لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۳:۰۶

ايران در آستانه مرحله ای جديد از کشتارهای سياسی است


ايران در آستانه مرحله ای جديد از کشتارهای سياسی است
ايران در آستانه مرحله ای جديد از کشتارهای سياسی است

قوه قضائيه رنگ نظامی ميگيرد

گاردين زير عنوان "قوه قضائيه ايران رنگ نظامی بخود ميگيرد" می نويسد مرحله ای جديد از کشتارهای سياسی در ايران با محاکمه پنج تظاهرکننده متهم به محاربه، که تعريفی برای افراد جنگجو عليه اسلام است، در آستانه وقوع است.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران به ايرنا خبرگزاری دولتی ايران گفته است عمل آنهائی که اتوموبيل ها را به آتش کشيدند و مرتکب جرائمی ديگر شدند می تواند محاربه تلقی شود وبه حساب آنان در دادگاههای انقلاب رسيدگی ميشود . وی گفت کيفرخواست عليه آنان توسط نيروهای امنيتی پس گرفتن اقرار تنظيم شده است. مجازات معمول برای محارب در جمهوری اسلامی اعدام است. بعبارت ديگر پنج نفربرای شرکت درتظاهرات با اعدام روبروهستند.

دست راستی ها نيز که مجلس ايران درسلطه آنهاست، با عجله مشغول شکل بخشيدن به لايحه ای هستند که خواستارتسريع در روند به جريان افتادن چنين پرونده هائی است. آنها ميخواهند دوره فرجام خواهی را ازبيست روز به پنج روز کاهش دهند. مقامات قوه قضائيه ميگويند شمار پرونده ها بسيار زياد است و به جريان افتادن آنها بايد در سريع ترين فرصت ممکن انجام گيرد.

سيستم محکوم کردن سريع درايران بخوبی تمرين شده است. جمعه گذشته، در پی تظاهرات روز عاشورا، که ده تظاهرکننده کشته شدند، معلوم بود که تمامی ائمه جمعه در سراسر کشور دستورالعمل تقبيح و محکوم کردن تظاهرات را پياده ميکنند. امامت نماز جمعه در تهران با آيت الله احمد جنتی حامی سرسخت احمدی نژاد رئيس جمهوری بود. او خواستار شديدترين مجازات برای کسانی شد که نتيجه انتخابات رياست جمهوری را نپذيرند.

* ارعاب قدرت خود را ازدست داده است

واشنگتن تايمز زيرعنوان "غليان شورش در ايران" مقاله ديويد وادينگتون وزير پيشين کشور در بريتانيا را چاپ کرده است که ميگويد همزمان با ادامه اعتراض های ايرانيان، درست به فاصله يک هفته پس از برگزاری اعتراض های گسترده مصادف با مراسم روزعاشورا در گوشه و کنارايران، رژيم بشدت زخمی شده ايران، برای فرونشاندن خشونت، سراغ يک سرکوبی وحشيانه رفته است.

اين رژيم ايران، برای بقای خود از مدتها قبل به ارعاب متکی بوده است، اما ارعاب اکنون ديگر آن سلاح قدرتمند و کارآی سابق نيست. تصاوير وقايع اخير نشان ميدهد که اين اعتراض ها بمراتب شديد تر از تظاهراتی است که پس از انتخابات ژوئن رياست جمهوری انجام گرفت. فريادها و شعارهای تظاهرکنندگان ملتی را نشان ميدهد که اين بار پايان بخشيدن به حکمرانی آيت الله علی خامنه ای را به عنوان ولی فقيه مطالبه ميکند و خواستار کشوری دمکراتيک است که به آزادی و حقوق انسانی مردم احترام بگذارد.

امروزتظاهرکنندگان می توانند درانتظارواکنش شديد رژيمی در ايران باشند که برای نخستين بار پس از انقلاب ۱۹۷۹ تصويری ازپايان خود را می بيند. يک حريف زخمی اغلب واکنشی شديد از خود نشان ميدهد و اين دولت، که پايه های خود را بر بی رحمی، سرکوبی و نقض حقوق بشر کارگذاشته است، به شديدترين وجه واکنش نشان خواهد داد.

خبرهائی که از تهران ميرسد گويای استقرار پرسنل تظامی درخيابان های پايتخت همزمان با تلاش رژيم برای پس گرفتن کنترلی است که در روزهای اخيرازدست داده است. بنظرميرسد تهران تحت حکومت نظامی است و پيام اين است که به تظاهرکنندگان تيراندازی خواهد شد. اما مردم ايران نشان داده اند حاضرند برای تحقق بخشيدن به اصلاحات دمکراتيک زندگی شان را به خطر بيندازند.

XS
SM
MD
LG