لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۱۶

رخنۀ دیانت در سیاست آمریکا


رئیس جمهوری آمریکا از ازدواج همجنسان حمایت کرده است
رئیس جمهوری آمریکا از ازدواج همجنسان حمایت کرده است

نزدیک به شش ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مسائل مذهبی و برخی مواضع اوباما، تنش فضای سیاسی کشور را تشدید کرده است.

شاید باراک اوباما به کسب پیروزی چشمگیری در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا چشم دوخته باشد؛ از نوعی که رونالد ریگان در سال ۱۹۸۴ کسب کرد. اما جو سیاسی کنونی واشنگتن حاکی است که به احتمال بسیار در بهترین حالت، به شیوۀ جرج بوش در سال ۲۰۰۴ به کاخ سفید باز خواهد گشت.

در این دور انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آمریکاییان به غایت بر مسائل اقتصادی تمرکز کرده اند و مسائل فرهنگی را در اولویت دوم قرار داده اند. با این وصف، مسائل فرهنگی- و از میان آنها اندیشه های مذهبی- همچنان مهم و پررنگند.

افت محبوبیت اوباما در جامعۀ کاتولیک

مواضع اوباما در خصوص جلوگیری از بارداری و طرح عرضۀ قرصهای ضدبارداری به رایگان یا مشمول بیمه قرار دادنشان، درمورد ازدواج همجنسان، بسیاری از کاتولیکها را از جمع هواداران وی خارج کرده است.

مذهب مشترک، معادل داشتن عقاید سیاسی مشترک نیست. کاتولیکهای بسیار متدین، اغلب، جمهوریخواهند. در این حال، به رغم آنکه کاتولیکها از حیث نهادهای مذهبی، از یکپارچگی بیشتری برخوردارند، دست کم به اندازۀ پروتستانها از تنوع آرا وعقاید سیاسی برخوردارند.

کاتولیکهای لاتین تبار- که جمعیت زیادی در آمریکا به شمار می روند- اندیشه های دینی لیبرال تری دارند، اما بسیاری از شهروندان سفید پوست آمریکایی که نقشی تعیین کننده درسرنوشت اوباما دارند، اکنون از او برائت می جویند.

مرکز معتبر نظرسنجی "پیو" طی ماه گذشته استنتاج کرده است که محبوبیت اوباما در میان کاتولیکها در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، از ۵۳ درصد به ۳۷ درصد تنزل یافته است.

این درحالی است که در دورۀ گذشتۀ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ۵۴ درصد کاتولیکهای آمریکا به اوباما رأی دادند.

نظرسنجی دیگری که به تازگی توسط مؤسسۀ نظرسنجی معتبر گالوپ انجام گرفته، نشان می دهد که حمایت کاتولیکها از باراک اوباما به ۴۶ درصد رسیده است.

اعتراض اصلی کاتولیکها به رئیس جمهوری آمریکا که به کاهش میزان محبوبیت وی انجامیده، به تأکید او بر نیاز جامعه به داروهای رایگان یا بیمه شده ضدبارداری است.


همزمان کاتولیکها درمیان خود اختلاف عقیدۀ فراوانی در باب مسائل گوناگون دارند و دربسیاری موارد از کشیشهایشان انتقاد می کنند، اما این اختلاف نظر تنها در حلقۀ خودشان بروز می کند. آنان در دنیای خارج، موضعی یکپارچه می گیرند.

«وزیر بهداشت به دین توجه ندارد»

به این همه، باید افزود که وزیر بهداشت کابینۀ آقای اوباما خود، مایۀ خشم و مخالفت کاتولیکهای سنتی است.

خانم کاترین سبلیوس برای اتخاذ تصمیم درخصوص ارائه داورهای ضدبارداری با وزارت دادگستری مشورت نکرده است و خود نیز در شهادتش در کنگرۀ آمریکا به این امر اشاره کرده است؛ آنچه کاتولیکها "اعتراف" وی به این سیاست خوانده اند.

مومنان کاتولیک از این اتخاذ موضع و این اعتراف ناخرسندند و آن را نشان بی اعتنایی به دین قلمداد می کنند.


برخی تحلیلگران سیاسی برآنند که ممکن است باراک اوباما قصد داشته باشد شمار بیشتری از آرای غیرمذهبیون و جوانان را جلب کند، حتی به بهای از کف دادن رأی دینداران و سنت گرایان.

ممکن است اوباما و سیاستگذاران او اندیشیده باشند که این موضع گیری به صلاح رئیس جمهوری آمریکاست، یا آنکه از دست دادن رأی مذهبیون، ارزش به دست آوردن رأی جوانان و لیبرالها و غیرمذهبیون را دارد، اما به گمان عده ای، این راهبرد، برای بسیاری از ایالتهای آمریکا که در آنها رأی کاتولیکها می تواند سرنوشت ساز باشد- چون اوهایو و پنسیلوانیا- کارآمد نیست؛ هرچند شاید در سطح ملی نهایتا جوابگوی رسیدن آقای اوباما به هدف خود باشد.


اسقفهای کاتولیک ایالت پنسیوانیا اخیراً به نشان اعتراض به آنچه " نقض شدید و بی سابقۀ آزادی مذهبی" خواندند، یک روز روزه و نیایش را رهبری کردند.

چهل و سه نهاد کاتولیک آمریکا از جمله دانشگاه نوتردام درایندیانا ، دانشگاه کاتولیک درواشنگتن و دفاتر اسقف اعظم در نیویورک و واشنگتن، روز دوشنبه ۲۱ مه به دادگاه فدرال آمریکا شکایت برده اند.

کنفرانس اسقفهای کاتولیک در آمریکا از تمامی کاتولیکها خواسته است از ۲۱ ژوئن تا ۴ ژوئیه- سالروز استقلال آمریکا- دست به دعا بردارند و طی این دو هفته برای آنچه بازگشتن آزادی مذهبی به جامعۀ آمریکا خوانده اند، نیایش کنند.


اعتراض کاتولیکها به همکیشان خود


گروه لیبرال موسوم به کاتولیکهای متحد، اسقفهای کاتولیکِ شاکی را به آنچه که " اطاعت از دستورجلسۀ راست گرای سیاسی" خوانده اند، متهم کرده است.

این همه در حالی است که سال گذشته، نهادی معتبر موسوم به انستیتوی داروی آمریکا که مشاور دولت فدرال است، به وزارت بهداشت این کشور توصیه کرد که داروهای جلوگیری از بارداری را در فهرست خدماتی قرار دهد که از سوی این وزارتخانه برای زنان تأمین می شود، تا تندرستی بیشتر زنان وکودکان، مجال کافی میان بارداریها وامکان تنظیم خانواده تأمین شود.

خشم سیاسی کاتولیکهای متعصب، شگفتی دولت آمریکا را برانگیخته است. در واکنش، پرزیدنت اوباما تلاش کرده طرح پیشنهادی خود را تلطیف کند؛ آن هم از راه دور گرفتن از گروههای مذهبی و واگذاری امر تنظیم خانواده به شرکتهای بیمۀ خدمات درمانی. با این همه، یک مقام دولت اوباما به نمایندگی از دولت فدرال گفته است که امکان بالقوۀ بدل شدن این طرح به قانون با توجه به مذاکراتی که میان دولت و رهبران مذهبی جاری است، هنوز در حال بررسی است.

پرونده های قضایی که اسقفهای کاتولیک در پی طرح شکایت دردادگاههای آمریکا گشوده اند، تازه ترین مورد تشدید تنش درجو سیاسی پیش از انتخابات آمریکا، و دال بر بحران فزایندۀ رقابتهای انتخاباتی است.

گفتنی است که میت رامنی- رقیب اصلی و جمهوریخواه پرزیدنت اوباما- تاکنون در مورد مسئلۀ تنظیم خانواده، داروهای ضدبارداری و ازدواج همجنسان موضع محرزی نگرفته و جای شگفتی است که رسانه های آمریکا نیز وی را برای اتخاذ موضعی روشن در این مورد، تحت فشار نگذارده اند.
XS
SM
MD
LG