لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ ایران ۲۳:۰۲

احمدی نژاد و معاون او برای جلب توجه و انحراف اذهان سراغ زبان چارواداری رفته اند


احمدی نژاد و معاون او برای جلب توجه و انحراف اذهان سراغ زبان چارواداری رفته اند
احمدی نژاد و معاون او برای جلب توجه و انحراف اذهان سراغ زبان چارواداری رفته اند

نشنال روزنامه انگليسی زبان امارات متحده عربی زيرعنوان «استفاده احمدی نژاد از زبان چارواداری» و با سوتيتر «محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران واژه هائی تند و تيز عليه واشينگتن به کارمی برد اما کماکان خواستارمذاکراتی بی قيد وشرط با قدرت های موسوم به پنج بعلاوه يک است» می نويسد به فاصله ای کوتاه، ظرف چند هفته، ابتدا محمد رضا رحيمی، معاون رياست جمهوری ايران اظهارعقيده کرد که انگليسی ها آدم نيستند، بلکه خرفت هائی هستند که يک نخست وزيراحمق ازآنها سواری می گيرد، و بعد، محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری، آمريکائی ها را مسخره کرد که بهتراست آب را جائی بريزند که می سوزد - که ضرب المثلی عاميانه در ايران است، و اشاره به کسانی دارد که از سوختن ماتحت شان عصبانی ميشوند.
يک روزنامه تندرو در ايران نيز با روسپی خواندن کارلا برونی، بانوی اول فرانسه، به اين جاروجنجال پيوسته است.
برای رژيم ايران استفاده از واژه هائی تند در زخم زبان زدن به غرب تازگی ندارد. اما اينگونه نيش زدن ها هم در داخل و هم در خارج موجبی برای شگفتی است زيرا درگفتمان سياسی ايران يک چنين ناپختگی بندرت می تواند جائی داشته باشد.
تحليلگران ميگويند گرچه رجزخوانی های آقای احمدی نژاد عليه غرب، ايرانيان تحصيلکرده و اصلاح طلب راعصبانی ميکند، اما اين کار او تلاشی عوام پسندانه برای جلب توجه حاميانش در طبقه کارگر به عنوان فردی است که با آنها عقايدی مشترک دارد.
تحليلگران همچنين ميگويند لحن تقبيحی آقای احمدی نژاد عليه آمريکا نيز تلاشی برای منحرف ساختن اذهان از منازعه ای داخلی در ميان محافظه کاران است، و به معنای بستن در به روی مذاکرات اتمی نيست.
تهمت زشت عليه خانم برونی، همسر نيکلا سارکوزی رئيس جمهوری فرانسه، هفته گذشته در روزنامه کيهان چاپ شد که يک روزنامه بانفوذ تندروی دوآتشه نزديک به آيت الله علی خامنه ای رهبرارشد است، وسردبير آن نيزمنصوب شده اوست.
کيهان پس از آن خانم برونی را هدف اين بی حرمتی گرفت که وی نامه ای سرگشاده و توام با شفقت خطاب به سکينه محمدی آشتيانی، مادری ۴۳ ساله و دارای دو فرزند نوشت، که برای اتهام زنا به مجازات مرگ از طريق سنگسارمحکوم شده است. خانم برونی در آن نامه نوشته بود دراعماق سلول زندان خود بدان که شوهرم پرونده تو را مداوما پيگيری می کند، و فرانسه تو را ترک نخواهد کرد.
زبان غير ديپلماتيک آقای احمدی نژاد، در سطح داخلی، بيشتراز حملات کيهان اذهان را به خود جلب کرد. آقای احمدی نژاد درهمان سخنرانی اين ماه خود برای ايرانيان مهاجر، که در جريان آن به آمريکائيان توصيه کرد روی ماتحت های سوخته آب بريزند، از ضرب المثلی ديگر نيزبرای توصيف بی فايده بودن تهديد های آمريکا عليه ايران استفاده کرد. وی خطاب به مستمعين کاملا شگفت زده اش گفت: «آن ممه را لولو برد».
عبورازخط قرمز زبان برای آقای رحيمی معاون اول رياست جمهوری بی هزينه نبوده است. دفتر آقای رحيمی به فاصله چند روز اطلاعيه ای صادر کرد که عملا ميگويد منظور وی فقط انتقاد از بعضی سياستمداران بريتانيا بود.
اين اطلاعيه حاوی عذرخواهی نبود و اظهار نظر نظر آقای رحيمی را که گفته بود ديويد کامرون يک احمق است پس نمی گيرد. اما معرف عقب نشينی نادر يک تندرو درايران است. تحيلگران ميگويند او يا فهميده است بيش از حد تند رفته است و يا توسط يکی از مقامات ارشد رژيم سرزنش شده است.

XS
SM
MD
LG