لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۵:۱۲

حملات کامپیوتری کرۀ شمالی از درون چین؟


کرۀ شمالی اغلب منزوی و از لحاظ مالی مفلوک دانسته می شود. اما مقامات کرۀ جنوبی خاطرنشان ساخته اند حملات کامپیوتری – اینترنتی اخیر به تأسیسات واقع درون آن کشور نشان می دهد کرۀ شمالی از توانائی درجۀ اوّل خرابکاری کامپیوتری – اینترنتی برخورداراست.
به ادعای سرویس اطلاعاتی – جاسوسی کرۀ جنوبی، کرۀ شمالی یک ارتش اینترنتی آموزش داده که افرادش از حمایت چین برخوردارند.

سرویس جاسوسی کرۀ جنوبی در جلسۀ محرمانۀ کمیتۀ اطلاعات مجمع ملّی آن کشور ضمن اشاره به فعالیت های ۷ سازمان خرابکار کامپیوتری – اینترنتی کرۀ شمالی و شبکۀ جاسوسی مستقر از سوی آن کشور در چین خاطرنشان ساخت رهبر کرۀ شمالی کیم جونگ اون گفته است در عرصۀ تدابیر استراتژیک، اهمیّت جنگ اینترنتی همسان موشک و اسلحۀ اتمی است.

به اظهار سه او سنگ کی - رئیس کمیتۀ اطلاعات مجمع ملّی کرۀ جنوبی - کرۀ شمالی پایگاه خرابکاری اینترنتی اش را در چین مستقر کرده است چون از لحاظ جغرافیائی نزدیک به کرۀ شمالی و در عرصۀ دانش پایه ای کامپیوتر هم پیشرفته تر از کرۀ شمالی است؛ و درعین حال از حمایت چین هم برخوردار باشد.
سه او سنگ کی همچنین گفت به نظر می رسد کرۀ شمالی۱۷۰۰ خرابکار اینترنیتی و ۴۲۰۰ مأمور پشتیبان در چین مستقر کرده باشد. او اضافه کرد، کرۀ شمالی نه تنها سرگرم افزودن برنیروی انسانی خرابکاری اینترنتی مورد بحث است، بلکه با ارز خارجی به تولید نرم افزار در چین پرداخته است و در همان حال به جمع آوری اطلاعات محرمانۀ مربوط به صنایع ملّیِ کرۀ جنوبی نیز مبادرت ورزیده است.
سرویس اطلاعاتی کرّۀ جنوبی خاطرنشان ساخته است کرۀ شمالی به اطلاعات یک شرکت کامپیوتری کرۀ جنوبی از طریق کارمند یک شرکت محلّی دست یافت.
یک ایستگاه تلویزیون کرۀ جنوبی گزارش کرد چه بسا حملۀ اینترنتی هم، تلاشی برای رخنه به شبکۀ های کامپیوتری کرۀ جنوبی بود. سیستم اطلاعاتی سازمان های دولتی کرۀ جنوبی را شرکت خصوصی مورد اشاره ساخته است.
چین پیوسته به این که، قلمروش منشأ و مبدأ حملات اینترنتی شده است تن درنمی دهد ومی گوید خود آن کشور هم قربانی حملات کامپیوتری است.

کیم هونگ کوانگ رئیس سازمان همبستگی اطلاعاتی کرۀ شمالی گفته است با این که چین از حملات اینترنتی از درون چین آگاه است هرگز فردی از کرۀ شمالی را دستگیرنکرده است. چنین به نظرمی رسد که کرۀ شمالی با رضایت تلویحی چین به حملات اینترنتی اقدام می کند. وافزون بر این همه، آشکار هم هست که سربازان چین و کرۀ شمالی رمز و فنّ حملۀ کامپیوتری ساخته وپرداختۀ کرۀ شمالی باهم مبادله می کنند.
به رغم اعمال کنترل شدید ودسترسی محدود نخبگان کرۀ شمالی به کامپیوتر و اینترنت، آن کشور از دهۀ ۱۹۹۰ حمله کنندۀ کامپیوتری پرورانده است.

سه اوسنگ کی رئیس کمیتۀ اطلاعات مجمع ملّی کرۀ جنوبی خاطر نشان ساخت شبکۀ کامپیوتری کرۀ شمالی یکسره باز نیست و دفاع از آن سهل ا ست درحالی که سیستم های اطلاعاتی ساخت ایالات متّحده وکرۀ جنوبی که تأسیسات زیربنائیشان دربخش خصوصی کشور کره جنوبی پخش است از لحاظ حفاظتی نسبتاً ضعیف اند.
باور این است که کرۀ شمالی پشت پردۀ حملاتی بود که امسال ده هزار کامپیوتر را از کار انداخت وفعالیّت های بانک ها، رسانه های ارتباطی ونهادهای دولتی را به شدّت مختل ساخت وبه اظهار مقامات رسمی کرۀ جنوبی معادل ۸۰۰ میلیون دلار خسارت وارد آورد.
XS
SM
MD
LG