لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱ ایران ۰۶:۱۸

دانشجويان در آمريکا سالگرد قيام همقطارانشان در ايران را زنده ميکنند


دانشجويان در آمريکا سالگرد قيام همقطارانشان در ايران را زنده ميکنند

اورلاندو سنتينل زيرعنوان "دانشجويان دانشگاه فلوريدای مرکزی ياد سالگرد قيام درايران را زنده می کنند" می نويسد يکسال پس از قيامی خونين در ايران، دانشجويان در دانشگاه فلوريدای مرکزی اذهان را به مشکلاتی سياسی و و مواردی از نقض حقوق بشر جلب ميکنند که به گفته آنان کماکان همقطارانشان را در آن کشور خاورميانه ای رنج ميدهد.

روز دوازدهم ژوئن ۲۰۰۹ سيلی ازهزاران معترض برای اعتراض به تجديد گزينش محمود احمدی نژاد به مقام رياست جمهوری که بنظر آنان تقلبی بود خيابان های تهران را پرکرد.

دولت ايران معترضين را، که بسياری ازآنان از ميرحسين موسوی کانديدای اپوزيسيون حمايت کرده بودند، با استفاده از گاز اشک آور، آب فشار قوی و باتون سرکوب کرد. قريب ۷۵ نفر کشته شدند و صدها نفر مضروب و مجروح، بازداشت و به زندان افتادند. معترضين به جنبش سبز مشهور شدند که رنگ مورد استفاده در مبارزات انتخاباتی موسوی بود.

امروز با نزديک شدن سالگرد آن انتخابات اعضای سازمان دانشجوئی ايرانی دانشگاه فلوريدای مرکزی به همقطاران خود يادآوری ميکنند که سرکوبی درايران کماکان برقرار است.

آيدا و آنا اسکمانی، خواهران دوقلوی ايرانی تبارآمريکائی، در رشته های علوم سياسی، رئيس و نايب رئيس اين سازمان اند. اين دو در سه هفته گذشته در مقابل اتحاديه دانشجوئی دانشگاه فلوريدای مرکزی و کتابخانه اين دانشگاه هم بستگی با دانشجويان درايران و آگاه سازی از وضعيت آنان را پيگيری کرده اند. هر دو روبان های سبز رنگی را به مچ دست هايشان بسته اند که از انتخابات سال گذشته به بعد به احترام اين جنبش می پوشند.

آيدا و آنا ميگويند از طرف دانشجويان درايران صحبت ميکنند چرا که آنان نمی توانند بدون ترس از اخراج يا زندانی شدن حرفشان را بزنند.

آيدا ميگويد دانشجويان ايرانی خواستارحقوق پايه ای هستند که دانشجويان آمريکائی دارند و آنان از آنها محروم اند.

اعضای سازمان دانشجوئی ايرانی دانشگاه فلوريدای مرکزی همچنين روز يازدهم ژوئن در يک برنامه ويژه مراسم موسوم به روزجهانی اقدام در اورلاندو شرکت ميکنند. به گفته سانيا عوض پور، عضو فعال عفو بين الملل، اورلاندو يکی از شهرهای متعددی در گوشه و کنار جهان خواهد بود که اعتراض های معترضين در ايران را به ياد می آورد.

هم اکنون شمار شهرهائی که در اين مراسم شرکت ميکنند به ۶۴ رسيده است. اما خانم عوض پورميگويد تخمين ميزند شمار شهرها به ۷۵ و بيشتر برسد. هرشهر، در يکی از روزهای يازدهم و يا دوازدهم ژوئن، برای ارتقای حقوق بشر در ايران ميزبان مراسمی خواهد بود. در اورلاندو نيز کاروان اتوموبيل هائی به راه می افتد که پوسترهای حاوی پيام اصلی اين شهررا حمل ميکنند: "اعدام ها را متوقف کنيد".

XS
SM
MD
LG