لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۱:۲۴

دبير کل سازمان ملل ميگويد اميدوار است احمدی نژاد با پيشنهادی سازنده به نيويورک بيايد


دبير کل سازمان ملل ميگويد اميدوار است احمدی نژاد با پيشنهادی سازنده به نيويورک بيايد
دبير کل سازمان ملل ميگويد اميدوار است احمدی نژاد با پيشنهادی سازنده به نيويورک بيايد


وال استريت جرنال زير عنوان "احمدی نژاد در سازمان ملل متحد سخنرانی ميکند" می نويسد محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران ماه ميلادی آينده (هفته آينده) در کنفرانسی در سازمان ملل متحد در نيويورک سخنرانی خواهد کرد، که بازبينی پيمان منع گسترش واشاعه تسليحات اتمی در دستور کارآن است، ضمن آنکه آمريکا و کشورهائی ديگرميگويند ايران با دنبال کردن يک برنامه تسليحات اتمی اين پيمان را نقض کرده است.

P.J. Crowley، سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا تائيد کرد که مسئوليت های واشينگتن درمقام ميزبان سازمان ملل متحد ايجاب ميکند به رئيس جمهوری ايران ويزا بدهد. آقای احمدی نژاد در سالهای اخيرچندين بار برای سخنرانی در بحث های سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ويزای آمريکا به نيويورک سفرکرده است.

به گفته يک مقام سازمان ملل متحد اين رويه حقوقی ثبيت شده ای برای آمريکاست که به رئيس هردولت خواستارشرکت در يک کنفرانس سازمان ملل متحد ويزا بدهد.

آقای احمدی نژاد احتمالا در سخنرانی اش استدلال خواهد کرد که ايران در چارچوب پيمان منع گسترش و اشاعه تسليحات اتمی مجازاست دنبال انرژی صلح آميز اتمی برود.

اين پيمان چهل ساله که هر پنج سال يک بار بازبينی ميشود از دولت های دارای تسليحات اتمی خواستارخلع سلاح است، و تمامی کشورها را به اجتناب از گسترش و اشاعه تسليحات اتمی و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصدی غيرنظامی ملزم ميکند.

بان کی مون دبيرکل سازمان ملل متحد روزچهارشنبه به خبرنگاران گفت اميدوار است آقای احمدی نژاد با پيشنهادهائی سازنده برای پايان بخشيدن به بن بست ناشی ازبرنامه اتمی ايران به کنفرانس بيايد، ولی تاکنون ازهيچ پيشنهادی دراين زمينه با خبرنشده است.

نيويورک تايمز زير عنوان "دبير کل سازمان ملل متحد خواستار تقويت پيمان اتمی است" می نويسد در شرايطی که پايه های پيمان منع گسترش و اشاعه تسليحات اتمی می لرزد، بان کی مون دبير کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه خواستارتقويت اين پيمان از طريق تعهداتی جديد برای خع سلاح، و چاره جوئی برای مسئله غامض عاری ساختن خاورميانه از تسليحات اتمی شد.

روز دوشنبه کنفرانسی بين المللی در مورد اين پيمان در مقر سازمان ملل متحد برگزار ميشود. پنج سال پيش تلاشی مشابه به شکست انجاميد زيرا کشورهای غيراتمی بشدت از قدرت های اتمی برای آنکه زرادخانه های خود را به قدر کافی کاهش نمی دهند انتقاد ميکردند، و درمورد اهميت و چگونگی مقابله با برنامه های اتمی ايران و کره شمالی نيز جر و بحث ميشد.

در حاليکه قرار است محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران هيات نمايندگی آن کشور را در کنفرانس سرپرستی کند، آقای بان ميگويد ايران لازم است کشورهای ديگر را متقاعد کند که برنامه اتمی اش کاملا صلح آميز است.

آقای بان به خبرنگاران گفت اگر او حامل پيشنهادهائی خوب و سازنده برای حل و فصل مسئله اتمی ايران باشد، می تواند ثمربخش باشد. وی گفت به مقامات ايران گفته است مسئوليت اقدام دراين زمينه با شماست ، و شما تاکنون الزامات جامعه بين المللی را در مورد صلح آميز بودن برنامه اتمی تان، که مدعی آن هستيد، برآورده نساخته ايد.

ايران که برای شفاف نبودن برنامه اتمی اش با احتمال چهارمين دور تحريم های سازمان ملل متحد روبروست، اکنون به يک تلاش جهانی ديپلماتيک متوسل شده است. حضورآقای احمدی نژاد در نيويورک مويد و مظهر بخشی از اين تلاش است، زيرا روسای دولت ها بندرت دراين کنفراس که هر پنج سال يک بار تشکيل ميشود، حضور می یابند.

XS
SM
MD
LG