لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۷:۳۰

تهران محدوديت های خبری را برای پوشش بازگشت شهرام اميری برداشته بود


Yemen's President Ali Abdullah Saleh. (Reuters)
Yemen's President Ali Abdullah Saleh. (Reuters)

واشينگتن پست زير عنوان "بازگشت دانشمند اتمی مدعی ربوده شدن به ايران" می نويسد دانشمند اتمی ايران که مدعی است يک سال پيش توسط ماموران اطلاعاتی آمريکا ربوده و مورد بدرفتاری قرار گرفته است روز پنجشنبه به کشورش و به کانون جديد ترين جرو بحث های ميان واشينگتن وتهران بازگشت.

گزارشهای ضد ونقيض در باره شهرام اميری - اسير يا پناهنده ای مرعوب و مردد - بعيد است فشارهای تحت رهبری غرب به ايران بر سر برنامه اتمی اش را دگرگون کند.

اما انتظارميرود رهبران ايران ازاميری برای برای انواع تبليغات ممکن عليه واشينگتن استفاده کنند که نشان دهنده باقی بودن برودت شديد درمناسبات و دور بودن بيش از هرزمانی ديگر از چشم انداز اميد به پيشرفت و گشايشی در مذاکرات است.

اين وضعيت درعين حال به آخوندهای حاکم برای منحرف ساختن اذهان در ايامی فرصت ميدهد که اعتراض های داخلی بر سر نگرانی های راجع به اقتصاد درحال نزول ايران و عواقب ناشی از تحريم های بين المللی رو به افزايش است.

به خبرنگاران با تسهيلاتی کم سابقه درمورد محدوديت های خبری اجازه داده شده بود گزارش های مربوط به مراحل اوليه بازگشت اميری به ايران را پوشش بدهند. آخرين باری که چنين تجمعی از خبرنگاران ديده شد در رويدای مرتبط با يک کشمکش ديگر با واشينگتن بود: ديدار ماه مه مادران سه آمريکائی که سال گذشته در مرز ايران و عراق بازداشت شدند.

واشينگتن پست در گزارشی ديگر زيرعنوان "مقامات ميگويند آمريکا به دانشمند اتمی ايران برای کمک به سی آی ای پنج ميليون دلار پرداخته بود" می نويسد شهرام اميری متعهد به پس دادن اين پول نيست اما اکنون با قطع کردن همکاريهای به گفته مقامات آمريکائی مهم و قابل توجه اش با سی آی ای، و بازگشت ناگهانی اش به ايران ممکن است نتواند به آن دسترسی پيدا کند.

يک مقام آمريکائی ميگويد "هرچيزی که داشت، با توجه به تحريم های مالی، از دسترسی اش خارج است. او رفته است اما پولش باقی است. ما اطلاعات او را داريم و مقامات ايران خودش را".

XS
SM
MD
LG