لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۱:۳۵

در کاخ سفید چه می گذرد؟


در کاخ سفید چه می گذرد؟
در کاخ سفید چه می گذرد؟

کاخ سفید می گوید ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا همکاری های خود را در زمینه های مختلف از جمله امنیتی، اقتصادی، سیاسی و انرژی گسترده تر کرده و این همکاری ها را از راه اجرای قراردادهای گوناگون تقویت می کنند از جمله این همکاری ها، حمایت از حقوق انسانی شهروندان ایران و سوریه است.

کاخ سفید در همین رابطه می گوید اتحاد دو سوی اقیانوس آرام در جهت تاًمین رفاه و امنیت ۸۰۰ میلیون شهروند (آمریکا و اروپا) است.

کاخ سفید در «نقشه راه» خود به جزئیات گستردگی روابط آمریکا و اتحادیه اروپا پرداخته و آن را همخوانی ارزش ها و تجربیات آن دو برای پاسخ دادن به چالش های جهانی دانسته است.

ارزش هائی که دو سوی اقیانوس اطلس را قادر خواهد کرد تا در مسیر به جنبش در آوردن اقتصاد، ایجاد مشاغل جدید، هموار کردن مرحله انتقال به دموکراسی در خاور میانه و آفریقای شمالی و همچنین حفاظت و حمایت از شهروندان خود حرکت کند.

... و ۲ بخش مهم این « نقشه راه» به ایران و سوریه و حمایت از حقوق شهروندان آن اختصاص یافته است، ۲ کشوری که امنیت بین المللی را با تهدید های( فراوان) روبرو کرده اند.

در رابطه با ایران کاخ سفید می گوید ما تحریم های سخت رو به افزایشی را علیه ایران اعمال می کنیم، تهدیدهائی که مبتنی بر قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

این تحریم ها در پاسخ به ادامه عدم تبعیت ایران از تعهدات بین المللی خود در رابطه با برنامه اتمی و سایر فعالیت ها در زمینه (بی ثبات کردن منطقه) انجام می گیرد. ما همچنین اقدامات دیگری را نیز علیه رژیم ایران که به حقوق شهروندان خود تجاوز می کند، انجام می دهیم.

کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان و همچنین سایر کشورهای اتحادیه اروپا که در هیئت حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی عضویت دارند؛ در ۲۷ آبان علیه (برنامه اتمی) ایران راًی داده اند.

کاخ سفید می گوید که هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا متعهد به استفاده همزمان از ۲ (استراتژی) مختلف هستند، اعمال فشار بیشتر بر (رژیم) ایران و پرداختن به مذاکره.

کاخ سفید در چارچوب همین «نقشه راه» در باره سوریه نزدیک ترین متحد ایران که جنبش آزادی خواهی مردم خود را بشدت سرکوب می کند می گوید که آمریکا و اتحادیه اروپا که متشکل از ملت هائی با اندیشه مشابه هستند، تحریم های شدید رو به افزایشی را علیه سوریه اعمال می کنند. این تحریم ها شامل مسدود کردن واردات و فروش نفت از سوریه است که منبع اصلی مالی رژیم است.

کاخ سفید می گوید ما همچنین رهبری تلاش هائی را بر عهده داریم که برای جلب توجه شورای حقوق بشر به نقض حقوق انسانی شهروندان سوری انجام می گیرد و در این چارچوب جلسات ویژه ای برای رسیدگی به این امر تشکیل شده است.

XS
SM
MD
LG