لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ایران ۰۹:۴۷

نتايج يک نظرسنجی در مورد پرزيدنت اوباما و برنامه اتمی ايران منتشر شد


در بخشی از نتايج حاصله از نظرسنجی مرکز تحقيقاتی «پيو» در باره محبوبيت پرزطدنت اوباما که با مراجعه به ۲۴ هزار نفر از ۲۲ کشور جهان صورت گرفته است تأکيد شده است که سياست هاي رييس جمهوری آمريکا بيشتر در جهان خارج بويژه در اروپا طرفدار دارد، تا در آمريکا. به عنوان مثال درصد تأييد پرزيدنت اوباما در کشورهای غير مسلمان بالغ بر ۷۱ در صد است. مردم در سراسر جهان عملکرد پرزيدنت اوباما را در مورد بحران جهانی اقتصاد تاًييد می کنند، در همان حالی که بطور گسترده عدم رضايت خود را از اقتصاد فعلی نيز ابراز می دارند.

در اين نظرسنجی بارها به مخالفت با برنامه تسليحاتی اتمی ايران نيز اشاره می شود. به عنوان مثال تعداد کسانی که با برنامه تسليحاتی اتمی ايران مخالف نظر داده اند بيش از سه چهارم شرکت کنندگان در نظرسنجی است و بطور گسترده ای چهرۀ جمهوری اسلامی ايران نيز منفی ترسيم شده است.

اين ارقام در اسپانيا به ۷۰ در صد، در بريتانيا به ۷۸ در صد و در فرانسه به ۷۶ در صد ميرسد. جالب توجه آنست که حتی ۶۷ در صد از مردمی که در روسيه مورد پرسش قرار گرفته بودند، با برنامه تسليحاتی اتمی جمهوری اسلامی ايران مخالفت کرده اند. اين رقم در چين به ۵۸ در صد رسيده است. بسياری نيز استفاده از نيروی نظامی را برای جلوگيری از دستيابی ايران به بمب اتمی، مورد ملاحظه قرار داده اند.

در اين نظر سنجی نيمی از شرکت کنندگان در لهستان، آلمان، اسپانيا و بريتانيا مورد پرسش قرار گرفته اند و بطور کلی در فرانسه از هر ده نفر شش نفر مخالفت خود را با برنامه تسليحات اتمی جمهوری اسلامی ايران، ابراز داشته اند.

مردم در کشورهای مسلمان نظرات مختلفی نسبت به محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ايران ابراز داشته اند. اما بطور کلی در صد کسانی که عدم اعتماد خود را نسبت به وی ابراز داشته اند؛ در مصر به ۷۲ در صد، در اردن به ۶۶ در صد، در لبنان به ۶۳ در صد و در ترکيه به ۶۰ در صد ميرسد. آقای احمدی نژاد در برخی از کشورها مانند اندونزی از حدود ۵۰ در صد اعتماد برخوردار بوده است.

در اين نظر سنجیِ گسترده همچنين به تنش بالقوه بين آمريکا و ساير قدرت های بزرگ درباره اينکه چگونه بايد با برنامه اتمی ايران روبرو شد نيز اشاره شده است.

در بين آن گروه از کسانی که مورد پرسش قرار گرفته و مخالفت خود را با برنامه تسليحاتی اتمی ايران اعلام کرده اند، آمريکائی ها بيشتر از اروپائی ها، ژاپنی ها، چينی ها، مردم هند يا روسيه از اعمال تحريم ها سخن می گويند بلکه بيشتر از يک اقدام نظامی برای متوقف کردن ايران از دستيابی به سلاح اتمی حمايت می کنند.

اما جالب ترين مورد در چارچوب اين نظرسنجی آنست که هر چند سياست های آمريکا و چگونگی نزديکی آن نسبت به مسائل جهانی مورد انتقاد قرار گرفته است، اما مردم همچنان نقطه نظر های مثبت خود را نسبت به آمريکا حفظ کرده اند.

XS
SM
MD
LG