لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۱۷

ترکيه وکيل مدافع ايرانی پناهجوی تحت تعقيب تهران را آزاد کرد


ترکيه وکيل مدافع ايرانی پناهجوی تحت تعقيب تهران را آزاد کرد
ترکيه وکيل مدافع ايرانی پناهجوی تحت تعقيب تهران را آزاد کرد

لس انجلس تايمز زيرعنوان "عفو بين الملل ميگويد وکيل مدافع ايرانی در پرونده سنگسار از بازداشتگاه آزاد شد و احتمالا به نروژ ميرود" می نويسد عفو بين الملل ميگويد او که از يک زن محکوم به مجازات مرگ از طريق سنگسار در ايران دفاع ميکرد از يک بازداشتگاه در استانبول آزاد شده است.
Drewery Dyke ازاين گروه حقوق بشری مستقر در لندن ميگويد انتظار ميرود محمد مصطفائی ظرف چند روز اوليه به نروژ سفرکند.

آقای مصطفائی وبلاگی را اداره ميکرد که برای آزاد ساختن موکلش، سکينه محمدی آشتيانی، زنی که در اتهام خيانت به شوهرش مجرم شناخته شده است، کمپينی بين المللی به راه انداخت.

وال استريت جرنال زيرعنوان "وکيل مدافع ايرانی پناهجو در ترکيه است" می نويسد آقای مصطفائی گفت به آژانس پناهجوئی سازمان ملل متحد تقاضانامه ای رسمی تسليم کرده است و چند کشور، از جمله کانادا و نروژ برای اسکان دادن به او ابرازآمادگی کرده اند.

آقای مصطفائی گفت من کشورم را دوست دارم. کمک کردن به مردم را دوست دارم. برای آن فرار نکردم که از زندان می ترسم. دليلم آن بود که ديگر به قوه قضائيه ايران اعتقادی ندارم، و به آن احترام نمی گذارم.

گرفتاری و مخمصه سکينه محمدی آشتيانی، زن ۴۳ ساله مادر دو فرزند، تقبيح جهانی قوه قضائيه ايران، حتی از سوی متحدانی نظيرترکيه و برزيل را در پی داشته است.
در ژنو، مصدق کهنموئی، يک مفام ارشد قوه قضائيه ايران، روز پنجشمبه به کميته رفع تبعيض سازمان ملل متحد گفت پرونده اين زن کماکان در دست بررسی است و هنوز هيچ تصميمی گرفته نشده است. در همين حال به گزارش وسائل ارتباط جمعی دولتی ايران، قوه قضائيه ايران خانم آشتيانی را در قتل شوهرش گناهکار ميداند که مجازات آن مرگ از طريق آويخته شدن به چوبه داراست.
تحيل گران ميگويند واکنش ايران به انتقادهائی که از نحوه رسيدگی به پرونده ميشود دومنظوره است. تهران سعی کرده است با به تعويق انداختن حکم اعدام خانم آشتيانی در صحنه بين المللی برای خود آبرو کسب کند، ضمن آنکه عليه وکيل مدافعی وارد عمل شده است که مسئول جلب اذهان بين المللی به حکم مجازات خانم آشتيانی است.

هرالد سان زيرعنوان " محمد مصطفائی وکيل مدافع پرونده سنگسارميگويد همسرم را نجات دهيد" می نويسد اين وکيل مدافع حقوق بشر که برای دفاع از يک زن محکوم به مرگ از طريق سنگسارمجبوربه فرارازايران شد از جامعه بين المللی خواستار فشار برای آزادی موکلش، و رها ساختن همسرش از زندان است.

او هنگامی که در باره تصميم اش برای پشت سر گذااشتن همسر و دختر هفت ساله اش مورد سئوال قرارگرفت به شدت منقلب شد وگفت موضوع بحدی دردناک است که نمی تواند در باره آن صحبت کند. وی تاکيد کرد تا زمانی که حکومت قانون در ايران مستقرنشود در تبعيد ميماند.

XS
SM
MD
LG