لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۲۳:۳۸

کاليفرنيا ايالت های ديگرآمريکا را به خروج سرمايه گذاری از ايران تشويق ميکند


کاليفرنيا ايالت های ديگرآمريکا را به خروج سرمايه گذاری از ايران تشويق ميکند
کاليفرنيا ايالت های ديگرآمريکا را به خروج سرمايه گذاری از ايران تشويق ميکند

بيمه های کاليفرنيا ۱۲ ميليارد دلار سرمايه گذاری غير مستقيم دارند

لس آنجلس تايمز زير عنوان "پويزنر خروج سرمايه گذاری از ايران را پيگيری ميکند" می نويسد شرکت های بيمه در ايالت کاليفرنيا که در سهام بعضی از شرکت های چند مليتی فعال در ايران سهيم اند ممکن است بزودی مجبور شوند سهام خود را بفروشند، و درغير اينصورت، با مجازات روبرو ميشوند.

لس آنجلس تايمز می نويسد استيو پويزنر، کميسر بيمه، که يک جمهوريخواه متقاضی احراز مقام فرمانداری ايالت کاليفرنيا در انتخابات سال آينده است، در ماه ژوئن به ۱۳۰۰ بيمه گر دارای جواز در اين ايالت دستور داد وی را از سرمايه گذاريهای غير مستقيم در بخش های اتمی، نفتی، دفاعی و بانکی ايران با خبر سازند. قريب ۱۱۰۰ بيمه گر پاسخ داده اند، واز ۲۰۰ بيمه گر ديگرهنوز پاسخی نرسيده است.

لس آنجلس تايمز می نويسد اکنون انتظار ميرود پويزنر در يک کنفرانس خبری که قرار است امروز در موزه Tolerance لس آنجلس برگزار شود جزئيات ملزم ساختن بيمه گران به فروش سهامی را تشريح کند که به تخمين او ارزش آنها دست کم شش ميليارد دلار است.

لس آنجلس تايمز اظهارات پويزنر را نقل ميکند که گفته است رژيم مستقر در ايران برای سلطه بر منطقه تلاش ميکند، و تهديدی عظيم برای امنيت ملی اين کشور است. برای هر فردی در موقعيتی نظير من بسيار مهم است سراغ راهی برود که حد اکثر فشار مالی را به دولت ايران وارد کند.

لس آنجلس تايمز می نويسد بخشی از شغل پويزنر نظارت بر چگونگی سرمايه گذاری شرکت های بيمه است. او ميگويد ميخواهد اين پيام را بدهد که کاليفرنيا نمی خواهد از دولتی حمايت کند که دولت آمريکا آن را يک دولت حامی تروريسم می شناسد.


* ارزش سرمايه گذاريهای غير مستقيم شرکت های بيمه آمريکائی در ايران ۱۲ ميليارد دلار است

نيويورک تايمز زير عنوان "بيمه گران ايالت کاليفرنيا ميگويند دوازده ميليارد دلار در ايران سرمايه گذاری شده است" می نويسد کميسر بيمه کاليفرنيا روز سه شنبه گفت وی شرکت های بيمه ای را که در اين ايالت کار ميکنند برای خارج ساختن قريب دوازده ميليارد دلار سرمايه گذاری غير مستقيم در بخش های دفاعی، اتمی، انرژی و بانکی ايران زير فشار ميگذارد.

نيويورک تايمز می نويسد استيو پويزنر، کميسر بيمه، گفت وی از شرکت ها ميخواهد داوطلبانه سهام و سرمايه گذاريهائی را که به دفتر او گزارش داده اند بفروشند. اگر شرکت ها در ظرف صد و بيست روز چنين اقدامی را انجام ندهند، وی سعی خواهد کرد آنها را مجبور به خارج ساختن سرمايه گذاری ها کند تا پولی که کاليفرنيائی ها برای بيمه پرداخت کرده اند عايد دولتی نشود که آمريکا آن را حامی تروريسم شناخته است.

نيويورک تايمز می نويسد وی همچنين مصمم است مديران شرکت هائی را احضار کند که دفتر او را از چگونگی سرمايه گذاری در ايران آگاه نکرده اند.

نيويورک تايمز می نويسد پويزنر، که خواستار کانديدائی جمهوريخواهان برای احراز مقام فرمانداری در انتخابات سال آينده است در صدد کسب حمايت مسئولان نظارت بر شرکت های بيمه در ساير ايالت هاست.

نيويورک تايمز می نويسد کوين مک کارتی کميسر بيمه ايالت فلوريدا که در عين حال دبير و خزانه دار انجمن ملی کميسرهای بيمه است ميگويد وی با کميسر های ايالت های ديگر مشورت ميکند تا ببيند شکل بخشيدن به تلاشی ملی و مشابه با آنچه در کاليفرنيا انجام ميگيرد، تا چه حد عملی و امکان پذير است.

نيويورک تايمز می نويسد جوئل آريو کميسر بيمه ايالت پنسيلوانيا نيز که فشار برای خارج ساختن سرمايه گذاريها را بررسی ميکند گفته است ما بايد اين کار را از طريق ايالت ها و به گونه ای هماهنگ شده انجام دهيم.

نيويورک تايمز می نويسد پويزنر که در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ نظارت بر يک دائره ضد تروريسم شورای امنيت ملی را بر عهده داشت گفته است سعی ميکند راه را بر مفری بزرگ در قوانين فدرال و ايالتی ببندد که به شرکت های بيمه امکان ميدهد غير مستقيم و از طريق شرکت هائی ديگر در ايران سرمايه گذاری کنند. به گفته وی، اطلاعاتی که بيمه گران ارائه داده اند نشان ميدهد بيشتر آن شرکت ها در اروپا، آمريکای جنوبی، روسيه و چين قرار دارند.

XS
SM
MD
LG