لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۷:۵۷

غنی سازی اورانيوم در واحد نطنز پسرفت داشته است


غنی سازی اورانيوم در واحد نطنز پسرفت داشته است
غنی سازی اورانيوم در واحد نطنز پسرفت داشته است

نيمی از سانتريفيوژها در سال گذشته کار نميکرد

واشنگتن پست زير عنوان "گزارش ميگويد پس رفت های فنی موجب تضعيف تلاش ايران در غنی سازی اورانيوم شده است" می نويسد ايران در تلاشهای خود برای غنی سازی اورانيوم با پس رفت های غير منتظره ای مواجه شده است که بنا به دو ارزيابی جديد می تواند طرح های آن کشور را برای پيشبردی عمده در برنامه اتمی اش، به سبب نقايص فنی و مشکلات ديگر، سست وضعيف کند.

مقامات سابق آمريکائی و کارشناسان مستقل ميگويند مشکلات مداوم فنی همچنين می تواند تلاش ايران را برای دستيابی به توانائی توليد تسليحات اتمی، اگر نه متوقف، بلکه به تاخير بياندازد، که برای آمريکا و متحدانش درپيشبرد چاره ای ديپلماتيک فرصتی بيشتر فراهم ميکند. مقامات اسرائيلی در ماههای اخير در ارائه خواست هايشان ازکشورهای غربی برای محدود ساختن برنامه اتمی ايران ساکت تر بوده اند.

نشانه های حاکی از تضعيف توانائی ايران در غنی سازی اورانيوم درست هنگامی ظاهر ميشود که دولت اوباما برای وادار ساختن ايران به انصراف از غنی سازی اورانيوم شروع به اقداماتی شديد تر کرده است.

به رغم لفاظی ها، گزارشهای سازمان ملل متحد درسال گذشته از کاهشی در ميزان توليد در واحد اصلی غنی سازی اورانيوم ايران در نزديکی شهر نطنز حکايت دارد. اکنون يک ارزيابی جديد و متکی به اطلاعات سه ساله بازرسان اتمی سازمان ملل متحد نشان ميدهد که مشکلات فنی ايران ازآنچه که قبلا علنی شده بود بيشتراست. پيش نويس يک تحقيق ديويد آلبرايت رئيس انستيتوی علوم و امنيت بين المللی، موسوم به "آی اس آی اس" که يک نسخه آن به واشينگتن پست داده شد، نشان ميدهد دست کم تا پايان سال ۲۰۰۹ عملکرد واحد نطنز چنان ضعيف بوده است که برای توجيه آن نمی توان خرابکاری را منتفی دانست.

تحقيق "آی اس آی اس" نشان ميدهد بيش از نيمی از ۸۷۰۰ ماشين غنی سازی اورانيوم واحد نطنز، موسوم به سانتريفيوژ، در پايان سال گذشته کار نميکرد، و شمار ماشين های در حال کار نيز از ۵۰۰۰ در ماه مه به ۳۹۰۰ در ماه نوامبر کاهش يافته بود. بعلاوه، بموجب همين تحقيق، که متکی به اطلاعات جمع آوری شده توسط آژانس بين المللی انرژی اتمی است، توليداين ماشين های فعال نيز قريب نصف ميزان مورد انتظار بود.

يک تحقيق ديگر و در آستانه انتشار توسط فدراسيون دانشمندان آمريکا نيز حاکی از اين عملکرد ضعيف ايران، و گويای آن است که تداوم در ناکامی ها ممکن است تمايل ايران را به معامله ای با غرب بيشتر کند.

اما تحليلگران درعين حال هشدارميدهند که ايران کماکان از توانائی غنی سازی اورانيوم کافی برای توليد زرادخانه ای کوچک از تسليحات اتمی، اگر تصميم به چنين کاری بگيرد، برخوردار است.

بعضی از مقامات ميگويند تنزلی که در توليد ديده ميشود می تواند حيله ای از سوی ايران برای مخفی نگاه داشتن توانائی واقعی اش تا زمان آمادگی برای آزمايش يک بمب اتمی باشد.

XS
SM
MD
LG