لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۱:۴۳

با کمونیسم چه باید کرد؟


منع نمایش نمادهای کمونیسم در برخی کشورهای سابقاً کمونیست
منع نمایش نمادهای کمونیسم در برخی کشورهای سابقاً کمونیست
بسیاری از کشورها و مناطقی که پیش از فروپاشی کمونیسم تحت لوای سیستم کمونیستی اداره می شدند، نمایش نمادهای کمونیسم را در ملأ عام منع کرده اند.

در بخش غربی اوکراین ، ملی گرایان سال گذشته کوشش بسیاری کردند تا مانع از آن شوند که طرفداران کمونیسم پرچمهای سرخ را به اهتزاز درآورند. امسال، شهر لویو در اوکراین نمایش عمومی نمادهای نازیسم و کمونیسم را ممنوع اعلام کرد.

این ممنوعیتها در گرجستان، جمهوریهای بالتیک، و اغلب نواحی اروپای شرقی لازم الاجراست.

در برابر خانۀ اپرای لویو، جایی که زمانی مجسمه ای از لنین خودنمایی می کرد ، اکنون فواره ای بنا شده. نزدیک ایستگاه قطار، که روزی فواره ای دیده می شد، اکنون مجسمه ای از استپان باندرا به چشم می خورد که یکی از رهبران سازمان ضدسوسیالیستی ملی گرایان اوکراینی بوده است.

تحلیلگران سیاسی می گویند طی چند سال اخیر کوشش بر آن بوده که تندیسها و نمادهایی ساخته شود که ادای احترامی باشد به قهرمانان ملی که با اتحادجماهیرشوروی مبارزه کرده اند.

در مسکو اما، نود و سه تندیس و نیم تنۀ لنین به چشم می خورد. بسیاری از شهروندان روس معتقدند که اتحاد جماهیر شوروی نیرویی پیش برنده برای کشورشان بود. در میدان سرخ مسکو کسانی هستند که از راه تقلید صدا و چهره و حرکات لنین برای گردشگرانی که مشتاق دیدن و شنیدن این همه هستند، امرار معاش می کنند. آنها می گویند که تنها ملی گرایان افراطی اوکراینی هستند که با ساختار سوسیالیسم مخالفند.

تاراس وزنیاک که سردبیر نشریه ای در لویو در اوکراین است، می گوید که روسیۀ مدرن خود را دنباله رو امپراطوری روسیه و امپراطوری جماهیر می بیند؛ در حالی که اوکراین چنین دیدگاهی نسبت به موجودیت خود ندارد و خود را وارث اتحادیه جماهیر نمی داند.

کاخ کرملین به تازگی بودجۀ فیلمی روسی را تأمین کرده که با محور مقاومت سوسیالیسم روسی نسبت به نازیها در اوکراین ساخته شده است. چند ماه پیش، ملی گرایان اوکراینی تلاش کردند ساخت آن را به سبب مواضع ضداوکراینی فیلم، متوقف کنند.

بسیاری از سیاستگران اوکراینی، قحطی دهۀ سی میلادی را در اوکراینِ تحت سلطۀ کمونیسم، که به گفتۀ آنان بیش از ده میلیون قربانی گرفته از سویی، و اعدام یا فرستاده شدن به ارودگاههای کار اجباری در سیبری را که دامن میلیونها اوکراینی دیگر را گرفت، از سوی دیگر، درمیان ستمهایی قلمداد می کنند که اتحاد جماهیر شوروی به شهروندان اوکراین روا داشته است.

همزمان، بسیاری از روسها نیز معتقدند که اوکراینیها نسبت به فاشیسم منعطفند.
XS
SM
MD
LG