لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۵:۴۱

معترضين در ايران قدرت پيام رسانی پول را بکارميگيرند


معترضين در ايران قدرت پيام رسانی پول را بکارميگيرند
معترضين در ايران قدرت پيام رسانی پول را بکارميگيرند

فراخوانی به تجمع درسالگرد انقلاب جزو شعارهای اخيراست

واشنگتن پست زير عنوان " در ايران اسکناس ها با شعارهای اعتراضی حرف ميزنند" می نويسد تظاهرکنندگان مخالف دولت ايران که در خيابان ها با نيروهای تندرو مواجه اند اعتراض های خود را به صحنه ای جديد برده اند: نوشتن "مرگ بر ديکتاتور" و ديگر شعارهای اپوزيسيون روی اسکناس ها، و اين در حالی است که مقامات سخت در تلاش اند تا اين اسکناس ها را از جريان خارج کنند.

راهی وجود ندارد که محاسبه کرد چه ميزان از اسکناس های ايران در ماههای اخير در واکنش به تلاش های متوقف ساختن تظاهرات عمومی، يا از کارانداختن اينترنت و پيام رسانی تلفن های دستی، با نوشته ها و مهرهای حاکی از اين پيام های نارضائی به جريان افتاده است. اما تا آن حد بوده است که تقبيح علنی ناظرانی مالی و ارشد در سطح رئيس کل بانک مرکزی را برانگيزد. يک ناظر ارشد ديگر نيز برای منصرف ساختن تجاروکسبه و ديگران از قبول اسکناس های حاوی شعارهای اعتراضی گفته است بانک ها از اين ببعد اسکناس های شعار نويسی شده را نمی پذيرند.

اين بخشی از يک کمپين گسترده تر بازگشت به تاکتيک هائی پايه ای نظير پخش شبنامه و دادن اعلاميه است که مقامات ايران را از ابتکار ساده گروههای معترض درتلاش برای شکل بخشيدن به تجمع بزرگ بعدی شان در سالگرد انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ در ماه آينده مضطرب ميکند.

عليرضا نوری زاده مدير مرکزپژوهش های ايران واعراب در لندن ميگويد از قضا شبنامه و اعلاميه ابزاری بود که در انقلاب مورد استفاده قرار گرفت وهنوزهم تاکتيکی کارساز است

نقطه اوج اين سالگرد تجمعی بزرگ به طرفداری دولت در ميدان آزادی تهران است. اما معترضين ميخواهند از آئين های يادبود مهم مذهبی و سياسی برای شکل بخشيدن به اجتماعات خود استفاده کنند، که با برخوردهائی خونين با نيروهای امنيتی و اقداماتی بی سابقه در اعتراض عليه خامنه ای همراه بوده است.

XS
SM
MD
LG