بررسی موارد جنایات جنگی می پردازد، درگزارشی که روز پنجشنبه منتشرکرد می گوید نیروهای مسلح ومیلیشاهای طرفدار دولت مردم را دردستگیری های جمعی یا جستجوی خانه ها ودر پست های بازرسی و بیمارستان ها می گیرند وناپدید می سازند و بعد انکار می کنند آنها وجود داشته اند.

گزارش، ناپدید شدن ها را بخشی ازیک «کمپین گسترده ترور علیه غیرنظامیان، وبمنزله جنایت علیه بشریت» می نامد واز دولت سوریه و شورشیان می خواهد به این کارپایان دهند.

هیات سازمان ملل متحد میزان ناپدید شدن ها را مشخص نمی سازد، اما می گوید گزارش هایی که دریافت داشته، « فقط اشاره ای به گستره بحران و وحشتی است که شهروندان درآن بسرمی برند.»

درگزارش گفته می شود گروه های شورشی مانند امارت اسلامی درعراق و شامات، مرتبط با القاعده، که بخش های بزرگی از شمال سوریه را کنترل می کند، نیزگرفتن مردم و ایجاد زندان های پنهانی را آغازکرده است.

گزارش ازجمله می گوید آنها طرفداران حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالان، امدادگران ، رهبران مذهبی و کسانی را که حامی بشاراسد دیده می شوند می ربایند.

عفوبین الملل نیزروزپنجشنبه گزارشی براساس مصاحبه ها با بازداشت شدگان قبلی منتشرکرد که درآن گفته می شود امارت اسلامی درعراق وشامات ، درزندان های مخفی درشمال سوریه ، که درآنها شکنجه و قتل های سرپایی عادی است، «حقوق مردم محلی را بیرحمانه زیرپا می گذارد.»

عفو بین الملل درگزارش 18 صفحه ای می گوید کودکان هشت ساله همراه با بزرگسالان درهفت بازداشتگاه گروه دراستان های حلب و رقعه نگاهداری می شوند.

درگزارش اسوشیتد پرس به نقل ازناظران حقوق بشردرسوریه گفته می شود شمارکسانی که ناپدید شده اند سربه هزاران نفرمی زند وهدف ها اغلب پزشکان، امدادگران، وکلا و دیگرمخالفان صلحجوی رژیم هستند.

گزارش های دیده بان حقوق بشروعفو بین الملل چند ساعت پس از آن منتشرشد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد درقطعنامه ای خشم خود را از«تخلفات گسترده و فاحش مقامات و نیروهای امنیتی سوریه» ابرازداشت. قطعنامه راعربستان سعودی ازسوی ده ها کشور، از جمله آمریکا، پیشنهاد کرده بود.

دردمشق، معاون وزارت امور خارجه سوریه، بشدت ازسازمان ملل متحد انتقاد کرد وبه تلویزیون دولتی گفت نقش مجمع جهانی دربحران «شرم آور» است.

دراین میان، درشمال سوریه ، هواپیماهای جنگی نواحی زیر کنترل شورشیان درحلب را برای پنجمین روزبمباران کردند و، به گفته فعالان، خسارات و تلفات زیادی ببارآوردند.
XS
SM
MD
LG