لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۳۶

تمرین در نقاط مرتفع برای بيماران کليوی مفيد است


عاقبت بیماران مبتلا به مراحل پایانی بیماری کلیوی میتواند غم انگیز باشد. عملکرد کلیه کمتر از ۱۰ درصد و غیرقابل بازگشت است و کسانی که نمیتوانند پیوند کلیه دریافت کنند باید برای تصفیه سموم خون تا پايان عمر وابسته به دیالیز باشند.

اما دکتر وولفگانگ وينکلماير wolfgang winkelmayer از بیمارستان brigham and women و همکارانش این فرضیه را مطرح کرده اند، که یک تفاوت واضح در این بیماران یعنی ارتفاع محل زندگی میتواند بر میزان مرگ آنها اثر بگذارد.

دکتر وينکلماير می گويد، «ایده ما از پژوهشی دیگر ناشی شد که میگفت عوامل خاصی در پاسخ به ارتفاع بالا و در واقع به غلظت کم اکسیژن، میتوانند اثرات سودمندی داشته باشند. تا جاییکه میدانم این نخستین مطالعه ای است که نقش زندگی در ارتفاع بالا را در بیماران مبتلا به مراحل پایانی نارسایی کلیه و میزان مرگ آنها بررسی میکند. مطالعات پیشین این موضوع را در جمعیت عادی بررسی کرده بودند ولی این مطالعات نسبتا کوچک و بیماران نیز بسیار متفاوت بودند.»

در این بیماران تولید هورمون مهمی به نام اریتروپوئتین به واسطه کمبود اکسیژن افزایش پیدا کرد.

«کسانی که به مناطق مرتفع تر نقل مکان می کنند دچار کمبود اکسیژن میشوند و در پاسخ تولید اریتروپوئتین در بدن افزایش می یابد که به نوبه خود تولید گلبولهای قرمز جدید نیز افزایش می یابد. وقتی گلبولهای قرمز بیشتری وجود داشته باشد اکسیژن بیشتری در اختیار بافتها قرار می گیرد. در کل عوامل تولید شده بواسطه کمبود اکسیژن شیوه بدن ما جهت خوگرفتن به این وضعیت است. این میتواند در اختیار قرار دادن اکسیژن بیشتر توسط گلبولهای قرمز خون باشد یا مکانیسمهایی که سلول را در وضعیتی قرار می دهد تا از طریقی که چندان به اکسیژن وابسته نیست انرژی تولید کنند.»

این مطالعه از اطلاعات مربوط به ۸۰۰ هزار بیمار از سیستم داده های کلیوی آمریکا استفاده کرد. بیماران بسته به ارتفاع محل زندگیشان به ۵ دسته تقسیم شدند و نتیجه مطالعه پیش بینی پژوهشگران را تائید کرد. با افزایش ارتفاع محل زندگی میزان مرگ این بیماران کاهش یافت.

«میزان مرگ در بیماران کلیوی که دیالیز را در ارتفاع بالا یعنی بیش از ۱۸۰۰ متر بالاتر از سطح دریا آغاز کردند، در مقایسه با بیمارانی که دیالیز را تقریبا در ارتفاع سطح دریا آغاز کردند، ۱۵ درصد کمتر بود. با آنکه پژوهش ما کاربردی آنی در مراقبت از بیماران ندارد اما به وضوح میدانی را برای تحقیق می گشاید. بسیار مهم خواهد بود عوامل دخیل را تشخیص دهیم چون اثرات درمانی خواهد داشت.»

پس برای بیماران مبتلا به مراحل پایانی بیماری کلیوی، زندگی در ارتفاع بیشتر میتواند به معنای زندگی طولانی تر باشد.

مطالب مرتبط

XS
SM
MD
LG