لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۲۲

امارات متحده عربی نگران احتمال خرابکاری توسط عوامل مرتبط با ايران است


بخش های حياتی انرژی، بانکی و حمل و نقل در کانون نگرانی است

* امارات متحده عربی نگران خرابکاری عوامل مرتبط با ايران در بخش های حياتی کشور است

وال استريت جرنال زيرعنوان "امارات متحده عربی افراد را برای ارتباط با تهران زير نظر گذاشته است" در گزارشی از ابوظبی می نويسد اين متحد نزديک آمريکا و همسايه ايران، نظارت برکارکنان دولتی و سکنه خارجی را شديد تر کرده است زيرا نگران نفوذ عوامل ايران است.

وال استريت جرنال می نويسد به گفته افراد آگاه، بعضی از اماراتی ها و نيز کارکنان خارجی در امور غير نظامی امارات يا استعفا داده اند، و يا از مسئوليت های خود خلع شده اند. همين افراد ميگويند کارگرانی ديگر در بخش خصوصی نيز که از نظر ارتباط با گروههای مرتبط با ايران مورد ظن بوده اند، مشاغل خود را از دست داده اند.

وال استريت جرنال می نويسد امارات متحده عربی و ديگر کشورهای کوچک متحد غرب در خليج فارس در سالهای اخير نگران آن بوده اند که می توانند هدف هائی برای اقدامات تلافی جويانه تهران، در صورت هرگونه اقدام نظامی توسط آمريکا يا اسرائيل عليه برنامه اتمی ايران باشند. آنها برای محافظت از مرزهايشان سراغ فراهم کردن سيستم های دفاع موشکی وتجسسی رفتند.

وال استريت جرنال می نويسد اکنون امارات متحده عربی، فدراسيونی که ازهفت شيخ نشين تشکيل شده است، برای مقابله با آنچه که مقامی دولتی آن را يک نگرانی عمده امنيتی توصيف ميکند، و بر اين پايه استوار است که عوامل مرتبط با ايران بتوانند دربخش هائی حياتی نظيرانرژی، بانکی و حمل و نقل خرابکاری کنند، توجه خود را به داخل معطوف ساخته است.

* عربستان معتقد است مداخله گران درامور داخلی عراق ديگران را به مداخله در امور داخلی خود دعوت ميکنند


عرب نيوز زير عنوان "نايف خواستار اقدام اعراب برای حفظ عراق شد" در گزارشی از شرم الشيخ مصر، محل برگزاری کنفرانسی از وزيران کشورهای همسايه عراق، می نويسد پرنس نايف معاون نخست وزير و وزير کشور عربستان سعودی روز چهارشنبه از همسايگان عراق خواست متفقا به عراق در مبارزه عليه تروريست هائی که آن کشور را بی ثبات ميکنند کمک کنند. وی گفت ما بايد عليه اين قاتلان که وجهه اسلام را خراب کرده اند در کنار عراق بايستيم. آنها نادان هائی هستند که عليه اسلام عمل ميکنند. آنهادشمنان امت عرب و اسلام اند.

عرب نيوز با اين يادآوری که کنفرانس با حضور وزيران کشور از عراق، ايران، مصر، سوريه، ترکيه، کويت و اردن، و نيز نمايندگان سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و اتحاديه عرب برگزار شد می نويسد پرنس نايف ضمن تاکيد بر ضرورت جلوگيری از اشاعه عقايد و افکار مخرب ستيزه گران گفت ما بايد به اين توافق برسيم که هيچکدام به اين ستيزه گران مامن و يا اجازه عبور ندهيم،و چنين توافقی را به اجرا بگذاريم.

عرب نيوز می نويسد پرنس نايف خطاب به شرکت کنندگان در کنفرانس گفت قصد ما کمک به عراق و مردم آن در چارچوب وظايف مذهبی، اخلاقی و نوعدوستی است. اما در عين حال تاکيد کرد که اين کمک نبايد بهانه ای برای مداخله در امور داخلی عراق شود. وی افزود آنهائی که مداخله در امور داخلی عراق را مجاز می شناسند اجازه دخالت در امور داخلی خود را به ديگران ميدهند.

* مجله فرانسوی ميگويد اسرائيل ممکن است عليه ايران بجای بمباران به عمليات نيروهای ويژه متوسل شود


جروسلام پست زير عنوان "اسرائيل ممکن است بعد از دسامبربه ايران حمله کند" می نويسد به گزارش مجله فرانسوی Le Canard Enchaine، که راديوی اسرائيل نيز آن را نقل کرده است، اورشليم برای سربازان يک واحد عمليات ويژه خود سفارش جيره های غذائی مخصوص عمليات رزمی داده، و از افراد ذخيره ای که در خارج هستند خواسته است به اسرائيل بازگردند.

جروسلام پست می نويسد اين مجله همچنين خبرميدهد ژنرال گابی اشکنازی رئيس ستاد نيروهای مسلح اسرائيل در جريان سفر اخير خود به فرانسه به ژان لوئی گورگلين همتای فرانسوی اش گفته است اسرائيل برنامه ای برای بمباران ايران تدارک نديده است اما ممکن است نيروهای ويژه خود را برای انجام عمليات به آنجا بفرستاد.

جروسلام پست می نويسد به گزارش مجله فرانسوی، خرابکاری در تاسيسات اتمی و ترور دانشمندان ارشد اتمی می تواند بخشی از اين عمليات باشد.

جروسلام پست در عين حال می نويسد نمی تواند گزارش مجله فرانسوی را تائيد کند.

XS
SM
MD
LG