لینکهای قابل دسترسی

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۰۰

پرزيدنت اوباما در ميزگرد مشاغل از برنامه ها و طرح محرکهای اقتصادی دولت دفاع کرد


پرزيدنت باراک اوباما روز چهارشنبه به شدت از برنامه ها و طرح محرکهای اقتصادی دولت دفاع کرد و مصراً خواستار اصلاحات و تجديد نظر و تنظيم مقررات جديدی برای سيستم مالی کشور شد.

رييس جمهوری آمريکا همچنين نظر منتقدانی را که سياست های اقتصادی دولت را برنامه های سوسياليستی خوانده اند بشدت رد کرد و خود را يکی از معتقدان وفادار به سيستم بازار آزاد خواند. پرزيدنت اوباما گفت مديران، سرمايه گذاران و صاحبان مشاغل موتور رشد اقتصادی کشور هستند.

رئيس جمهوری آمريکا افزود گاه برخی از منتقدان تلاش دولت در بازسازی سيستم مالی و سرمايه گذاری در آينده کشور را بعنوان ملی کردن موسسات خصوصی، بزرگ شدن دولت، و يا سوسياليسم قلمداد کرده اند. او گفت ثبات اقتصادی کشور بيشتر به برنامه های هوشمندانه و سازنده دولت بستگی دارد تا به بزرگ يا کوچک بودن دولت، و يا ليبرال و محافظه کار بودن آن. پرزيدنت اوباما تأکيد کرد هدف اصلی دولت حمايت از رشد اقتصادی کشور، ايجاد کار، و بهبود بازار مشاغل است نه ضديت با آن و اينکه افزايش هزينه های دولت، ماليات و طرح اصلاح سيستم مالی کشور پاسخی به بحرانهای مالی و اقتصادی کشور است.

رئيس جمهوری آمريکا تصريح کرد که وی تلاش خواهد کرد قدرت رقابتی آمريکا را در بازارهای جهانی تقويت کند.

پرزيدنت اوباما اين سخنان را در ميزگرد مشاغل، که اعضای آنرا برجسته ترين مديران شرکت ها، سرمايه گذاران، و صاحبان مشاغل عمده کشور تشکيل ميدهند ايراد کرد. بسياری از مديران، صاحبان مشاغل، وسرمايه گذاران بزرگ، موسوم به وال استريت، با برنامه های دولت، ازجمله تنظيم بودجه، بيمه بهداشت عمومی، تجديد نظر و اصلاحات در سيستم مالی کشور موافق نيستنند، و در پی حملات انتقادآميز سال گذشته پرزيدنت اوباما به وال استريت، آنها همواره در مورد حمايت دولت ابراز ترديد کرده اند.

پرزيدنت باراک اوباما تشريح کرد تجديد نظر و بازسازی سيستم مالی کشور،حفاظت از محيط زيست و بستن ماليات بر دود کارخانه ها، در مخالفت با مشاغل صورت نگرفته است.

پرزيدنت اوباما از مديران و صاحبان مشاغل مصراً خواست تا دولت را در بهبود بازار مشاغل و اصلاح و بازسازی سيستم مالی کشور ياری کنند.

XS
SM
MD
LG