لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۷:۲۴

معاملات نفتی ايران واروپا به رغم تحريم ها برقراراست


معاملات نفتی ايران واروپا به رغم تحريم ها برقراراست
معاملات نفتی ايران واروپا به رغم تحريم ها برقراراست

مجله آمريکائی تايم، زير عنوان "آيا آمريکا با اروپا برای قطع مناسبات با ايران قلدری می کند؟" می نويسد، تحريم های سخت تر آمريکائی و اروپائی عليه ايران ممکن است به اقتصاد آن کشور، با توجه به نگرانی های مرتبط با افزايش تورم و قطع يارانه های غذا و بنزين، ضربه زده باشد. اما اين بدان معنا نيست که جمهوری اسلامی بدون دوست مانده است. حتی نزديک ترين متحدان آمريکا در اروپا نيز مناسبات با ايران را کاملا قطع نکرده اند که به آن کشورامکان می دهد معاملات نفت و گازرا ادامه دهد. درهمين حال ايران به تحکيم اتحاد با کشورهائی آسيائی ادامه می دهد که مشتاق ايجاد ارتباط با يکی از بزرگترين توليدکنندگان نفت جهان هستند، ومی خواهند خود را به سرعت به قراردادهای رها شده توسط شرکت های غربی درحال خروج بچسبانند.
فيليپ واست (Philipe Vasset) سردبيرخبرنامه اينترنتی اطلاعات، مستقر در پاريس، که معاملات مربوط به انرژی را زير نظر دارد می گويد چينی ها، و بخصوص مالزيائی ها، اخيرا درکار خريد نفت از ايران، و فروش مجدد آن فعال بوده اند.
جديدترين تحريم ها روز چهارشنبه به اجرا گذاشته شد که اتحاديه اروپا مصوبه ای ۷۷ صفحه ای، حاوی تصميماتی جديد رامنتشر ساخت، که منع شرکت های اروپائی فعال در بخش انرژی برای سرمايه گذاریهای جديد در صنايع عظيم نفت و گاز ايران بخشی از آن است.
حتی با اجرای اين شديدترين تحريم ها، مناسبات اقتصادی اروپا با ايران کماکان برقراراست. شرکت های اروپائی، برخلاف شرکت های آمريکائی، درکار خريد نفت و گاز از ايران، و فروش فرآورده های نفتی به ايران، آزادی عمل دارند، واتحاديه اروپا اين هفته ازنهادهای مالی خواست از معاملات مشروع حمايت کنند.
اروپا روزانه يک ميليون و دويست هزار بشکه نفت ايران را وارد می کند، که به گزارش آژانس بين المللی انرژی مستقر در پاريس دو برابر مقداری است که در سال ۲۰۰۸ وارد می کرد. بعلاوه بعضی از مشارکت های اتحاديه اروپا با ايران می تواند درصورتيکه مقامات اين اتحاديه آنها را ازنظر تامين نيازهای اروپا به انرژی حياتی بدانند، مستثنی شناخته شود.
اما تحريم های جديد مصوب آمريکا، برای بسياری از شرکت های اروپائی، فشاری کافی است. در چارچوب اين تحريم ها، بانک ها، شرکت های نفتی، و ديگرانی که با نهادهای ايرانی منعکس در فهرست تحريم های آمريکائی معامله داشته باشند، می توانند از معامله در آمريکا محروم شوند. اين تهديد، به تنهائی، بسياری از شرکت ها را متقاعد ساخته است بجای از دست دادن بزرگترين اقتصاد جهان، معامله با ايران را کنار بگذارند.

XS
SM
MD
LG