لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۸:۳۱

وضع قحطی زدگان سومالی که به کنيا پناه برده اند در ماه رمضان


وضع قحطی زدگان سومالی که به کنيا پناه برده اند در ماه رمضان
وضع قحطی زدگان سومالی که به کنيا پناه برده اند در ماه رمضان

در حالی که برای پزشکان مسلمانی که در گرمای صحرا به قحطی زدگان کشورهای شاخ آفريقا ياری می دهند فرا رسيدن ماه رمضان و روزه گرفتن يک چالش است ولی به آنان کمک می کند رنج گرسنگی بيماران خود را بهتر درک کنند.

دکتر محمد حسين، پزشک يک درمانگاه صليب سرخ بين المللی در اردوگاه پناهندگان دادااب در شمال کنيا است. فرارسيدن ماه رمضان و روزه گرفتن و در همين حال مداوای بيماران، گاه ۲۴ ساعت متوالی، چالشی است که وی برای يک ماه با ان روبرو خواهد بود.

دکتر محمد حسين می گويد: «مشکله وقتی که گرسنه و تشنه هستی و بايد ۲۴ ساعت با بيمارانی کار کنی که گرسنه و تشنه اند. مثل اين است که مثل اون هايی و مشکل اون ها رو داری؛ ولی با تمام اين ها به من شهامت می ده که بيشتر کار و کمک کنم.»

بيشتر بيماران دکتر محمد حسين بدليل خشکسالی و قحطی بی سابقه در شاخ افريقا گرسنه و تشنه روزها راه پيموده اند تا خود را به اين درمانگاه برسانند.

دکتر محمد حسين و ساير پزشکان مسلمان درمانگاه در حس گرسنگی بيماران خود شريکند. وی می گويد: «احساس دلسوزی به آدم دست می ده. وقتی گرسنه هستی درد کسی را که ۲۴ ساعت چيزی نخورده درک می کنی. اين مردم که غذا بهشان نرسيده انرژی راه رفتن ندارند ولی باز هم از سومالی به اينجا می آيند. در نتيجه برای مردمی که چنين در رنجند احساس ترحم می کنی.»

به گزارش سازمان ملل متحد بيش از ۱۱ ميليون نفر در سومالی ، کنيا و اتيوپی از فقر و گرسنگی رنج می برند و نياز به مواد غذايی دارند.

XS
SM
MD
LG