لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۷:۱۷

رقابت نامزدهای بیش از ۱۰۰ حزب و ائتلاف؛ عراق آماده برگزاری انتخابات مجلس است


نیروهای امنیتی عراق آرای خود را قبل از روز رای‌گیری عمومی پارلمانی به صندوق‌ها ریختند. (۱۶ مهر ۱۴۰۰)
نیروهای امنیتی عراق آرای خود را قبل از روز رای‌گیری عمومی پارلمانی به صندوق‌ها ریختند. (۱۶ مهر ۱۴۰۰)

نیروهای امنیتی عراق روز جمعە ۱۶ مهر در چارچوب «رای‌دهی ویژە» آراء خود را به صندوق ها ریختند تا بتوانند در روز رای‌گیری عمومی، امنیت انتخابات این کشور را تامین کنند.

قرار است انتخابات پیش از موعد مجلس عراق روز یکشنبە ۱۸ مهر برگزار شود.

در پنجمین دورە انتخابات مجلس عراق۳۲۴۹ نامزد از بیش از ۱۰۰ حزب و ائتلاف عراقی، برای بە دست آوردن اکثریت ۳۲۹ کرسی با هم رقابت می‌کنند. ۹۵۰ نفر از نامزدها زن هستند.

طبق قانون اساسی عراق ۲۵ درصد از کرسی‌های پارلمان عراق باید متعلق بە زنان باشد.

قرار بود این انتخابات سال آیندە برگزار شود، اما دولت عراق با برگزاری انتخابات پیش از موعد موافقت کرد. انتخابات پیش از موعد و تغییر سیستم انتخابات از خواستە های معترضان عراقی بود کە از اکتبر سال ۲۰۱۹ در اعتراض بە کمبود خدمات دولتی، فساد گستردە و دخالت کشورهای خارجی به ویژە جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق بە خیابان ها آمدند.

بر اساس قانون جدید انتخابات، رای دهندگان بە جای انتخاب لیست احزاب، می توانند به نامزد مورد نظر خود رای دهند.

در انتخابات پیشین، هر استان یک حوزە انتخابی در نظر گرفتە می شد؛ به این صورت کە ١٨ استان عراق ١٨ حوزە انتخابی بە حساب می آمد. اما در این دورە عراق بە ٨٣ حوزە انتخابی تقسیم شدە است.

نگرانی ها از تقلب در این انتخابات چنان زیاد است کە دولت عراق و بسیاری از احزاب سیاسی خواستار نظارت جامعە بین المللی بر آن شدند؛ خواستەای کە با مخالفت احزاب و شخصیت های وابستە بە ایران رو بە رو شد.

جنین پلاسخارت، فرستادە ویژە سازمان ملل در امور عراق، هفته گذشته اعلام ٨٠٠ ناظر خارجی بر این انتخابات نظارت می کنند.

طبق آمار ارائە شدە توسط کمیسیون عالی انتخابات عراق از ٤٠ میلیون جمعیت این کشور ۲۵ میلیون نفر حق شرکت دراین انتخابات را دارند، اما تا ١٠ مهر تنها حدود ١٧ میلیون نفر کارت شرکت در انتخابات دریافت کردەاند.

بسیاری از شخصیت های مذهبی عراق تاکنون از هیچ نامزد و یا حزب خاصی حمایت نکردە اند و فقط مردم را بە مشارکت در انتخابات دعوت کردەاند. اما کاظم الحائری، از شخصیت های دینی عراقی نزدیک بە جمهوری اسلامی کە در ایران مستقر است، در فتوایی رای دادن بە نامزدها و احزاب غیر از حشد الشعبی را حرام کردە است.

مهمترین احزاب سیاسی و ائتلاف ها در انتخابات سال ٢٠٢١ مجلس عراق

  • ائتلاف دولت و قانون

این ائتلاف، متشکل از ٩ حزب شیعە، در سال ٢٠٠٩ شکل گرفت. حزب دعوە بە ریاست نوری المالکی، نخست وزیر پیشین عراق، از احزاب اصلی این ائتلاف است. حزب دعوە از قدیمی ترین احزاب شیعە عراق است. نوری المالکی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر عراق بود. او در این مدت روابط خوبی با ایران برقرار کرد. در زمان نخست وزیری نوری المالکی گروە تروریستی دولت اسلامی، موسوم بە داعش، بیش از یک سوم از خاک عراق را در کنترل گرفت. کردها و سنی ها نوری المالکی را بە فرقە گرایی و اقتدار گرایی متهم می کنند. ائتلاف دولت و قانون در انتخابات سال ٢٠١٨ مجلس ۲۵ کرسی به دست آورد.

  • ائتلاف «نیروهای دولت ملی»

حیدر العبادی، نخست وزیر پیشین عراق، و جریان «حکمت» بە رهبری عمار الحکیم ائتلاف «نیروهای دولت ملی» را تشکیل دادند. در انتخابات سال ٢٠١٨ مجلس عراق، حیدر العبادی ۴۲ کرسی و حزب حمکت نیز ١٩ کرسی را به خود اختصاص دادند. عمار حکیم پیشتر رهبر شورای عالی اسلامی عراق بود. حیدر العبادی از سال ۲۰۱۴ تا ٢٠١٨ نخست وزیر عراق بود. گروە تروریستی داعش در عراق در زمان نخست وزیری او از نظر نظامی شکست خورد. منتقدان می گویند در زمان نخست وزیری او فساد و اختلافات میان سنی های و کردها با شیعیان عراق بە اوج رسید.

  • ائتلاف «قرارداد ملی»

ائتلافی از احزاب سنی و شیعە بە ریاست فالح فیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی، است. فالح فیاض در لیست تحریم های آمریکا قرار دارد.

  • ائتلاف سائرون

این ائتلاف بە رهبری مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، در انتخابات سال ۲۰۱۸ در مجموع ۵۴ کرسی را به دست آورد و عملا بزرگترین ائتلاف مجلس عراق شد. حزب کمونیست عراق هم در این ائتلاف حضور داشت کە پس از اعتراضات سال ٢٠١٩ و عدم حمایت قاطع صدر از اعتراضات از این ائتلاف خارج شد.

  • ائتلاف فتح

متشکل از گروەهای تحت حمایت ایران در انتخابات سال ۲۰۱۸ توانست ۴۸ کرسی را به دست آورد. عصائب اهل حق و دبیر کل آن، قیس خزعلی، کە در لیست تحریم های آمریکا قرار دارند و سازمان بدر بە رهبری هادی عامری، در این ائتلاف هستند.

  • ائتلاف تقدم

بە رهبری محمد الحلبوسی، رئیس کنونی مجلس عراق، حمایت سنی های غرب عراق را به همراه دارد.

  • ائتلاف عزم

این ائتلاف بە رهبری خمیس خنجر، از بازرگانان عراقی و دبیر کل حزب پروژە عربی (مشروع العربي)، در انتخابات حضور دارد. خمیس خنجر نیز در لیست تحریم های آمریکا قرار دارد. رئیس پیشین مجلس عراق، سلیم الجبوری، و چند حزب دیگر نیز در این ائتلاف حضور دارند.

  • حزب دموکرات کردستان عراق

حزب دموکرات كردستان عراق بە رهبری مسعود بارزانی در انتخابات سال ۲۰۱۸ موفق به کسب ۲۵ کرسی شد. این حزب ۵۱ نامزد دارد.

  • ائتلاف کردستان

متشکل از دو حزب اتحادیە میهنی کردستان و جنبش تغییر است. این ائتلاف در انتخابات مجلس ۴۴ نامزد دارد.

چند حزب دیگر اقلیم کردستان عراق نیز همانند «نسل جدید»، «اتحاد اسلامی»، و «جماعت اسلامی» در این انتخابات شرکت کردەاند.

XS
SM
MD
LG