لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۴:۳۷

تمرکز نماز جمعه در ايران بر شدت عمل عليه بدحجابی


تمرکز نماز جمعه در ايران بر شدت عمل عليه بدحجابی
تمرکز نماز جمعه در ايران بر شدت عمل عليه بدحجابی

لس آنجلس تايمز زيرعنوان "در ايران موعظه گران نماز جمعه با تمرکز بر مسئله بد لباسی زنان سرکوبی بالقوه ای را مطرح ميکنند" با توصيه ای به خانم ها که حجاب را تنگ تر و مانتو ها را گشاد تر کنند، می نويسد بنظر ميرسد چرت و قيلوله چند ماهه تندروهای مذهبی در جمهوری اسلامی رو به اتمام است، چرا که دوامام جمعه سرشناس با درخواست شدت عمل عليه لباس نامناسب زنان زمينه ای بالقوه را برای بيشتر به ستوه آوردن زنان در ملاء عام بوجود می آورند.

در حقيقت دولت روزهای سه شنبه با هماهنگ ساختن موضوع و محتوای خطبه نماز جمعه با رهبران مذهبی، از پخش پيامی مشابه و يکسان درسراسر کشورمطمئن ميشود.

در تهران آيت الله احمد جنتی خواستار آن شده است که شدت عمل در مورد زنان از کارمندان دولت و محصلين آغاز شود.

جنتی در مورد دانشجويان دختر ميگويد می توان آنان را درصورت امتناع از مراعات نظر دولت راجع به پوشش اسلامی به کميته های انظباطی فرستاد، و موفقيتشان را درامتحانات مشروط و منوط به انطباق با يک نظم اخلاقی ساخت.

جنتی ميگويد بيمارستان ها و ديگرمراکزعمومی نيز نبايد ازاين دقت وتوجه دور بمانند.

جنتی ازشورايعالی انقلاب فرهنگی که يکی از نهادهای فعال درانقلاب اسلامی ۱۹۷۹بود برای تصويب دوسال پيش برنامه عفت و حجاب اسلامی تحسين بعمل آورد، هرچند که اين مصوبه اجرا نشده است.

جنتی گفت آنهائی که مانع از اجرای مصوبه شده اند بايد جواب پس بدهند، و پرسيد چرا هنوز مصوبه را اجرا نکرده ايد؟

موعظه جنتی از راديوی دولتی پخش ميشد.

در مشهد نيز که دومين شهر بزرگ ايران است اعتراض هائی مشابه شنيده شد که آيت الله احمد علم الهدی مطرح ساخت. علم الهدی در جريان موعظه اش لباس نامناسب را به نفوذ خارجی ارتباط داد و زنان و دختران بدحجاب را سربازان پياده نظام آمريکا ناميد. به گزارش خبرگزاری فارس او گفته است دشمنان ميخواهند از طريق بدحجابی سفره دين را از زير پای جوانان بکشند.

علم الهدی دست آخر در باره تاثير پوشش زنان بر مردان سخن گفت. او ميگويد هرگاه زن ويا دختری بدحجاب و آرايش کرده دربرابر مردی جوان قرارميگيرد واو را از مسيردين خارج ميکند دشمن ازاين پيروزی خشنود ميشود. به گفته او افراد بدحجاب دانسته و يا ندانسته درجبهه دشمن می جگند و او را تغذيه ميکنند.

XS
SM
MD
LG