لینکهای قابل دسترسی

سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ ایران ۱۵:۴۳

گراميداشت شارلی ابدو

شارلی ابدو به عنوان يک نشريه هفتگی فکاهی بين سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۱ ميلادی منتشر میشد. در سال ۱۹۹۲ کار انتشار آن مجددا از سرگرفته شد. اين نشريه به دليل مواضعش در برابر مذهب و شخصيتهای سياسی معروف است، و به دليل دفاعش از حق آزادی بيان بطور کلی و حق هيات دبيران در انتخاب موضوعاتی که به آن میپردازد بطور اخص شناخته میشود.
بیشتر

اين عکس ريس تيگنوس را در سال ۲۰۱۲ نشان میدهد که در دفتر کار شارلی ابدو يک کاريکاتور سياسی میکشد. او جزو ۱۲ نفری بود که در حمله افراد مسلحانه به اداره شارلی ابدو در ۱۸ ديماه ۱۳۹۳ (۸ ژانويه ۲۰۱۵)  به قتل رسيد.
۱

اين عکس ريس تيگنوس را در سال ۲۰۱۲ نشان میدهد که در دفتر کار شارلی ابدو يک کاريکاتور سياسی میکشد. او جزو ۱۲ نفری بود که در حمله افراد مسلحانه به اداره شارلی ابدو در ۱۸ ديماه ۱۳۹۳ (۸ ژانويه ۲۰۱۵)  به قتل رسيد.

ژان کابو، از هنرمندان قديمی شارلی ابدو، جزو ۱۲ نفری بود که در حمله افراد مسلحانه به اداره شارلی ابدو در ۱۸ ديماه ۱۳۹۳ (۸ ژانويه ۲۰۱۵)  به قتل رسيد.
۲

ژان کابو، از هنرمندان قديمی شارلی ابدو، جزو ۱۲ نفری بود که در حمله افراد مسلحانه به اداره شارلی ابدو در ۱۸ ديماه ۱۳۹۳ (۸ ژانويه ۲۰۱۵)  به قتل رسيد.

برنارد ماری (نفر دوم از راست) در جلسه سردبيران چند روز پيش از کشته شدنش. او جزو ۱۲ نفری بود که در حمله افراد مسلحانه به اداره شارلی ابدو در ۱۸ ديماه ۱۳۹۳ (۸ ژانويه ۲۰۱۵)  به قتل رسيد.
۳

برنارد ماری (نفر دوم از راست) در جلسه سردبيران چند روز پيش از کشته شدنش. او جزو ۱۲ نفری بود که در حمله افراد مسلحانه به اداره شارلی ابدو در ۱۸ ديماه ۱۳۹۳ (۸ ژانويه ۲۰۱۵)  به قتل رسيد.

ريس تيگنوس در سال ۲۰۱۲. او جزو ۱۲ نفری بود که در حمله افراد مسلحانه به اداره شارلی ابدو در ۱۸ ديماه ۱۳۹۳ (۸ ژانويه ۲۰۱۵)  به قتل رسيد.
۴

ريس تيگنوس در سال ۲۰۱۲. او جزو ۱۲ نفری بود که در حمله افراد مسلحانه به اداره شارلی ابدو در ۱۸ ديماه ۱۳۹۳ (۸ ژانويه ۲۰۱۵)  به قتل رسيد.

بارگذاری بیشتر

XS
SM
MD
LG