لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۱۵

اعضا گروه موسيقی فمينيست «پوسی رايت» گمنام هستند


گروه موسيقی و اعتراضی «پوسی رايت» که گروه روسی فمينيست مقيم مسکو است از طريق موسيقی و فعاليت های ديگر پيامش را به ديگران منتقل می کند.

اين گروه که اعضای آن گمنام هستند و صورت خود را پنهان می کنند، اعتراض مقامهای دولتی و مذهبی روسيه را بر انگيحته است. در نتيجه برنامه ای که اين گروه در کليسايی در مسکو برگزار کرد، سه عضو آن دستگير و روانه زندان شدند. حکم نهايی دادگاه برای اين سه نفر روز جمعه اعلام خواهد شد.

اعضای گروه پانک راک «پوسی رايت» روز سه شنبه گفتند به فعاليت های معترضانه شان ادامه خواهند داد؛ اين در حالی است که هريک از سه عضو گروه در با حکم احتمالی ۳ سال حبس روبرو هستند. اعضای اين گروه که سه شنبه صبح برای صرف قهوه با هم جمع شده بودند، ايده پشت فعاليت ها و گروه موسيقی شان را توضيح دادند. اعضای اين گروه اسامی مستعار دارند و معتقدند گمنامی اصل اساسی فلسفه شورشی آنهاست.

آنها می گويند: بين ما تنوع زياد است. هر کسی شغل متفاوتی دارد. بعضی ها هنرمندند، بعضی ها خبرنگار يا دانشمند يا محقق. خيلی با هم فرق داريم ولی هر کدام هم شخصيت منحصر بفردی داريم. اما ايده گروه ما اين است که به يک شيئ تبديل نشويم. بايد گمنام بمانيم. نمی خواهيم شخصيت هايمان پيام گروه را تعيين کنند. ايده هميشه مهم تر از شخصيت يا داستان شخصی پشت آن ايده است.

سه عضو از اين گروه هم اکنون در زندان به سر می برند. علت حبس اتهام آنها به استفاده از زبان نامناسب و توهين آميز در کليسای جامع مسکو در ۲۱ ام فوريه بود. با اين حال برای اعضای اين گروه فمينيست، تهديد به زندان دليل نيست که از گروه خارج شوند. اعضای گروه عضويتشان در گروه را يک افتخار محسوب می کنند.

گروه «پوسی رايت» اغلب بين ۱٠ تا ۲۰ عضو دارد. اعضای گروه صورت های خود را پنهان می کنند و جامه هايی غيرمعمول می پوشند.

حکم دادگاه برای سه عضو گروه، برای اطرافيان اين اعضا بسيار تعيين کننده است. دوستان و خانواده های آنها تحت نظارت هستند و دو عضو گروه نيز به خارج از کشور فرار کرده اند. اما ديگر اعضا می گويند به اعتراض های خود ادامه خواهند داد.

فعاليت های اين گروه اعتراضی ريشه در هنرهای نمايشی راديکال در روسيه دارد. اعضای «پوسی رايت» می گويند گمنامی آنها باعث می شود پيام آنها از يک يک اعضای گروه بزرگتر باشد.

عکس العمل ها به فعاليت های اين گروه در روسيه متفاوت بوده است. مقامات دولتی و مذهبی و سنتی روسيه با موجوديت اين گروه و فعاليت هايشان مخالفند، اما هنرمندان، حقوقدانان و سران فرهنگی کشور از آنها حمايت کرده اند.

حکم دادگاه برای اعضای دستگير شده روز جمعه ۲۸ مرداد اعلام خواهد شد. دادستان های پرونده آنها را متهم به خرابکاری و دامن زدن به تنفر مذهبی کرده اند و خواستار ۳ سال زندان برای هر کدام از اين اعضا هستند.
XS
SM
MD
LG