لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۹:۱۳

زاد و ولد مسلمانان پس از رشدی سريع متوازن می شود


زاد و ولد مسلمانان پس از رشدی سريع متوازن می شود
زاد و ولد مسلمانان پس از رشدی سريع متوازن می شود

نيويورک تايمز زير عنوان " افزايش شگفت انگيز زاد و ولد در ميان مسلمانان" می نويسد يک گزارش جديد پيش می کند که زاد و ولد مسلمانان در نقاط مختلف جهان طی ۲۰ سال آينده در مقايسه با زاد و ولد غير مسلمانان دو برابر می شود، اما از آن پس اين رشد سريع متوقف خواهد شد و بتدريج رو به توازن می گذارد.

گزارش می گويد بالا رفتن شمار زنان مسلمانی که تحصيل می کنند و صاحب شغل می شوند، مهاجرت به شهرها، و بهتر شدن استانداردهای زندگی موجب خواهد شد که درصد زاد و ولد در بسياری از کشورهای اسلامی به سطحی مشابه و رايج در کشورهای ديگر نزديک شود.

اين گزارش که مستند به مطالعات گروه مستقل تحقيقاتی پيو (Pew) در باره مذهب و زندگی است می گويد پيش بينی های حاکی از تبديل اروپا به کشورهائی که اکثريت جمعيت در آنها با مسلمانان باشد، بی اساس است.

گزارش می گويد مسلمانان در اروپا در سال ۲۰۱۰ فقط ۶ درصد جمعيت را تشکيل می دادند، و اين نسبت تا سال ۲۰۳۰ به ۸ درصد افزايش می يابد. طی ۲۰ سال آينده، مسلمانان در فرانسه و بلژيک قريب ۱۰ درصد، و در بريتانيا حدود ۸ درصد جمعيت را تشکيل خواهند داد.

مسلمانان اکنون ۲۳ و ۴دهم درصد جمعيت جهان را تشکيل می دهند و با ادامه روند کنونی زاد و ولد، اين نسبت در سال ۲۰۳۰ به ۲۶ و ۴دهم درصد افزايش می يابد. کارشناسان می گويند اين رشد به حدی نيست که در موازنه مذهبی جهان تغييری عمده ايجاد کند. مسيحيان، بموجب گزارشهائی ديگر، بين ۳۰ تا ۳۳ درصد جمعيت جهان را تشکيل می دهند.

گزارش شمار مسلمانان آمريکا را در سال ۲۰۱۰ قريب ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر ذکر می کند که پيش بينی شده است در ۲۰ سال آينده به ۶ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر افزايش می يابد. با چنين رشدی، مسلمانان آمريکا در سال ۲۰۳۰ کماکان در رديف يک اقليت مذهبی باقی می مانند و ۱ و ۷دهم درصد جمعيت آمريکا را تشکيل خواهند داد، که معادل شمار کنونی يهوديان آمريکاست.

درسال ۲۰۳۰ پاکستان بيشترين جمعيت مسلمان را خواهد داشت و اندونزی را پشت سر می گذارد. شمار مسلمانان نيجريه نيز در ۲۰ سال آينده از شمار مسلمانان مصر فرا ترخواهد رفت.

گزارش همچنين پيش بينی می کند که عوامل اقتصادی و اجتماعی بيش از عامل مذهب بر رشد جمعيت در کشورهای اسلامی اثر بگذارد. در ايران، که برنامه تنظيم خانواده و کنترل زاد و ولد ترغيب می شود، نسبت ۱ و ۷دهم درصدی باروری زنان، مشابه بسياری از کشورهای اروپائی است. همچنين درصد باروری در ايران از هر کشور اسلامی ديگری پائين تراست. در همين حال متوسط دوره تحصيل برای دختران ايرانی ۱۵ سال است.

XS
SM
MD
LG