لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۳:۴۴

گزارش: پرزيدنت اوباما از رهبران کنگره دعوت کرد دوهفته ديگر در کاخ سفيد تشکيل جلسه دهند


گزارش: پرزيدنت اوباما از رهبران کنگره دعوت کرد دوهفته ديگر در کاخ سفيد تشکيل جلسه دهند
گزارش: پرزيدنت اوباما از رهبران کنگره دعوت کرد دوهفته ديگر در کاخ سفيد تشکيل جلسه دهند

يک ساعت پس از آنکه پرزيدنت اوباما در جلسه هيئت دولت و در حضور خبرنگاران، رهبران جمهوريخواه را برای بحث درباره امور کشور به کاخ سفيد دعوت کرد يکی از رهبران حزب مخالف خواستار تغيير مسير پرزيدنت اوباما در اداره امور کشور شد و گفت در غير اينصورت جمهوريخواهان او را به ترک کاخ سفيد وادار خواهند کرد

ميچ مک کانل، رهبر اقليت جمهوريخواه در سنای آمريکا، تصديق می کند که لغو قانون اصلاحات بيمه درمانی در آمريکا در کوتاه مدت ميسر نخواهد بود امّا جمهوريخواهان تلاش خواهند کرد تا بخشهای بد اين قانون از ديد آن حزب را حذف کنند. دستور کار جمهوريخواهان برای دو سال آينده تلاش برای متوقف کردن حمله ليبرال های تحت کنترل دموکراتها از اجرای برنامه مشوقهای مالی بيشتر و محدود کردن معافيت های مالياتی خواهد بود.

سناتور مک کانل می گويد به رغم حمايت دو حزبی در بعضی از زمينه ها جمهوريخواهان شايد نتوانند در رأی گيری عليه قوانينی که هدف قرار داده اند، پيروز شوند، امّا به فشار خود بر دموکراتها و کاخ سفيد ادامه خواهند داد.

آقای مک کانل ياد آور شد که جمهوريخواهان عليرغم پيروزی های بزرگ در انتخابات ميان دوره ای، ناچار خواهند بود درباره آنچه می توانند بدون کنترل سنا يا کاخ سفيد به دست آورند، واقع بين باشند.

جيم مَنلی، سخنگوی سناتور هری ريد، رهبر اکثريت دموکرات در سنای آمريکا، در اعتراض به سخنرانی سناتور مک کانل گفت آنها می خواهند با کنار نهادن جنبه های مثبت قانون اصلاحات بيمه درمانی مجدداً شرکتهای بزرگ بيمه را بقدرت برسانند.

سخنگوی سناتور ريد می افزايد بنظر می رسد که جمهوريخواهان در دوره جديد کنگره در پی سياست «همين است که هست باشند.» امّا سناتور مک کانل با استناد به آراء رأی دهندگان در روز سه شنبه می گويد در دوسال گذشته قانونگذاران دموکرات، مردم آمريکا را ناديده گرفتند و مردم، قانونگذاران جديدی را انتخاب کردند.

در حاليکه سناتور مک کانل دست همکاری دو حزبی بسوی اوباما دراز می کند با اينهمه هشدار می دهد که جمهوريخواهان هيچ برنامه ای برای مصالحه با آقای اوباما ندارند. رهبر اقليت جمهوريخواه در سنا همچنان بر اظهار سابق خود مبنی بر هدف شماره يک حزب جلوگيری از انتخاب مجدد آقای اووباما برای رياست جمهوری آمريکا در سال ۲۰۱۲ تأکيد کرد و گفت اگر اهداف اصلی ما لغو و جايگزينی قانون بيمۀ درمانی، پايان دادن به کفالت دولت بر موسسات مالی و کاستن از هزينه های دولتی باشد، تنها راه، فرستادن شخصی به کاخ سفيد خواهد بود که از وتوی آنها خودداری کند.

در همين حال پرزيدنت اوباما روز پنجشنبه در پی جلسه کابينه گفت او از دو جمهوريخواه ارشد، ميچ مک کانل رهبر اقليت سنا، و جان بوينر، عضو مجلس نمايندگان، خواسته است دوهفته ديگر با هری ريد، رهبر اکثريت دمکرات سنا، و ننسی پلوسی، رييس مجلس نمايندگان، ملاقات کنند. انتظار می رود زمانی که کنگره جديد کارش را در ماه ژانويه آغاز کند، آقای بوينر به رياست مجلس نمايندگان برگزيده شود.

پرزيدنت اوباما گفت جلسه بر آنچه می تواند برای پرداختن به مسائل اقتصادی فوری، پيش از آغاز کار کنگره جديد انجام گيرد، متمرکز خواهد بود. رييس جمهوری آمريکا اظهار داشت مهم است که به جلو حرکت کرد زيرا مردم آمريکا نمی خواهند دولت در بحث های حزبی درگير شود و کاری انجام ندهد.

پرزيدنت اوباما همچنين از فرمانداران جديد جمهوريخواه و دمکرات ايالت ها دعوت کرده است برای بيان نظريات و نگرانی های خود در جلسه ای در کاخ سفيد، شرکت کنند.

XS
SM
MD
LG