لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۵:۰۱

بازسازی سرکوب تظاهرات در لهستان


بازسازی سرکوب تظاهرات در لهستان
بازسازی سرکوب تظاهرات در لهستان

سی سال پس از حکومت نظامی و سرکوب تظاهرکنندگان دمکراسی خواه لهستان کمونيستی، نسلی که پس از دهه ۱۹۸۰ ميلادی دنيا آمده در خيابان های ورشو شاهد بازسازی سرکوب مردم معترض بدست پليس ضدشورش بود.

اين درگيری ها واقعی نيست بلکه بازسازی درگيری واحدهای پليس ويژه لهستان کمونيستی - زومو - با تظاهرکنندگان دمکراسی طلب اين کشور در دهه ۱۹۸۰ است. بازسازی درگيری های پليس و معترضان لهستانی روز سه شنبه ۱۳ دسامبر در خيابان های ورشو برگزار شد - سی سال پس از اعمال قانون حکومت نظامی از سوی حاکميت کمونيست لهستان برای توقف جنبش های دموکراسی خواه در آن کشور.

مارتسين آوديکا از اعضای گروه بازسازی درگيری هاست که نقش يک پليس ضدشورش زومو را بازی کرده است، می گويد: ما تاريخ را همانطوری که رخ داد ارائه می کنيم. اين سی اُمين سالگرد قانون حکومت نظامی است و ما سعی کرديم آن را همانطوری که رخ داده نشان دهيم - يعنی پليسی که بی رحمانه مردم را به باد کتک گرفته است.

در ۱۸ دسامبر ۱۹۸۱ ژنرال وويتسيخ ياروزلسکی، رهبر کمونيست لهستان، حکومت نظامی برقرار کرد. آن موقع بيش از يک سال از تشکيل اتحاديه کارگری همبستگی که خواستار اصلاحات دمکراتيک بود می گذشت.

حکومت نظامی با بازداشت گسترده فعالان دمکراسی خواه همراه بود و لخ والسا، رهبر اتحاديه همبستگی، از جمله کسانی بود که بازداشت شد. پليس به شدت تظاهرات و تجمعات را سرکوب می کرد.

نسل بزرگی از جمعيت لهستان پس از سال ۱۹۸۱ به دنيا آمده است و سازماندهندگان بازسازی اين واقعه تاريخی می خواستند اين فصل مهم تاريخ لهستان را از نزديک برای نسل جوان، بنمايش گذارند.

زبيگنيو اوپارا که لهستان کمونيستی را تنها از کتاب های تاريخ و شنيدن خاطرات قوم و خويش های مسن تر می شناسد، می گويد: نمايش خيلی جالبی است. آگاهی افرادی مثل خودم که زمان حکومت نظامی حتی دنيا نيامده بودند را بالا ميبرد و ابتکار خيلی خوبی است.

اما اين تماشاچی نوجوان که پدرش در نمايش بازسازی سرکوب تظاهرات بازی ميکند ساده ترين پيام را دارد: يادگرفتم آدم خوب بودن بهتر از آدم بد بودن است.

طی حکومت نظامی لهستان که تا ٢٢ ژوئيه ۱۹۸۳ طول کشيد حدود ۹۰ نفر دردرگيری ها کشته و يا به دست پليس مخفی اعدام شدند.

XS
SM
MD
LG