لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۴۹

کيهان: پروژه راه پيمايی سه شنبه ها شکست خورده است


کيهان: پروژه راه پيمايی سه شنبه ها شکست خورده است
کيهان: پروژه راه پيمايی سه شنبه ها شکست خورده است

کيهان تهران با حمله به شورای هماهنگی راه سبز اميد و اعلاميه هايی که در مورد راه پيمايی سه شنبه ها صادر کرده می نويسد اين پروژه ها شکست خورده و با آنکه راديوهای بيگانه به کار داغ کردن غوغا اهتمام داشتند اين شورا تحليلی درباره وعده های داده شده راه پيمايی از آزادی تا امام حسين منتشر نکرده است. کيهان اشاره ای به حضور سنگين نيروهای امنيتی در روزهای ياد شده و دستگيری شماری از راه پيمايان نکرده است.

روز نامه جمهوری اسلامی با تحليل بحرانهای دموکراسی خواهانه منطقه خاور ميانه می نويسد شعله های قيامهای ضد ديکتاتوری در کشورها ی عربی منطقه زبانه می کشد تا حاکمان فاسد اين کشورها را که از چندين دهه قبل بطورغير قانونی بر اريکه قدرت نشسته اند به زير بکشند و حکومتهای منبعث از اراده ملتها را تشکيل بدهند.

عليرضا آوايی، رييس کل دادگستری تهران، نيز به نوشته روزنامه ابتکار، گفته است با افرادی که هدفمند در تجمع های غيرقانونی پراکنده تهران شرکت کرده و دستگير شده اند برخورد قانونی خواهد شد. اين مقام قضايی گفته است برنامه ای برای اين کار وجود دارد بدين معنی که افراد را دستگير می کنند بعد از دستگيری کسانی را که لغزيده اند يا رهگذرند آزاد می کنند و افرادی را که بخواهند نظم را برهم بزنند با آنها برخورد قانونی می شود.

XS
SM
MD
LG