لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۵:۴۳

ايران و کره شمالی ۲ کشور کمتر محبوب نزد آمريکائيان


ايران و کره شمالی ۲ کشور کمتر محبوب نزد آمريکائيان
ايران و کره شمالی ۲ کشور کمتر محبوب نزد آمريکائيان

واشنگتن پست زير عنوان "ايران و کره شمالی کشورهائی هستند که نزد آمريکائيان کم ترين محبوبيت را دارند" می نويسد آمريکائيان، براساس نظر سنجی سالانه گالوپ در باره امورجهانی که روز جمعه منتشر شد، اشتياق چندانی به ايران و کره شمالی ندارند، از کانادا و بريتانيا راضی اند، و با نظری مساعد تربه فرانسه نگاه می کنند.

ايران و کره شمالی از سال ۲۰۰۴ ببعد هر سال دراين نظر سنجی دررديف دو کشور برخوردار از پائين ترين درصد محبوبيت نزد آمريکائيان جا داشته اند. در نظر سنجی امسال، هر دو کشور، اين پائين ترين رديف را با کسب نظر مساعد فقط ۱۱درصد از پاسخ دهندگان حفظ کرده اند.

نظر سنجی نشان می دهد که آمريکائيان بيشترين نظر مثبت را، با ۹۲ درصد، به کانادا، و پس از آن، با ۸۸ درصد، به بريتانيا داشته اند. هر دو کشور در يازده سالی که از عمر اين نظرسنجی سالانه می گذرد، همواره در راس فهرست کشورهای مورد علاقه آمريکائيان بوده اند.

آلمان با ۸۲ درصد، ژاپن با ۸۰ درصد و هند با ۷۲ درصد، به ترتيب در رديف هائی پائين تراز کانادا و بريتانيا جا گرفته اند.
محبوبيت فرانسه در نظر سنجی امسال برای نخستين بارپس از سال ۲۰۰۲ به بالاتراز ۷۰ درصد رسيد. اين محبوبيت که در سال ۲۰۰۳ با افزايش نظر منفی آمريکائيان در جريان وقايع منجر به جنگ عراق نسبت به فرانسه مخالف جنگ به ۳۴ درصد تنزل کرده بود، از آن پس مداوما سير صعودی داشته است.

نظر مساعد آمريکائيان به کره جنوبی نيزسير صعودی را حفظ کرده است و از ۴۹ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۶۵ درصد در نظرسنجی امسال ترقی کرده است. آمريکا و کره جنوبی اواخر سال گذشته در مورد گشودن بازارهای دو کشور به روی يکديگر به توافقی رسيدند که در انتظار تائيد در مجالس قانونگذاری هر دو کشور است.

درهمين حال نظر مساعد آمريکائيان به مکزيک در سالهای اخير به سرعت رو به کاهش گذاشته و از ۷۴ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۴۵ درصد در سال جاری تنزل کرده است. گالوپ می گويد اين تنزل احتمالا ناشی از مسئله بحث انگيز مهاجرت های غيرقانونی و خشونت های مرتبط با کارتل های مواد مخدر است.

محبوبيت مصر در نظر سنجی امسال به ۴۰ درصد تنزل کرده است که معرف کاهشی ۱۸ درصدی در مقايسه با نظر سنجی سال قبل است. اين نظر سنجی در فاصله دوم تا پنجم فوريه انجام گرفت که مصر با التهاب ناشی از اعتراض های ضد دولتی روبرو بود، وگالوپ می گويد موجب شد آن که آمريکائيان از ماهيت ديکتاتوری اين دولت متحد آمريکا در خاورميانه اطلاعات بيشتری کسب کنند.

ميزان محبوبيت اسرائيل نزد آمريکائيان در نظر سنجی امسال ۶۸ درصد و محبوبيت خودگردانی فلسطينی فقط ۱۹ درصد بود.

افغانستان با ۱۴ درصد، پاکستان با ۱۸ درصد و خود مختاری فلسطينی با ۱۹ درصد به ترتيب سه کشوری هستند که در نظر سنجی امسال گالوپ پس از ايران و کره شمالی کمترين ميزان محبوبيت را نزد آمريکائيان کسب کرده اند.

XS
SM
MD
LG