لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۴:۵۱

فال بين مدعی تماس با احمدی نژاد از احضار جن های وارد به مسائل امنيتی خبر می دهد


فال بين مدعی تماس با احمدی نژاد از احضار جن های وارد به مسائل امنيتی خبر می دهد
فال بين مدعی تماس با احمدی نژاد از احضار جن های وارد به مسائل امنيتی خبر می دهد

وال استريت جرنال زيرعنوان "دشواری سحر و جادو در سياست های ايران، متهم شدن دستياران رئيس جمهوری به جادوگری" می نويسد در يک روستای سرسبز حومه اصفهان، طالع بينی ۶۷ ساله، با موهائی کم پشت و صورتی چين و چروک دار، قدرت ماورای طبيعی خود را برای خدمت به دولت ايران به کار گرفته است.

سيد صادق، که البته نام مستعار اوست، چهار زانو، دريک شلوار خاکستری گل و گشاد و پيراهنی بلند نشسته است. او با صدائی آرام و هيپنوتيز کننده آيه های قران را قرائت می کند و انگشتانش را بهم می مالد. او سرگرم احضار جن است، موجوداتی نا مرئی، که بنا به تعاليم اسلامی، در دنيائی موازی با دنيای ما زندگی می کنند، می توانند تغييرشکل بدهند، به سرعت نور سفرکنند، و واقف به معلوماتی هستند که برای ديگران غيرممکن است.

آقای صادق، به گفته همکاران، مشتريان و مقامات دولی، در ميان نخبگان حاکم بر ايران، طالع بين ارشداست. او می گويد دوبار، و آخرين بار دو سال پيش با پرزيدنت محمود احمدی نژاد ملاقات کرده است، اما تماس هايش با رئيس جمهوری از طريق اعضای دولت برقرار بوده است.

آقای صادق در مصاحبه ای در خانه تابستانی اش می گويد "مقامات سراغم می آيند چون می توانم به بازکردن بعضی گره های بسيار مشکل کمک کنم. ما برای نفوذ در ميان جن های اسرائيلی و آگاهی چيزهائی که می دانند، تلاشی طولانی داشته ايم".

آقای صادق می گويد نمی خواهد قدرت جن ها را برای موضوعاتی نظير عشق، و يا پول، به هدر بدهد. بلکه با جن هائی تماس می گيرد که بتوانند به روشن شدن موضوع های مربوط به امنيت ملی و ثبات سياسی رژيم کمک کنند.

احضار جن هائی که برای موساد، آژانس اطلاعاتی اسرائيل، و يا سازمان مرکزی اطلاعات آمريکا کار می کنند، بخشی از برنامه تماس های منظم او با جن هاست. خودش می گويد بعضی اوقات جن های درخدمت کشورهای عرب خليج فارس را هم احضار می کند.

بعضی از پرسش های معمول کسانی سراغش می روند برای جن ها از اين قرار است:
- اسرائيل از برنامه اتمی ايران چه اطلاعی دارد؟
- آيا برای حمله به ايران نقشه می کشد؟
- نقشه واشنگتن در مورد جنگ نرم عليه تهران چيست؟
- هنگامی که امام زمان برای نجات جهان ظهور کند، نقشه عربستان سعودی در مورد شيعيان چيست؟

همکاری آقای صادق با مقامات دولتی در شرايطی انجام می گيرد که حرفه و تخصص او در کانون جنجال هائی است که دولت آقای احمدی نژاد را به سقوط تهديد می کند.

ازآويل گذشته تا کنون بيش از بيست نفر از مقامات و محارم رئيس جمهوری به اتهام جادوگری و جن گيری بازداشت شده اند.
اين اتهامات بخشی از يک مبارزه گسترده تر قدرت ميان محافظه کاران و جناح های سياسی رقيب است.

آقای احمدی نژاد اتهامات را تکذيب می کند و به گزارش رسانه های دولتی، ماه گذشته گفته است "کسانی که اين روزها در باره نفوذ طالع بين ها و جن ها در دولت صحبت می کنند، جوک هائی گفته اند که ما را به خنده می اندازد.

مطالب مرتبط

XS
SM
MD
LG