لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۱:۵۰

بانک های امارات در معاملات با ايران محتاط شده اند


بانک های امارات در معاملات با ايران محتاط شده اند
بانک های امارات در معاملات با ايران محتاط شده اند

وال استريت جرنال زير عنوان "کاهش پيوندهای امارات متحده عربی با بانک های ايران" می نويسد بانک ها در امارات متحده عربی، به گفته مقامات در دوبی، ضمن محدود ساختن معاملات پولی با شماری معدود از بانک های ايرانی که در ليست سياه وزارت خزانه داری آمريکا قرار دارند، يکی از منابع مالی حياتی برای ايران را در کشاکش تشديد تحريم هائی بين المللی محدود ساخته اند که هدف آنها مهار زدن بر جاه طلبی های اتمی ايران است.
در تهران، روز سه شنبه مردم برای خريد دلار در مقابل صرافی ها صف کشيده بودند. هفته گذشته، ارزش ريال ايران، پيش از آنکه مجددا تثبيت شود، زمانی تا بيش از ۱۰ درصد تنزل کرده بود.
واشينگتن بسياری ازهمسايگان ايران را درخليج فارس برای قطع دسترسی بانک های تهران زير فشار گذاشته است. اما اقدام امارات متحده عربی بخصوص بدان جهت اهميت دارد که دوبی در سالهای اخير برای واردکنندگان ايرانی درگير با تحريم های قبلی ، که نمی توانستند مستقيما از آمريکا و نقاطی ديگر جنس وارد کنند، به يک پايگاه مهم صادرات مجدد مبدل شده است.
مديران بانک های عمده در دوبی و ابوظبی - دو امارت بزرگتر در ميان هفت امارت تشکيل دهنده امارات متحده عربی - حاضر نيستندراجع به سياست هايشان در مورد بانک های ايرانی اظهار نظر کنند. اما مدير يکی از بزرگترين بانک های امارات متحده عربی می گويد گرچه پرداخت های تجاری و نقل و انتقال های مالی با بعضی از بانک های ايرانی کماکان جريان دارد، ولی بانک ها در مورد نقل و انتقال های مالی با ايران بسيار محتاط اند.

مقامات در اينجا می گويند بانک مرکزی دوبی مشخصا به بانک ها دستور نداده است مطابق تحريم های آمريکائی عمل کنند. اما بانک مرکزی ماه گذشته از بانک ها خواسته است نقل وانتقال های پولی با ايران را گزارش بدهند، که به وضوح از اعمال اقدامی نظارتی حکايت دارد.

صرافان ايرانی تنزل شديد هفته گذشته در ارزش ريال را ناشی از کمبود ارزخارجی در بانک ها و صرافی ها می دانند ، و بعضی ها به دشواری های جديد در دسترسی به منابع مالی امارات متحده عربی استناد می کنند.

واشينگتن پست زير عنوان "تحريم ها شروع به درهم آميختن مشکلات شديد اقتصادی در ايران کرده است" می نويسد دولت محمود احمدی نژاد که هم اينک با مخالفت رو به گسترش نيروهای سياسی رقيب در داخل ايران روبروست با فشارهای جديدی مواجه شده است که از مشکلات شديد اقتصادی ناشی می شود و ريشه بعضی از آنها در تحريم های بين المللی است.
هنوزمعلوم نيست آيا دولت ايران در مورد آثار تصميمات امارات متحده عربی غافلگير شده بود ، يا اينکه عامدا اقدامی برای مقابله انجام نداد. اما بيش از يک هفته طول کشيد تا فروش دلارهای نفتی خود را به قيمتی به مراتب بالاتر از هفته پيش ازآن شروع کند، که با کسب منافعی از اين فروش همراه بوده است.

XS
SM
MD
LG