لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۰:۳۹

وضعیت حقوق بشر در کره شمالیاعدام اخیرشوهرعمه کیم یونگ اون فرمانروای کره شمالی ویانگ سونگ تک مشاورنزدیک او، نمونه دیگری ازبی رحمی افراطی رژیم پیونگ یانگ است.
مرزوکی داروسمن، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر درجمهوری دمکراتیک خلق کره و عضو کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد به گزارش هایی استناد کرد که اعدام های چندگانه در کشور، پیش ازاعدام یانگ، به همین سان با نادیده گرفتن کامل ضوابط قضایی و دیگرمعیارهای بین المللی حقوق بشرصورت گرفت. داروسمن، همراه با دیگرکارشناسان مستقل سازمان ملل متحد، ازدولت کره شمالی خواستند تمام اعدام ها را متوقف سازد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز وضعیت اسفبار حقوق بشردر جمهوری دمکراتیک خلق کره را محکوم کرد، و درقطعنامه سالیانه ای که روز ۱۸ دسامبر به تصویب رسید، نگرانی بسیار جدی خود را از ادامه گزارش هایی که درباره نقض سیستماتیک و گسترده حقوق مدنی، سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم کره شمالی می رسد ابراز داشت.
کمیسیون سازمان ملل متحد برای تحقیق درباره وضعیت حقوق بشردر کره شمالی قراراست درمارچ ۲۰۱۴ گزارش نهایی خود را همراه با توصیه هایی به شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد منتشر کند.
وزارت امورخارجه آمریکا درجدید ترین گزارش خود درباره وضع حقوق بشردرکشورهای گوناگون گفت دولت کره شمالی بسیاری ازجنبه های زندگی شهروندان خود را بشدت کنترل می کند، که محرومیت از آزادی بیان، مطبوعات، تجمع، مذهب، رفت و آمد و حقوق کارگری از آن جمله است.
وزارت امورخارجه یاد آورشد شمارزندانیان درکره شمالی بین ۸۰ تا ۲۰۰ هزارنفرتخمین زده می شود. گزارش های شکنجه، مرگ دراثر گرسنگی و بیماری فراوان است.
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا اخیرا تاکید کرد ایالات متحده همچنان عمیقا نگران رفاه مردم کره شمالی است وبرای افزایش توجه به شرایط اسفباردرآنجا به کاربا کشورهای دیگردرمنطقه و درسازمان های بین المللی مانند شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد، ادامه خواهد داد.
XS
SM
MD
LG