لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۵۸

نظرسنجی: شرکت کنندگان هند و آمريکا را دشمنان شماره يک پاکستان می دانند


بنا به نتايج يک نظر سنجی تازه در پاکستان بسياری از مردم آن کشور، هند و آمريکا را دشمنان شماره يک پاکستان می دانند اما در عين حال اکثر پاکستانی ها خواهان بهبود مناسبات با هر دو کشور می باشند.

دو سوم شرکت کنندگان در نظر سنجی خواهان خروج سربازان آمريکايی از افغانستان هستند و اکثر آنها درصورت به قدرت رسيدن طالبان درافغانستان، اعتراضی نخواهند داشت.

آندرو کوهات سرپرست مر کز پژوهشی پيو که نظر سنجی را انجام داده است درباره احساسات ضد آمريکايی چنين می گويد: «پاکستانی ها با نوع برخورد آمريکا مخالفند زيرا آنرا مبتنی برهمکاری نمی دانند و يکطرفه تلقی می کنند.»

از هر ۱۰ پاکستانی ۶ نفرآمريکا را دشمن قلمداد کرده اند و تنها از هر ده نفر يکی آمريکا را شريک پاکستان توصيف می کند. کوهات می گويد در پاسخ به اين نظر سنجی تناقضی نهفته است: «با اينکه اغلب مردم آمريکارا دشمن پاکستان می دانند اکثراً می گويند مايلند رابطه کشورشان با آمريکا بهبود يابد.»

بنا به نظرسنجی، مردم پاکستان از اينکه تندروها برکشور آنها مسلط شوند ترس کمتری درمقايسه با قبل دارند هرچند هنوز اکثريتی با آنها مخالفند. ماروين وينباوم کارشناس جنوب آسيا درموسسه خاور ميانه می گويد از اينکه چرا پاکستانی ها ازحضور طالبان درافغانستان نگران نيستند، شگفت زده شده است و می گويد «کمی شگفت زده شدم که ديدم اغلب پاکستانيها نگرانی بزرگی ندارند که طالبان بر کشورهمسايه افغانستان مسلط شود.»

گرايشهای عمومی درپاکستان برای استراتژی دولت اوبامااهميت زيادی دارد چون دولت اباما خواهان تقويت مناسبات با پاکستان باهدف شکست دادن القاعده و برقراری ثبات درافغانستان است.دولت اوباما کنگره راتشويق می کند کمک ۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلاری به پاکستان را درطول ۵ سال آينده، تصويب کند.

بنا به نظر سنجی تنها يک چهارم پرسش شوندگان گفته اند که آمريکا به کشور آنها کمک مالی درچنان اندازه کلانی، ارايه کرده است.

يک چهارم گفته اند کمک آمريکا اندک است و ۱۷ درصد هم می گويند بعيد می دانند آمريکا به کشورشان کمکی کرده باشد. ۱۵ درصدگفته اند آمريکا ابداً به پاکستان کمک نمی کند.

بنا به نظر خواهی ها تنها ۸ درصد پاکستانيها به باراک اوباما اعتماد دارند واين کمترين ميزان محبوبيت پرزيدنت اوباما در ميان ۲۳ کشوری است که مورد نظر سنجی پيو قرارگرفته اند. در اين که پاکستانيها بزرگترين تهديد بلندمدت عليه کشورشان را هند می دانند، جا ی تعجب نيست

۵۳ درصد مردم پاکستان،هند را بزرگترين تهديدمی دانند ۲۳ درصد طالبان را و ۳ درصد القاعده را. بقيه هم يا هرسه اينها را دشمن ناميده اند يا هيچکدام را و يا گفته اند نمی دانند دشمن پاکستان کيست.

XS
SM
MD
LG