لینکهای قابل دسترسی

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ ایران ۰۵:۳۷

خرابی‌های ناشی از آتش توپخانه در کراماتورسک، اوکراين – ۲۱ بهمن (۱۰ فوريه)

روز سه‌شنبه آتش سنگين توپخانه و موشک‌باران در کراماتورسک، يعنی ۵۰ کيلومتری خط مقدم جبهه درگيری‌ها در دونتسک، گزارش شد. خرابی‌هايی که در اين عکس می‌بینيد در منطقه مسکونی شهر کراماتورسک واقع در شرق اوکراين است – ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ (۱۰ فوريه ۲۰۱۵)
بیشتر

سربازی در نزديکی يک موشک منفجر نشده در منطقه مسکونی شهر کراماتورسک واقع در شرق اوکراين است – ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ (۱۰ فوريه ۲۰۱۵)
۱

سربازی در نزديکی يک موشک منفجر نشده در منطقه مسکونی شهر کراماتورسک واقع در شرق اوکراين است – ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ (۱۰ فوريه ۲۰۱۵)

سربازان و خبرنگاران در نزديکی يک موشک منفجر نشده در منطقه مسکونی شهر کراماتورسک واقع در شرق اوکراين است – ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ (۱۰ فوريه ۲۰۱۵)
۲

سربازان و خبرنگاران در نزديکی يک موشک منفجر نشده در منطقه مسکونی شهر کراماتورسک واقع در شرق اوکراين است – ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ (۱۰ فوريه ۲۰۱۵)

خرابی‌های ناشی از اصابت موشک در منطقه مسکونی شهر کراماتورسک واقع در شرق اوکراين است – ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ (۱۰ فوريه ۲۰۱۵)
۳

خرابی‌های ناشی از اصابت موشک در منطقه مسکونی شهر کراماتورسک واقع در شرق اوکراين است – ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ (۱۰ فوريه ۲۰۱۵)

يک موشک منفجر نشده در منطقه مسکونی شهر کراماتورسک واقع در شرق اوکراين است – ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ (۱۰ فوريه ۲۰۱۵)
۴

يک موشک منفجر نشده در منطقه مسکونی شهر کراماتورسک واقع در شرق اوکراين است – ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ (۱۰ فوريه ۲۰۱۵)

بارگذاری بیشتر

XS
SM
MD
LG