لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۰:۳۷

مراسم شصتمين سالگرد پايان جنگ دو کره در هر دوکشور تنش آلود بود


کره شمالی در روز جمعه شصتمين سالگرد پايان جنگ دو کره را با بسيج مردم و برپايی يک راهپيمايی گستردۀ دولتی برگزار کرد.

اين مراسم از سوی مقامهای کره شمالی با عنوان روز بيست و پنجم ژوئن -- روز مبارزه با امپرياليسم آمريکا، بدون حضور کيم جونگ ايل، رهبر کره شمالی، و با سخنرانی «کيم کی نام» دبير کل کميته مرکزی حزب کارگران کره شمالی برگزار شد. سخنرانیِ «کيم کی نام» با عنوان کردن تجاوز و تعدی به تماميت ارضی آن کشور، با انتقاد از آمريکا همراه بود.

وی در اين سخنرانی خود گفت آمريکا بابت درد و رنج هايی که به کره شمالی تحميل کرده است، بهای گزافی خواهد پرداخت.

به گفتۀ برگزار کنندگان اين راهپيمايی و بنابر گزارش کی آر تی، تلويزيون دولتی کره شمالی، حدود يکصد و بيست هزار نفر در اين مراسم شرکت داشتند.

سربازان با اونيفورم نظامی در کنار غيرنظاميان در ميدان کيم ايل سونگ، رهبر پيشين کره شمالی و بنيانگذار جمهوری دموکراتيک خلق کره در رديفهای منظم، به سخنرانی «کيم کی نام» و ساير مقام های ارشد آن کشور گوش می دادند.

جنگ دو کره در سحرگاه روز ۲۵ ژوئن سال ۱۹۵۰ با حمله سربازان کره شمالی به کره جنوبی آغاز شد. در اين جنگ از يک سو ايالات متحده و ۱۵ کشور ديگر به رهبری سازمان ملل متحد به برای کمک به کره جنوبی بسيج شدند و از سوی ديگر چين و روسيه با کره شمالی در يک صف قرار گرفتند. جنگ کره سه سال بطول انجاميد تا آنکه سرانجام در سال ۱۹۵۳ دو طرف بدون مصالحه، و تنها با امضاء يک توافقنامۀ ترک مخاصمه، جنگ را متوقف کردند. از اين رو گفته می شود، بقايای اين جنگ عملاً شبه جزيره کره را ترک نکرده است.

در همين حال گزارشهای رسيده از کرۀ جنوبی حاکيست، مراسم رسمی شصتمين سالگرد جنگ دو کره، عمدتاً تحت عنوان ۲۵ ژوئن در سئول نيز برپا شد. گفته می شود فضای غالب بر مراسم شصتمين سالگرد اين جنگ با پنجاهمين سال آن که سال ۲۰۰۰ برگزار شده بود، تفاوتی ماهوی داشته است. مناسبات دو کشور در حال حاضر تحت تأثير واقعه غرق رزمناو کره جنوبی به شدت تنش آلود است.

XS
SM
MD
LG