لینکهای قابل دسترسی

یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ایران ۱۲:۰۰

عکس‌های ديدنی ۲۷ اسفند ۱۳۹۳

نگاهی به جالب‌ترين عکس‌های خبری روز از سراسر جهان.
بیشتر

ماموران پليس در پياده روی جلوی ساختمان پارلمان تونس، پس از آنکه مردان مسلحی به موزه ملی تونس در تزديکی پارلمان حمله آورده و دستکم ۱۹ نفر را کشته و تعدادی را در داخل ساختمان به گروگان گرفتند.
۱

ماموران پليس در پياده روی جلوی ساختمان پارلمان تونس، پس از آنکه مردان مسلحی به موزه ملی تونس در تزديکی پارلمان حمله آورده و دستکم ۱۹ نفر را کشته و تعدادی را در داخل ساختمان به گروگان گرفتند.

پس از آنکه گردباد «پام» مرکز مجمع الجزاير کشور وان واتو را در هم نورديد و سقف کتابخانه مدرسه اصلی شهر را از جا کند، آقای پل الکساندر معلم و مدير مدرسه کتاب های درسی موجود در کتابخانه را بر روی بام مدرسه پهن کرد تا در آفتاب خشک و قابل استفاده شود.  
۲

پس از آنکه گردباد «پام» مرکز مجمع الجزاير کشور وان واتو را در هم نورديد و سقف کتابخانه مدرسه اصلی شهر را از جا کند، آقای پل الکساندر معلم و مدير مدرسه کتاب های درسی موجود در کتابخانه را بر روی بام مدرسه پهن کرد تا در آفتاب خشک و قابل استفاده شود.
 

تظاهرات گسترده ای در فرانکفورت آلمان عليه گشايش شعبه بانک مرکزی اروپا در اين شهر صورت گرفت. در اين عکس، يک مامور پليس تظاهر کننده ای را از نزديک شدن به ساختمان بانک برحذر می کند.
۳

تظاهرات گسترده ای در فرانکفورت آلمان عليه گشايش شعبه بانک مرکزی اروپا در اين شهر صورت گرفت. در اين عکس، يک مامور پليس تظاهر کننده ای را از نزديک شدن به ساختمان بانک برحذر می کند.

موزه يادبود نسل کشی در نزديکی سربرنیتسا، شهری در شرق بوسنی و هرزگوين. صربستان ۸ نفر را در ارتباط با کشتار ۱۹۹۵ بوسنی به دست صرب ها دستگير کرده است. 
۴

موزه يادبود نسل کشی در نزديکی سربرنیتسا، شهری در شرق بوسنی و هرزگوين. صربستان ۸ نفر را در ارتباط با کشتار ۱۹۹۵ بوسنی به دست صرب ها دستگير کرده است. 

بارگذاری بیشتر

XS
SM
MD
LG