لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۴۰

تلفیق اشعار شاعر کرد همراه با موسيقی آفريقايی در جشنواره ناتینگهام


در جشنواره ده روزه ناتينگهام در بريتانيا، سونتون سوسو آهنگساز گامبيايی با نواختن کورا، ساز سنتی آفريقايی، به اشعار سارا عمر، شاعر کرد، بيان موسيقايی زيبايی بخشيد.

هزار هنرمند از صد کشور جهان در اين جشنواره هنری ده روزه در ناتينگهام در بريتانيا شرکت کردند. جشنواره هنرمندان جوان جهان در ناتينگهام، يک جشنواره هنری بين المللی است که به عنوان فينال رقابت های المپياد فرهنگی شناخته می شود.

سارا عمر ۲۶ ساله که دوران کودکی خود را در دانمارک و در کردستان عراق و سوريه گذرانده است می گويد، اشعارش انعکاسی از زندگی خصوصی اوست که بر نابسامانی های سياسی و اجتماعی همچون، فساد، جنگ، تجاوز جنسی، آزار و اذيت، ستم بر زنان، ازدواج های اجباری و خشونت، انگشت می گذارد.

سارا عمر می افزايد: من سختی های زيادی در زندگی کشيده ام. جنگ ديده ام، در جاهای مختلفی زندگی کرده ام، احساس بيخانمانی کرده ام و اشعارم در واقع توصيف زندگی خودم است. برای همين اگر اشعار مرا بخوانيد تصوير روشنی از گذشته زندگی من را در آن ها می بينيد.

سارا در سازمان های حقوق زنان نيز داوطلبانه فعاليت می کند و می خواهد با اشعارش صدای زنان در خاورميانه را به گوش برساند. سارا می گويد: من می خواهم قدرت را به زنان خاورميانه بازگردانم. بايستيم و بگوييم ما حضور داريم و می توانيم. و هيچکس نمی تواند ما را متوقف کند.

سارا شعرش را با آهنگ کورا، ساز آفريقايی که ۲۱ تار داردبه همراه ترکيبی از نوای چنگ و عود، می خواند.

در همين حال سونتون سوسو، آهنگ ساز و نوازنده ساز کورا، می گويد: من در اصل از غرب آفريقا هستم، کشوری که گامبيا خوانده می شود. همه اعضای خانواده ام کورا می زنند. همه خانواده ام موسيقيدان هستند. من کورا زدن را در ۵ سالگی ياد گرفتم. يعنی با کورا بزرگ شدم و بعد برای يادگرفتن حرفه ای آن به مدرسه رفتم.

سوسو می گويد اشعار سارا و موسيقی او تلفيق هنری قدرتمندی خلق کرده است و ادامه می دهد: احساس خوبی دارم. شعر او و آهنگ من پر از احساسات شد. مثل اين است که او حرف می زند و من ساز می زنم. احساس زيبايی خلق می شود.

برای سارا نيز شعرش با موسيقی آفريقايی ترکيب زيبايی خلق می کند و می گويد: موسيقی آفريقايی بسيار زيباست. يک هارمونی در موسيقی آفريقايی هست که شما آن را احساس می کنيد و می توانيد احساس خودتان را در آن بيان کنيد. يعنی وقتی من شعرم را می خوانم و موسيقی آفريقايی در زمينه نواخته می شود، انگار من در آنجا نيستم. هستم در حالی که نيستم. من در دنيای خودم سير می کنم و اين به من احساس صلح و آرامش می بخشد.

جشنواره ده روزه ناتينگهام ازهفته گذشته آغاز شد. اين جشنواره از سوی سازمان هنرمندان جوان بريتانيايی و شورای هنری بريتانيا ، الپمياد هنری ميدلندز شرقی، دانشگاه تِرنت ناتينگهام و شورای شهر ناتينگهام، برگزار شده است.
XS
SM
MD
LG