لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۲۰:۴۷

مقامات اقلیم کردستان عراق می‌گویند سرنخ‌هایی درباره کشته شدن موسی باباخانی بدست آورده‌اند


موسی باباخانی - آرشیو
موسی باباخانی - آرشیو

سوران خاطری- موسی باباخانی از مقامات حزب دموکرات کردستان (حدک)، از احزاب کرد مخالف نظام جمهوری اسلامی، در اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق ترور شد.

جسد وی روز شنبە ۱۶ مرداد، در هتلی در اربیل پیدا شد. مسئولان این حزب می‌گویند آثار شکنجە و گلولە بر جسد او مشخص است.

طبق گفتە مقامات حزب دموکرات کردستان، آقای باباخانی پنجشنبە بە دیدار یکی از آشنایان خود رفت، اما پس از چند ساعت جواب تماس‌های خود را ندادە است. پس از پیگیری‌ها، روز جمعە مشخص می شود کە او کشتە شدە است.

حزب دموکرات کردستان مستقیما جمهوری اسلامی را بە دست داشتن در ترور موسی باباخانی متهم می کند.

خالد ونوشە، نمایندە حزب دمکرات در اربیل گفت: «آنچە کە در حال حاضر لازم است گفتە شود این است کە این یک کیس ترور است و از طرف جمهوری اسلامی برنامە ریزی و مدیریت شدە است. ما در حال حاضر فقط می توانیم بگوییم کە با سازمان‌های امنیتی در تماس و در حال تحقیق هستیم. اما در هر حالتی، این یک کیس ترور است و جمهوری اسلامی پشت آن است. و بە دست مقامات ارشد حفاظت اطلاعات سپاە پاسداران این ماموریت بە خائنانی کە توانسته‌اند بە موسی نزدیک شوند واگذار شدە است.»

حزب دموکرات کردستان و نهادهای امنیتی اقلیم کردستان عراق می‌گویند تحقیقات خود را آغاز کردەاند و سرنخ‌هایی را بدست آوردەاند کە بە محض مشخص شدن نتایج این تحقیقات، اطلاع رسانی می کنند.

گزارش‌هایی بر دست داشتن فردی در ترور او منتشر شدە است. مقامات حزب دموکرات کردستان درباره مستندات خود در این زمینه بە صدای آمریکا گفتند که این فرد با موسی باباخانی در ارتباط بودە، اما ترجیح می دهند پس از پایان تحقیقات در این مورد اظهار نظر کنند.

منابع حقوق بشری می گویند از زمان انقلاب اسلامی تاکنون صدها تن از فعالان کرد ایران توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان ترور شدەاند.

قتل موسی باباخانی، عضو کمیتە مرکزی حزب دموکرات کردستان در اربیل، پس از آن رخ می‌دهد کە هفتە گذشتە دادگاە اربیل سە تن دیگر را نیز بە اتهام ترور قادر قادری فرماندە همین حزب بە اعدام محکوم کرد.

XS
SM
MD
LG